Centrum systemiky nabízí unikátní certifikované studium NLP v rámci specializovaných akademií.

NLP Premier Practitioner

NLP Premier Practitioner

Výcvik NLP Premier Practitioner zahrnuje obsahově dva kompletní mezinárodně certifikované výcviky Neuro-lingvistického programování!


Obsah NLP Premier Practitioner:

 • Klasický NLP Practitioner zahrnuje nejnovější poznatky a techniky využívané v tradičních výcvicích Neuro-lingvistického programování a splňuje certifikační požadavky ITANLP.
 • New Code NLP Practitioner navazuje na klasické NLP avšak nabízí naprosto nové NLP techniky

Nejprodávanější mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování!

Absolvování tohoto kurzu vám zajistí certifikace v obou částech NLP: klasického NLP a New Code NLP.

Výcvik NLP Premier Practitioner zahrnující teoretické poznatky a praktické aplikace na sebe sama i na druhé osoby nabízíme ve 2 variantách:

 • Skupinový modulový výcvik (13 dní výcviku) - termíny jsou pevně stanovené
 • Individuální výcvik s lektorem (8 dní výcviku) - termíny se domlouvají individuálně přímo s lektorem

Výcvik NLP Practitioner je mnohem více než jen učení NLP. Jeho cílem je ukázat vám dovednosti vedoucí k dosažení dokonalosti a úspěchu ve vašem životě, a zároveň vás naučit, jak pomáhat ostatním, aby dosáhli téhož, co vy. Tento kurz splétá dohromady klasické Neuro-lingvistické programování s New Code NLP; využití původních NLP materiálů ve spojení s nejnovějšími vývojovými trendy NLP výcvik velmi obohacuje.

Rozsah výcviku

Základní modely NLP

 • NLP komunikační model
  • Základní struktura Neuro-ligvistického programování
  • Úroveň a význam filtrů pro získávání, zpracování a předávání informací
 • NLP předpoklady
  • Základní předpoklady, na kterých stojí celé NLP
 • Budování rapportu
  • Dosahování maximální důvěry a vnímavosti u lidí kolem vás
  • Techniky nalaďování se na neverbální, paraverbální a verbální úrovni
 • Kalibrace
  • Čtení neverbálních projevů druhých osob
  • Práce s očními vzorci
 • Reprezentační systémy
  • Pochopení toho, jak strukturujeme informace v naší hlavě
  • Využití preferovaných reprezentačních systémů pro zlepšení komunikace s druhými osobami

Klasické NLP techniky

 • NLP koučovací techniky
  • Efektivní nastavení SMARTEP cílů klienta tak, aby si stanovil svůj vlastní směr a záměr
  • Vydefinování konkrétních kroků vedoucích ke splnění stanovených cílů se současným zajištěním ekologie vůči klientovi i okolí -Kkoučovací techniky pro práci se skupinou
 • Komunikace s druhý osobami
  • Příprava na budoucí jednání s druhými lidmi
  • Předcházení konfliktům, jejich rozbor a řešení
 • Kotvení
  • Význam a funkce kotev v našem soukromém i pracovním životě
  • Tvorba nových kotev pro jednotlivé typy situací
  • Odstraňování negativních kotev na několika reprezentačních systémech
 • Submodality
  • Struktury našich vnitřních reprezentací a jejich vliv na naše vnitřní nastavení, limitují přesvědčení, strachy a fóbie či opakovaná chování)
  • Postupy pro využívání změny submodalit v jednotlivých NLP změnových technikách
 • Rutiny
  • Identifikace spouštěčů a odstraňování nechtěných zlozvyků a rutin
 • Vnitřní konflikt
  • Práce s našimi vnitřními dilematy pomocí neuzavřených tvarů
 • Strachy, obavy a fóbie
  • Postupy na odstraňování negativních minulých zážitků, které vedou na negativním a nechtěným pocitům, strachům či fóbiím

Jazykové modely

 • Meta Model
  • Původní jazykové vzorce, na kterých vznikalo NLP
  • Koučovací jazykové vzorce pro odhalování překroucení v přemýšlení, nacházení myšlení "out of box" a pro doptávání se po detailech
 • Mitlon Model
  • Vzory hypnotického jazyka původně používaného v Ericksoniánské hypnóze¨
  • Praktická aplikace nejen v hypnóze, ale i v prezentacích, obchodním jednání či v psaném textu
 • Metafory
  • Tvorba metafor ke stimulaci nevědomého učení a k podpoře klientova kreativního řešení
 • Jazyková flexibilita
  • Záměrné využívání různých jazykových vzorců pro Chunk Up a Chunk Down a záměrné ovlivnění komunikace

New Code NLP

 • New Code techniky a hery a jejich použití pro dosažení vysoké výkonnosti a hlubokých změn u klienta
 • Nové techniky pro odstraňování aktuálních strachů a obav
 • Využití poznatků z New Code v praxi a aplikace pro práci se skupinou či firmou
 • Práce s nevědomím
  • Vyvolání nedobrovolných nevědomých signálů a práce s nimi
  • N-krokové přerámcování - technika změna chování pomocí NLP hypnózy

Etika pro NLP Practitioner

 • Etické hranice spolupráce s klientem - jak si je uvědomit a jak na nich pracovat
 • Vymezení, řízení a zvládání očekávání klienta.
 • Identifikace rozdílů mezi obsahem a procesem
 • Prevence závislosti klienta na koučovi
 • Prezentace výsledků s využitím důkazů o úspěchu a prospěšnosti
 • Dosažení komunikace mezi vědomou a nevědomou myslí klienta

Ušetřete čas i finance a absolvujte 2 kurzy v jednom!

Navíc získáte dva unikátní mezinárodní certifikáty vydávané zakladatelem NLP a spoluzakladatelem New Code NLP Johnem Grinderem, spoluzakladatelkou New Code NLP Carmen Bostic St. Clair a Master trenérem Michalem Carollem.

Více informací o výcviku včetně detailního obsahu a případných termínů modulového výcviku najdete v části Termíny kurzů.

Přehled termínů kurzů →

NLP modulový výcvik - PRAHA - 2022 NLP ONLINE KURZY NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning