Centrum systemiky nabízí unikátní certifikované studium NLP v rámci specializovaných akademií.

Deep Trance Identification

Od dětství přirozeně modelujeme chování a myšlení lidí okolo nás. A nejen to. Vžíváme se do jednotlivých postav, které nás oslovily a zaujaly. Hrajeme si na víly, princezny, služky, odvážné hrdiny… a to vše v přirozeném tranzu, který k dětství patří. Získáváme tím nové pohledy, pocity či způsoby přemýšlení, které potom dál zpracováváme a využíváme. Tyto zkušenosti se pak stávají našimi nevědomými zdroji úspěchu.

Potom se staneme dospělými a tato naše schopnost zmizí. Prostě už není. A my se usilovně snažíme jednotlivé věci naučit vědomě, třeba pomocí manuálů nebo logických postupů. Možná se nám zdá, jakoby mozek zapomněl onu přirozenou lehkost učení se nových vzorců.

Co kdybychom Vám řekli, že tu „onu“ schopnost stále máte a že logickým myšlením k ní cesta nevede. Že NLP pracuje s technikami, které Vám jí pomohou opět ovládnout. Jak hodně by Vás zajímal kurz, kde se naučíte využívat přirozené schopnosti tranzu a modelování?

Z jakého důvodu se účastnit

  • Osvojíte si proces nejvyšší formy vstupu do druhých osob pomocí stavu hlubokého tranzu.
  • Dokážete odstranit svoje filtry a absorbovat znalosti, dovednosti, smyslové zkušenosti, proces myšlení, emoční vnímavost, osobní přesvědčení a hodnoty těch nejlepších osob v dané oblasti.
  • Poznáte kompletní strategii pro provedení DTI.
  • Naučíte se několik různých forem DTI a jejich praktickou aplikaci do oblastí osobní změny, koučování.
  • Seznámíte se s Reverse-DTI, kdy se vy nestanete někým jiným, ale někdo jiný se stane vámi a s dalšími technikami a postupy.

Obsah

  • Deep Trance Identification z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd.
  • Příprava na DTI: tvorba budoucího já, definování kontextů, výběr modelovaného a Proti-modelu, tvorba matice událostí, zapojení nevědomí do DTI procesu.
  • Realizace DTI: rapport s modelovaným, podpora snění, výběr nejvhodnější DTI techniky (technika dle Raikova, Stanislavského metoda, opačné DTI, DTI budoucího já,Neurologické úrovně v DTI)
  • Integrace DTI do požadovaných kontextů a využití v budoucnosti.
  • Aplikace a testování.

Věříme, že mnoho z Vás o DTI již slyšelo. Nyní máte šanci být jedni z mála z těch, kteří techniky DTI aktivně používají.

Přehled termínů kurzů →

NLP modulový výcvik - PRAHA - 2021 NLP ONLINE KURZY NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning