Centrum systemiky nabízí unikátní certifikované studium NLP v rámci specializovaných akademií.

Sales Academy Premium

Výběr a zaškolení obchodního týmu

Základem programu je kvalitní výběr nových obchodních zástupců pomocí:

 • Strukturovaného rozhovoru s využitím systemiky a NLP
 • Objektivní formy výběrového řízení – Assessment Centra .

Hlavní náplní výběrového řízení je monitorování úrovně kompetencí jednotlivých účastníků rozhovoru a Assessment Centra v navrhovaných oblastech.

Výběr nových obchodních zástupců

 • Předvýběr kandidátů do výběrového řízení a následně Assessment Centra dle zaslaných životopisů
 • První kolo výběrového řízení formou telefonického pohovoru
 • Pozvánka na termín Assessment Centrum
 • Příprava rozvrhu a harmonogramu Assessment Centra s využitím systemiky a NLP
 • Proškolení hodnotitelů
 • Tvorba a realizace jednotlivých modulů
 • Strukturovaný výběrový rozhovor metodou SYS-NLP
 • Individuální práce
 • Skupinová práce
 • Modelové situace
 • Prezentace
 • Kontaktování úspěšných i neúspěšných kandidátů Assessment Centra
 • Individuální pohovory a komunikace rozvojových potřeb
 • Příprava individuálních rozvojových plánů

Sales Academy

 • Zjištění a ověření očekávání a cílů účastníků pomocí skupinového systemického koučování a NLP
 • Vyjednání individuálních i skupinových cílů
 • Odsouhlasení pravidel vzájemné spolupráce
 • Seznámení s procesy a postupy Sales Academy
 • Dojednání vzájemného kontraktu po dobu programu
 • Kontaktování potenciálních klientů (získání kvalitních kontaktů, oslovení klienta, argumentace, zvládání námitek, využití sugescí a NLP při oslovení)
 • Vedení obchodní schůzky (příprava na jednání, image, prezentace a sebeprezentace, NLP typologie klienta a způsoby jednání s ním, zjišťování potřeb a očekávání klienta s využitím koučovacích technik, vybudování a udržení rapportu, implementace Pacingu a Leadingu v jednání, efektivní verbální a neverbální komunikace, překonání obtížných situací v komunikaci
 • Další oblasti vedoucí k úspěšnému uzavření obchodu (ovlivňování, základy vyjednávání,..)
 • Základy systemického koučování v obchodě
 • NLP techniky v obchodě (Disney Strategie, Mastery, Metamodel jazyka, Miltonmodel jazyka, Metaprogramy, Tvorba úspěšných strategií v jednání, Modelování, Aplikace modelu R.O.L.E. v obchodě, Využití modelu S.C.O.R.E. při práci s limutujícím přesvědčením)
 • Monitorování výsledků jednotlivců oproti stanoveným závazkům
 • Skupinové koučování
 • Vyhodnocení programu

Hlavním cílem programu je zkvalitnění práce a zkompetentnění poradců a obchodních zástupců, které vede ke zvýšení obratu a zisku společnosti.

Přehled termínů kurzů →

NLP modulový výcvik - PRAHA - 2021 NLP ONLINE KURZY NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning