Centrum systemiky nabízí unikátní certifikované studium NLP v rámci specializovaných akademií.

NLP Premier Practitioner

Výcvik NLP Premier Practitioner zahrnuje obsahově dva kompletní mezinárodně certifikované výcviky Neuro-lingvistického programování.

Obsah NLP Premier Practitioner:

 • Klasický NLP Practitioner certifikovaný výcvik, který zahrnuje nejnovější poznatky a techniky využívané v tradičních výcvicích Neuro-lingvistického programování, a splňuje certifikační požadavky ITANLP
 • New Code NLP, který je novinkou v ČR a SR a nabízí naprosto nové techniky a možnost aplikace NLP na sebe sama.

Absolvování tohoto kurzu vám zajistí certifikace v obou částech NLP: klasického NLP a New Code NLP.

Možnost certifikace v New Code NLP nabízíme jako jediná vzdělávací společnost v ČR!

NLP Premier Practitioner se skládá z 13 výcvikových dní zahrnujících teoretické poznatky a praktické aplikace na sebe sama i na druhé osoby.

Výcvik NLP Practitioner je mnohem více než jen učení NLP. Jeho cílem je ukázat vám dovednosti vedoucí k dosažení dokonalosti a úspěchu ve vašem životě, a zároveň vás naučit, jak pomáhat ostatním, aby dosáhli téhož, co vy. Tento kurz splétá dohromady klasické Neuro-lingvistické programování s New Code NLP; využití původních NLP materiálů ve spojení s nejnovějšími vývojovými trendy NLP výcvik velmi obohacuje.

Klasické Neuro-lingvistické programování a New Code NLP

Původní verze Neuro-lingvistického programování byla vyvinuta Johnem Grinderem a Richardem Bandlerem v době jejich spolupráce v 70. a 80. letech. Klasické NLP je to, co většina ostatních společnosti nabízejících Neuro-lingvistické programování označuje jako „NLP“. New Code NLP je nejnovější vývojová fáze NLP vzešlá ze spolupráce Johna Grindera a Carmen Bostic St Clair a zahrnuje maximálně účinné, ale zároveň snadno použitelné techniky pro změnovou práci a pro osobní rozvoj s využitím NLP.

Dovednosti úrovně NLP Premier Practitioner

Ve světě NLP se normy a standardy jednotlivých certifikací velmi odlišují. Vzhledem ke skutečnosti, že NLP Premier Practitioner je kurzem certifikovaným Johnem Grinderem, tak si můžete být jisti, že zažijete tu nejvyšší kvalitu a obsah, jaké NLP výcvik může nabídnout. Všechny znalosti a dovednosti, které získáte jako certifikovaný NLP Practitioner, vám umožní vidět svůj život s novými možnosti a variantami. Budete mít možnost napojit se na své vnitřní zdroje, aktivně dotvářet svou vlastní budoucnost a žít život, který plně rezonuje s vašimi nejhlubšími hodnotami.

NLP Premier Practitioner je komplexní vzdělávací kurz, který je otevřen všem bez ohledu na předchozí zkušenosti.

Absolvování kurzu je vhodné pro všechny, kteří pracují na vytvoření změny u sebe nebo pro jiné osoby. Nezáleží na tom, na jaké pracovní pozici se pohybujete; výcvik je určen jak pro majitele a manažery firem, obchodníky, personalisty a lektory, tak i pro studenty, rodiče či učitele. Prostě pro všechny, kteří chtějí změnit a obohatit svůj život a stát se úspěšnými!

Rozsah výcviku

Základní modely NLP

 • NLP komunikační model – základní struktura NLP, která ukazuje, jak lidé vědí to, co vědí
 • Budování Rapportu - dosahování maximální důvěry a vnímavosti u lidí kolem vás
 • Kalibrace - čtení neverbálního chování druhých osob
 • Reprezentační systémy – pochopení toho, jak strukturujeme informace v naší hlavě

Jazykové modely

 • Původní Meta Model jazyka a aktuální verbální vzory pro doptávání se po detailech
 • Vzory hypnotického jazyka s využitím Milton modelu
 • Metafory ke stimulaci nevědomí a k podpoře klientova kreativního řešení
 • Využití několika slovních modelů pro jazykovou flexibilitu

Klasické NLP a procesy pro změnu

 • Kotvení - tvorba nových kotev a odstraňování nechtěných kotev
 • Submodality - změny struktury vnitřních reprezentací (pro odstranění limitujících přesvědčení, fobií, atd.)
 • NLP koučovací techniky - použití cílů tak, aby si klient nastavil svůj vlastní směr
 • Techniky pro změnu chování, řešení konfliktních situací a odstranění vnitřních konfliktů

Práce s nevědomím

 • Vyvolání nedobrovolných nevědomých signálů a práce s nimi
 • N-krokové přerámcování - změna chování pomocí nevědomí
 • Pochopení a využití vyššího záměru - umožňuje zabývat se nesrovnalostmi v klientově životě

New Code NLP

 • Aplikace New Code pro dosažení vysoké výkonnosti
 • Nové techniky a hry: Abeceda, NASA, Svatyně, Invaze, Rytmus života, Dech života, Chůze s novým nastavením mysli a další
 • Nové použití pozic vnímání
 • Teorie a praxe realizace hlubokých změn s využitím New Code
 • Využití poznatků z New Code v praxi
 • Jak vytvořit a kalibrovat nevědomé signály

Etika pro NLP Practitioner

 • Etické hranice spolupráce s klientem - jak si je uvědomit a jak na nich pracovat
 • Vymezení, řízení a zvládání očekávání klienta. Identifikace rozdílů mezi obsahem a procesem
 • Jak se vyhnout klientově závislosti na NLP koučovi
 • Prezentace výsledků s využitím důkazů o úspěchu a prospěšnosti
 • Jak zajistit, aby byla dosažena komunikace mezi vědomou a nevědomou myslí klienta

Ušetřete čas i finance a absolvujte 2 kurzy v jednom!

Navíc získáte dva unikátní mezinárodní certifikáty vydávané zakladatelem NLP a spoluzakladatelem New Code NLP Johnem Grinderem, spoluzakladatelkou New Code NLP Carmen Bostic St. Clair a Master trenérem Michalem Carollem.

Přehled termínů kurzů →

NLP modulový výcvik - PRAHA - 2021 NLP ONLINE KURZY NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning