360°zpětná vazba

Naši konzultanti jsou schopni pro vaši firmu nejen zařídit kompletní vyhotovení 360°zpětné vazby vč. jejího vyhodnocení účastníkům, tak připravit pro vaši firmu kompletní metodiku 360°zpětné vazby vč. zaškolení jejích realizátorů tak, abyste byli schopni realizovat je interně dle vašich potřeb a přeferencí.

Co je 360° zpětná vazba

  • Způsob získávání zpětné vazby na chování zaměstnanců v práci. Výsledky z takto získané zpětné vazby se posléze stanou součástí jejich dalšího rozvoje.
  • Zpětnou vazbu poskytují lidé, se kterými účastník pracuje: přímý nadřízený, kolegové a podřízení.
  • 360° zpětná vazba je poskytována prostřednictvím on-line dotazníku a je zcela anonymní.
  • Otázky jsou sestavovány tak, aby hodnotily všechny potřebné kompetence daného účastníka.

Shrnutí výsledků z 360° zpětné vazby

Výstupem z procesu 360° zpětné vazby je „Závěrečná zpráva 360° zpětné vazby“, kterou obdrží jak hodnocený, tak jeho nadřízený. Informace o přístupu k tomuto materiálu budou uvedeny v e-mailu, který systém odešle hodnocenému a jeho nadřízenému. Nikdo další nebude mít k těmto výsledkům přístup.

Závěrečná zpráva z 360° zpětné vazby"

  • Pokyny pro pochopení závěrečné zprávy
  • Shrnutí zpětné vazby ke každé hodnocené kompetenci
  • Silné stránky: Otázky, u kterých účastník získal nejvyšší ohodnocení
  • Oblasti rozvoje: Otázky, u kterých účastník získal nejnižší ohodnocení
  • Největší rozdíly mezi hodnocením účastníka a dalšími hodnotiteli, kteří poskytli zpětnou vazbu. Tato část je důležitá proto, že hodnocený může porovnat, jak se vidí on sám a jak ho vidí ostatní
  • Detailní výsledky hodnocení dle kompetencí i jednotlivých otázek

BL ModelLumina Learning