Mediace a řešení konfliktů

Podrobné informace o kurzu

Mediací rozumíme mimosoudní proces řešení sporu, kdy mezi strany v konfliktu vstupuje třetí nezúčastněná strana, a tou je mediátor. Úlohou mediátora není spor rozsoudit ani určit, kdo má či nemá pravdu, nebo kdo má co dělat. Úkolem mediátora je naopak pomáhat všem stranám vyřešit vyhrocenou situaci v soukromí a nalézt co nejlepší možné řešení pro všechny zúčastněné.

Výcvik Mediace a řešení konfliktů seznamuje účastníky s principy intervence ze strany mediátora a s fázemi mediačního procesu a učí, jak zefektivnit své schopnosti vyjednávání a jak zprostředkovat dohodu mezi všemi stranami.

Obsah výcviku

Efektivní komunikace

Pochopení druhých aneb typologie a tendence k jednání

Mediace a mediační techniky

Existuje několik přístupů a technik k řešení konfliktních situací. Náš workshop Řešení konfliktů a mediace se skládá ze 3 základních oblastí:

Mediací rozumíme mimosoudní proces řešení sporu, kdy mezi strany v konfliktu vstupuje třetí nezúčastněná strana, kterou je mediátor. Úlohou mediátora není spor rozsoudit, určit kdo má či nemá pravdu nebo kdo má co dělat. Úkolem mediátora je naopak pomáhat všem stranám vyřešit vyhrocenou situaci v soukromí a nalézt co nejlepší možné řešení pro všechny zúčastněné.

Co se naučíte

Pokud chcete zvládnout nejlepší a nejefektivnější techniky řešení konfliktů, tak se přihlaste na náš workshop a využijte synergický efekt 3 silných nových metod a technik v kombinaci s tradičním přístupem!

Termíny kurzu

Pro tento kurz aktuálně nejsou vypsané termíny. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Powered by Froala Editor


Neváhejte nás kontaktovat

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky