NLP Modelování

Využijte přirozené schopnosti vašeho mozku modelovat úspěšné vzorce chování a změňte tak svůj život.


Během tohoto webináře:

- Poznáte základní prvky a principy modelování.

- Dokážete správně vybrat jednotlivé osoby pro modelování.

- Naučíte se vytvářet matice událostí.

- Seznámíte se s modelováním pomocí různých úrovní a technik.

- Prakticky si osvojíte modelování prostřednictvím osobní zkušenosti.

- Zavedete namodelované dovednosti do svého života.


Tato jedinečná příležitost vám umožní dosáhnout svých cílů mnohem rychleji a efektivněji než kdykoliv předtím.

Ať už chcete zlepšit své pracovní dovednosti, vztahy s ostatními nebo se osobně rozvíjet, NLP Modelování je klíčem k vašemu úspěchu.


Co absolvováním webináře získáte:

- Pochopení principů NLP modelování.

- Nový přístup k učení se novým věcem.

- NLP techniky pro změnu a osvojení si nových pocitů, přesvědčení a hodnot od druhých lidí.

- Skokový posun ve vlastních dovednostech.

- Kombinování a převzetí různých dovedností od různých osob.

- Možnost převzít úspěšné strategie od lidí.

- Schopnost identifikovat a modelovat vzorce chování a myšlení od úspěšných jedinců. 


Co se na webináři naučíte:

- Porozumět základním principům, na kterých je založeno NLP modelování.

- Identifikovat dovednosti, strategie a mentální procesy úspěšných jedinců.

- Prakticky osvojit nástroje a techniky NLP pro napodobení vzorů chování, změnu přesvědčení a dalších aspektů.

- Klíčové NLP techniky potřebné pro modelování úspěšných jedinců.

- Osvojení si nových modelovacích nástrojů a technik pro využití do praxe.

- Správně vybrat jednotlivé osoby pro modelování.

- Vytvářet matice událostí.


Obsah webináře:

- Neuro-lingvistické programování a modelování

- Fáze učení

- NLP Komunikační model v modelování

- Pozice vnímání

- Strategie

- Úrovně a techniky modelování

- Implicitní fáze modelování

- Výběr modelovaných osob a jejich kombinace

- Tvorba matice událostí

- DTI modelování

- Explicitní fáze modelování

- Využití modelování

- Praktická aplikace

Powered by Froala Editor

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky