Prodávejte více s NLP

Kurz je určen k dosažení cílů jednotlivých obchodníků i prodejních týmů tím, že poskytne účastníkům mimořádnou konkurenční výhodu hlubokým pochopením procesů lidského myšlení, které tvoří základy lidské komunikace a prodeje. To znamená, že vyškolení prodejci, obchodní zástupci či poradci plně porozumí, přizpůsobí se a ovlivní individuální psychologickou nákupní strategii klienta.

Z jakého důvodu se kurzu účastnit

Naše kurzy posouvají absolventy od tradičních přístupů k prodeji, které se obvykle vyučují v rámci strategie prodejních programů, na novou úroveň umění prodeje. Účastí na tomto unikátním programu budete plně vybaveni speciální sadou nástrojů, které zlepší váš přístup v prodeji, a umožní prezentovat vaše prodejní sdělení takovým způsobem, který koresponduje s typem osobnosti klienta, a usnadní mu tím říci „ano“.

Po absolvování kurzu budete schopni dosáhnout stanovených cílů, zvýšit hodnotu každé objednávky, zkvalitnit svůj poměr „vítězství“, zkrátit délku prodejního cyklu a významně zkvalitnit sladění se zákazníkem.

Co se na kurzu naučíte

Modul 1: Efektivní komunikace a prodejní dovednosti s využitím NLP

 • Zefektivnit a zkvalitnit komunikaci s druhými osobami pomocí porozumění jejich tendencím k jednání a základním motivátorům
 • Použít NLP koučovací jazykové vzorce k zjišťování potřeb a zájmů ostatních
 • Porozumět mentálním strategiím a motivacím Vašich klientů a kolegů
 • Získat během krátké chvíle mimořádné naladění s jakoukoliv osobou
 • Číst řeč těla a jiné neverbální projevy klienta a naučit se ovlivnit svoji komunikaci směrem k němu
 • Porozumět faktorům, které řídí silnou touhu po nákupu, resp. získání dané věci či služby
 • Použít další lidská horká tlačítka k vytvoření nadšení a vášně
 • Pochopit hlubší motivaci, která řídí proces rozhodování a urychlit proces rozhodování
 • Ovlivňovat ostatní a působit přitom dojmem zdánlivě nestranného
 • Použít hypnotizující jazyk k vytvoření vstřícnosti
 • Přizpůsobit se různým typům osobností pomocí aplikací NLP typologie a metaprogramů
 • Aktivně ovlivňovat svůj vlastní vnitřní postoj a zajistit tím dosažení požadovaných výsledků
 • Získat větší flexibilitu ve svém přístupu
 • Rozvíjet silné, trvalé a praktické dovednosti zvládání stresu a navždy nad stresem zvítězit

Modul 2: Praktický nácvik prodejních dovedností a práce s pozitivním myšlením

 • Využívat koučování, metafory, analogie a sugesce v prodeji a při dalším osobním setkání s klientem
 • Vizualizovat svůj úspěch, pracovat se svými přesvědčeními a naprogramovat svou mysl k úspěchu
 • Zakomponovat nové a netradiční metody do svých obchodních jednání
 • Používat specifické dotazovací strategie a dostat se rychle k jádru námitky
 • Zjistit skutečný záměr námitky a vypořádat se s ním na hlubší úrovni
 • Umožnit lidem nakupovat bez tvrdé prodejní metody
 • Zachovat optimální prodejní stav k zajištění prodejního úspěchu
 • Využít dovedností, které používali ti nejmocnější komunikátoři po staletí
 • Zkvalitnit tázací techniky pro lepší definice potřeb zákazníka a porazit konkurenci
 • Zvýšit prodejní výkon a výsledky sebe i svého týmu
 • Vyvolat vnímavou reakci, a to dokonce i u nejnáročnějších zákazníků

Modul 3: Podpora aplikací nových dovedností do praxe (koučování skupiny)

 • Získat zpětnou vazbu od ostatních účastníků na začlenění jednotlivých nově naučených dovedností do každodenní praxe
 • Vzájemně sdílet zkušenosti z praktického využití poznatků z kurzu a nápady na další zlepšení
 • Znovu si zopakovat a procvičit to, co nefungovalo dle plánu, a společně najít a procvičit další postupy a řešení
 • Rozebrat jednotlivé kazuistiky, tj. konkrétní případy, formou rolových her a s využitím techniky Pozice vnímání
 • Zopakovat klíčové znalosti a dovednosti z prvních 2 modulů kurzu a přidat k nim další postupy a techniky dle preferencí účastníků

Certifikované kurzy v rámci NLP akademií