Ing. Ondřej Calábek, MIM

Kvalifikovaný NLP lektor a kouč / Qualified NLP lecturer and coach. Individuální koučink v češtině a v angličtině / Individual coaching in Czech and English. Bilingvní Čechoameričan / Bilingual (half Czech, half American).

Zaměření

 • Specializace na individuální přístup a rychlé efektivní změny v oblasti závislostí a motivace / Individual approach, quick and effective changes in the field of addiction and motivation
 • Pozitivní změny a sugesce pomocí hypnotického transu / Positive changes and suggestions using hypnotic trance
 • Aplikace NLP technik v oblasti osobního koučinku, zlepšení komunikace, prezentace / Application of NLP techniques in the field of personal coaching, improved communication and presentation skills


Powered by Froala Editor

Kvalifikace a certifikace

 • NLP Advanced Master Practitioner Certification, Centrum systemiky a NLP
 • NLP Master Practitioner Certification, Centrum systemiky a NLP
 • NLP New Code Practitioner Certification, Centrum systemiky a NLP
 • Absolvent NLP kurzu Michaela Carrolla, NLP Academy London / NLP Course by Michael Carroll, NLP Academy London

Powered by Froala Editor

Vzdělání

 • Inženýrský titul - Vysoká škola ekonomická, Praha / University of Economics, Prague
 • Bakalářský titul - Anglo-American University, Prague / BA in Business Administration – Anglo-American University, Prague
 • Absolvent Univerzity Nové doby (Institut alternativního vzdělávání) / Graduate of University of the New Age (Institute of Alternative Education)
 • Absolvent International School Manila, Filipíny / Graduate of International School Manila, Philippines


Powered by Froala Editor

Motto

„Sebevědomí neznamená, že si ostatní myslí, že jsem úžasný. Sebevědomí znamená, že budu v pohodě, i kdyby si to nemysleli.“ „Confidence is NOT they will like me. Confidence IS I’ll be fine even if they don’t.”

Powered by Froala Editor

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky