Zbavte se svých zlozvyků!

Všichni se nejspíš shodneme na tom, že během dne provádíme řadu rutinních činností. Staly se z nich zvyky. Některé z nich nám usnadňují život, jiné se naopak staly našimi nepřáteli a my se jich chceme zbavit. Avšak překonání některých i poměrně neškodných zvyků může být velice těžké a může nás stát hodně úsilí a času. Je rozhodně jednodušší chytit se zlozvyku než se ho zbavit. 

Za získání jakéhokoli zvyku je odpovědné naše nevědomí, které tvoří větší část naší mysli a je návykové. Nevědomí je tvořeno masou informací, statických zdrojů, somatických procesů a zvyků – a je nesmírně paradoxní. Zatímco mu leží na srdci naše nejvyšší zájmy, drží se zároveň i zvyků, které pro nás nejsou dobré; nebo možná jsou pro nás tyto nechtěné zvyky dobré, ale jen svým specifickým způsobem. V různých zdrojích jsou udávána odlišná časová období či počty opakování potřebné k tomu, aby se zvyk stal nevědomým. Jedná se přibližně o 21 pravidelných opakování.

Zamysleli jste se někdy nad tím, že vaše nechtěné zvyky možná vznikly z dobrého důvodu? Co když pro vás kdysi byly přínosné, a vaše nevědomí se daného zvyku drží, protože se dosud nenaučilo nový způsob dosažení přínosu? Jste ochotni přistoupit na předpoklad, že zvyk má splnit vyšší pozitivní úmysl?

Mnoho lidí se mě při koučování i na kurzech ptá, jak mají změnit svůj zvyk, který jim aktuálně nepřináší nic pozitivního anebo jim brání v dosažení požadovaného cíle. Velmi málo lidí se však dokáže na zlozvyk podívat z hlediska jeho minulého přínosu. Mezi hlavní zlozvyky, se kterými často lidé bojují, patří kouření, přejídání se, přehnané emoční reakce či lenošení u televize. Možná si říkáte, jaké pozitivní úmysly by za těmito zlozvyky mohly být? Co třeba uvolnění, útěcha, sebejistota, vlastní názor nebo zklidnění se? Je ale možné, že tento úmysl splnily jen jednou nebo krátkodobě, a paradoxně z dlouhodobého hlediska jej už neplní. Nevědomí se učí rychle – a v případě zmíněných zvyků se danou reakcí a následnou rutinou naučilo většinou jen jeden způsob, jak dosáhnout daného pozitivního úmyslu. Vzalo nám tak možnost volby, protože automaticky spouští program zvyku. Otázkou tak je nejen to, jak se zvyku zbavit, ale i to, jak pokračovat bez těchto omezujících zvyků, když svým způsobem uspokojovaly a možná stále částečně uspokojují vyšší úmysl.

Změna zlozvyků s NLP

Neuro-lingvistické programování má na změnu rutin a zlozvyků poměrně rychlou a účinnou techniku, kterou nazýváme SWISH. V zásadě je možné přeprogramovat sebe či klienta cca za 30 minut. Tato technika vznikla při tvorbě „klasického“ NLP (Bandler, Grinder 1973–1979) a klient s omezující rutinou či zlozvykem si vědomě vybíral nový způsob chování, kterým chtěl nahradit ten starý. NLP kouč následně přeprogramoval klienta na nový způsob chování. V mnoha případech byla tato změna, založená na vědomém výběru nové volby chování, úspěšná. Někdy se ale projevily její nedostatky a nevyužití vyššího pozitivního úmyslu vedlo k zahájení jiného, a často nechtěného chování.


Z toho vyplývá, že je poměrně snadné naprogramovat nové chování s použitím klasického NLP, ale pokud nové chování neuspokojuje vyšší pozitivní úmysl starého chování, nevědomí si najde jiný způsob jeho uspokojení anebo se navrátí ke starému chování.


Když John Grinder (v době následující po éře Grinder-Bandler) revidoval klasické NLP, uznal chybu v popisech a detailech některých původních technik a realizoval jejich nápravu v novém typu NLP, který nese název New Code NLP.

Dvě zásadní myšlenky New Code NLP jsou:


Tento typ práce je vysoce efektivní a nese v sobě více ohledů na osobu klienta a jeho okolí, než tomu je u klasického NLP. Nevědomí v minulosti vytvořilo zvyk, aby uspokojilo daný vyšší pozitivní úmysl – a my nyní používáme stejný postup, ale takovým způsobem, který umožňuje přístup k více možnostem, jež zároveň tento úmysl podporují. K nevědomí se v New Code NLP dostaneme velmi snadno přes jakoukoli New Code techniku či hru.

Pokud si přečtete přepisy práce Miltona Ericksona, zjistíte, že i on aktivně pracoval s nevědomím klienta: vytvořil stav hypnotického transu, jehož prostřednictvím se klient mohl dostat k mnohačetným zdrojům pro řešení svých vlastních problémů. Hypnotický trans je skvělý způsob jak pro různou práci s nevědomím, tak i na překonání nevyhovujících rutin a zlozvyků.


Pokud byste se chtěli naučit tyto techniny. Učíme je přímo ve výcviku New Code NLP 

>>> Více o výcviku New Code NLP naleznete kliknutím na tento odkaz.


Přejete si zabavit se vašich zlozvyků a získat pozitivní návyky?

Právě pro vás jsem vytvořila speciální kurz Změna návyků s využitím NLP. Více informací o kurzu naleznete zde.


Powered by Froala Editor

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky