Asertivita pro manažery

Podrobné informace o kurzu

Asertivita patří v dnešní době mezi důležité komunikační schopnosti, kterou jednající projevuje úctu k sobě samému i druhým. Asertivní člověk je hůře manipulovatelný, dokáže volně projevit své pocity a přání, kontroluje svůj hněv a dokáže se vcítit do pocitů ostatních. Asertivní chování, kterému Vás má naučit tento kurz, Vám zaručí úspěšná jednání a zajistí respekt.


Co se naučíte

•    Zvládat náročné situace v komunikaci

•    Hájit a prosazovat zájmy své i ostatních

•    Prakticky využívat asertivní komunikaci v pracovním i osobním životě

•    Umět říkat ano/ne podle toho, co doopravdy chcete

•    Mít lepší komunikaci a vztahy s druhými lidmi 

•    Lépe a efektivněji čelit manipulativnímu jednání

•    Vyjadřovat své vlastní pocity 

•    Zvládat řešit emočně vypjaté situace 

•    Efektivněji řešit konflikty mezi jednotlivci i skupinami

•    Umět ovlivnit svoji úroveň stresu

•    Pochopit motivy svého chování a chování druhých

•    Ovlivňovat své emoce žádoucím směrem a u druhých nemusíte vyvolávat negativní reakce, když je kritizujete, odmítáte podáváte výtku apod.

•    Více rozumět svým vnitřním bariérám, které vám brání v asertivní komunikaci

•    Vědět, co všechno je asertivní komunikace a co už je manipulace

•    Lépe orientovat v zátěžových situacích.

•    Dosáhnout lepší výkonnosti v zaměstnání.

•    Zvýšit svoji odolnost vůči stresu.

•    Posílit vlastní sebejistotu a sebevědomí.

•    Zlepšit vztahy na pracovišti, eliminovat konflikty a nedorozumění

•    Zvýšit spolupráci s ostatními a zefektivní se komunikace obecně

•    Získat konkrétní návody a rady, které ihned můžete využít v praxi.


Obsah kurzu

•    Co je asertivita

•    Definice asertivity, její možnosti a rizika

•    Rozdíl mezi asertivním, agresivním a pasivním chováním

•    Cíle asertivního chování

•    Typy asertivního jednání

•    Vnitřní bariéry asertivity a jejich odstranění

•    Co je manipulace

•    Typy manipulátorů

•    Jak rozpoznat manipulaci 

•    Kontra-manipulační techniky

•    Asertivní obrana proti agresi a manipulaci

•    Praktický nácvik

•    Základní asertivní techniky

•    Šest základních asertivních technik

•    Aktivní naslouchání

•    Verbální a neverbální komunikace

•    Prosazení oprávněných požadavků

•    Zvládání emočně nabitých situací

•    Praktický nácvik

•    Asertivní NE

•    Zásady asertivního odmítnutí

•    Praktický nácvik

•    Kritika

•    Reakce na oprávněnou a neoprávněnou kritiku

•    Konstruktivní kritika

•    Praktický nácvik

•    Asertivní práva a povinnosti

•    10 základních asertivních práv

•    Základní asertivní povinnosti


Pro koho je kurz určen

Pro manažery a pro všechny, kdo chtějí více rozumět sobě i druhým, kteří chtějí rozšířit možnosti, jak reagovat na složitější situace v komunikaci, a kteří chtějí zvýšit efektivitu svého jednání a komunikace. Pro ty, kdo potřebují říci "ne" a občas se jim to nedaří, někdy mají pocit, že dělají více to, co chtějí druzí než to, co chtějí oni sami a chtěli by se prosadit a současně nenarušit dobré vztahy. Je určený především pro ty, kteří chtějí změnu. Naučíte se odolávat manipulativnímu chování, přijímat chválu a oceňovat ostatní, reagovat přiměřeně na kritiku, sami kritizovat, je-li to třeba, prosazovat přiměřeně vlastní požadavky, říkat NE bez pocitu viny. Získáte zdravé sebevědomí a přestanete se trápit zbytečně!


Termíny kurzu

Pro tento kurz aktuálně nejsou vypsané termíny. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.Powered by Froala Editor


Neváhejte nás kontaktovat

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky