Centrum systemiky nabízí unikátní certifikované studium NLP v rámci specializovaných akademií.

Základy Neuro-lingvistického programování

Kurz Základy Neuro-lingvistického programování je určen pro všechny zájemce o osobní rozvoj, vzdělávání a koučování. Ukazuje nové možnosti práce sama se sebou a s druhými, a to pomocí technik a postupů NLP.

Doporučujeme všem, kteří se rozhodují, zda je pro ně NLP vhodné. Během kurzu se naučíte nejenom základy a principy NLP, ale především si budete mít možnost sami na sobě vyzkoušet jednotlivé NLP techniky a provést změny ve svém vlastním životě.

Poznejte NLP a věřím, že si ho zamilujete!

Obsah kurzu:

  • NLP komunikační model – základní struktura NLP
  • Budování Rapportu - postup pro dosahování důvěry
  • Kalibrace - čtení neverbálního chování lidí
  • Reprezentační systémy – základní kanály pro přijímání a zpracování informací a komunikaci
  • Kotvení - tvorba kinestetických kotev
  • Submodality - změny vnitřního nastavení
  • Pozice vnímání - postup a jejich využití pro interakci s druhými
  • Seznámení s jazykovými modely
Přehled termínů kurzů →

Úvod do NLP - PRAHA - 2020 Úvod do NLP - BRNO - 2020 NLP individuální výcvik NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning