Pokročilé komunikační dovednosti

Kurz je určen pro osoby, které chtějí zdokonalit svoje komunikační dovednosti s využitím nových netradičních metod a technik.

Každý z nás žije ve svém unikátním a jedinečném modelu světa. Hovoříte-li tedy s druhou osobou, nikdy nemůžete s jistotou vědět, co druhá osoba řekne či udělá. Je to nepředvídatelné, závisí to jen na vnitřním modelu světa dané osoby.

Naučte se poodhalit svět toho druhého a zkvalitnit tak vzájemnou komunikaci!

Kurz Pokročilé komunikační dovednosti je dvoudenní a poskytne Vám nezbytné základy, aby jste se mohli stát efektivními komunikátory. Naučí Vás také jak „naslouchat“ tomu, co Vaši kolegové skutečně říkají, přičemž některých sdílených věcí si nemusí být vědomi ani oni sami. Jestliže je 93% komunikace neverbální, uvažte sami, kolik informací Vám proklouzne mezi prsty a jaká sdělení neúmyslně předáváte svým kolegům. Je veškerá Vaše komunikace v souladu se sdělením, které chcete vyjádřit?

Všichni víme, jaké to je být součástí výměny názorů nebo komunikace, která vede k vynikajícím výsledkům pro všechny zúčastněné. Stejně tak jsme všichni zažili výměnu názorů, která byla frustrující, neuspokojivá a nesplnila daný cíl. Opravdu to není náhoda – faktory, jež sahají daleko za hranice všedního vědomí většiny lidí a přispívají k naší schopnosti efektivní komunikace s lidmi kolem nás, nepřicházejí jen tak. NLP se zaměřuje spíše na strukturu komunikace než na její obsah, jelikož tato struktura odhaluje mnohem více o opravdovém hlubokém sdělení uloženém pod povrchem toho, co nám někdo říká a co říkáme my jemu.

Co se naučíte:

  • Pochopíte důležitost neverbální mezilidské komunikace
  • Rychle vybudovat s kýmkoliv rapport
  • Budete chápat skrytá sdělení v tom, co lidé opravdu říkají
  • Zvýšíte flexibilitu svého chování
  • Používat smyslovou vnímavost a používat při komunikaci fyziologii a hlas
  • Předat svoje sdělení tak, aby jste dosáhli optimálního výsledku
  • Použít správný způsob komunikace, na který Vaše cílové publikum nejlépe slyší
  • Efektivně komunikovat s lidmi, které potkáte, a použit jejich způsob a formu komunikace

Cílová skupina:

Tento kurz je vhodný obzvláště pro obchodníky, pracovníky v marketingu, majitele firem, členy představenstev, ředitele, personalisty, liniové manažery, vedoucí oddělení a vedoucí úseků.

BL ModelLumina Learning