Centrum systemiky nabízí unikátní certifikované studium NLP v rámci specializovaných akademií.

NLP s hypnózou

Buďte mezi prvními, kteří využijí zcela nového výcviku NLP s hypnózou, který vás naučí ty nejlepší a nejefektivnější metody navození a prohloubení transu a provedení rychlých změn. Přitom neklademe důraz na to, aby se studenti učili rozpoznávat ztracený princip Miltona Ericksona – vždyť každá osobnost je jedinečná individualita!

Co se na výcviku naučíte

 • Jaká je spojitost Neuro-lingvistického programování a Ericksonovské konverzační hypnózy
 • Jak dělat oboje co nejefektivněji prostřednictvím propojení obou přístupů
 • NLP komunikační model
 • Vybudování rychlého a hlubokého rapportu s klientem
 • NLP Milton jazykový model a jeho aplikace do běžné konverzace i do
 • Co je "trans" a jak pomoci ostatním lidem v pochopení toho, co je hypnóza
 • Jak používat nepřímé sugesce k navození transového stavu
 • Na co se zaměřit při zjišťování, zda klient vstupuje nebo již vstoupil do transu/do hypnózy
 • Kdy a jak používat u klienta v hypnóze přímé či nepřímé sugesce
 • Výhody využití rychlého hypnotického stavu (transu) a jak ho navodit u jakéhokoliv člověka
 • Kalibrace mikro změn ve fyziologii, gestech, mimice klienta
 • Rozeznávání způsobu přemýšlení klienta na základě jeho verbální a neverbální komunikace
 • Testy sugestibility pro ulehčení vstupu do transu
 • Navození transu pomocí konverzačních technik
 • Vyzkoušet si hypnózu sami na sobě
 • Jak prakticky okamžitě zmapovat charakteristiky symptomů klientova problému
 • Jak rozkrýt a aktivovat skryté zdroje
 • Rozpoznat z jemných změn v řeči těla, tónu hlasu a z určitých klíčových slov a slovních spojení odchylky v myšlení, emocích a chování
 • Jak použít konverzační hypnózu k tomu, abyste zesílili účinek terapie
 • Jak navodit hlubší hypnózu k tomu, abyste maximalizovali účinek terapie
 • Navození transu pomocí klasických způsobů
 • Oblíbené techniky Miltona Ericksona pro navození transu
 • Katalepsie ruky
 • Jak rámcovat hypnotické intervence
 • Hodnota časových distorzí v hypnóze
 • Nepřímý pokyn a sugesce
 • Verbální a neverbální pacing a leading
 • Konstrukce metafory
 • Víceúrovňová komunikace
 • Idemotorické signály

Z jakého důvodu si vybrat kurz NLP s hypnózou?

Výcvik NLP s hypnózou kombinuje genialitu Neuro-lingvistického programování s Ericksonovskou konverzační hypnózou. Absolvent se naučí rozeznávat mikro změny v klientově verbální i neverbální komunikaci a je pak schopen vytvořit mentální mapu unikátního nevědomého programování každého klienta. Síla klientovy nevědomé mysli je v maximální míře aktivována, když mu zpětně nabídneme taková individualizovaná řešení, která využívají jak konverzační, tak i Ericksonovskou hypnózu a NLP.

Ideální pro všechny, kteří se zajímají zároveň o hypnózu i o Neuro-lingvistické programování a chtějí oboje umět velmi účinně aplikovat na klienta.

Během výcviku se naučíte, jak uplatnit hypnózu a NLP v těchto oblastech:

 • Hypnóza a NLP techniky pro snižování váhy
 • Hypnóza a NLP techniky pro odstranění strachu a fóbií
 • Hypnóza a NLP techniky pro odstranění depresí
 • Hypnóza a NLP techniky pro odstranění alergií a bolestí
 • Hypnóza a odvykání kouření

Cíle výcviku:

 • Naučit se přistupovat ke každému člověku jako k individualitě s jedinečnými potřebami
 • Poznat strukturu NLP i Ericksonovské hypnoterapie a umět oboje efektivně kombinovat a použít
 • Vědět jaké techniky NLP a hypnózy použít, jakým způsobem a kdy

Obsah výcviku

1. Jak číst lidskou mysl

Jak číst lidskou mysl rozpoznáním nevědomého programování zřejmého z mikro změn, jež se dají vyvodit z řeči těla. Problémy jsou výsledkem určitých spouštěčů chování, které vyplývají z různých typů myšlení a nevědomého programování.

Lidé vyhledávají NLP Practitionery a hypnoterapeuty většinou ve snaze přeprogramovat nevědomí poté, co jejich vlastní kognitivně-behaviorální přístup selhal.

Všechny typy myšlení provázejí mikro změny a signály čitelné z řeči těla. Naučíte se, jak číst lidi, jak se ptát a získávat odpovědi, které rozkryjí skryté podprahové zprávy, jež jsou přítomny v klientově verbální i neverbální komunikaci. Naučíte se to rovněž využít k tomu, abyste vytvořili mentální mapu unikátního nevědomého programování daného člověka.

2. Trénink konverzační hypnózy a jak programovat nevědomou mysl

Trénink konverzační hypnózy v sobě zahrnuje pochopení psychologie přesvědčování. Poté, co se naučíte vytvořit mentální mapu unikátního nevědomého programování daného člověka, budeme se věnovat dovednostem profesionální komunikace tak, abyste byli schopni předat každému klientovi unikátní podprahové poselství.

Umění přesvědčovat je tu proto, aby uzpůsobilo skrytou hypnózu a sugesci tomu, jak změnit přesvědčení v nevědomí tak, aby klient prožíval pozitivnější řeč těla – takovou, která je prostá negativních emocí a řeči těla zřejmé ze sekvence původního problému.

3. Hypnotická indukce využívající Ericksonovských hypnotických technik

Naučíte se rovněž Ericksonovské techniky hypnotické indukce. Zjistíte, že používání hypnotických scénářů brání procesu hypnotické indukce, a získáte schopnost rozpoznat příznaky hypnotického transu prostřednictvím určitých znaků řeči těla. Vytvoříte si důvěru při hledání svého vlastní stylu hypnotické indukce.

4. NLP techniky pro navození transu a změny u klienta

Poznáte, jakým způsobem NLP kóduje jednotlivé formy vedení rozhovoru Miltona Ericksona do tvz. Miltonovských jazykových vzorců a jak je prakticky využívat v konverzační hypnóze. Naučíte se navozovat hluboký rapport u klienta pomocí pokročilých verzí matchingu a mirroringu. Získáte schopnost rozpoznat limitující přesvědčení u klienta a změnit ho pomocí NLP technik a pokročilých jazykových vzorců.

Přehled termínů kurzů →

Úvod do NLP - PRAHA - 2020 Úvod do NLP - BRNO - 2020 NLP individuální výcvik NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning