Centrum systemiky a NLP s.r.o. Pomáháme lidem růst, zvyšovat svoji hodnotu a vydělávat více peněz

NLP ONLINE KURZY

K čemu vlastně to NLP je… ?

Setkali jste se někde s názvem Neuro-lingvistické programování a ptali jste se v duchu, co to je a k čemu je to dobré? Potom rozhodně nejste jediní. A i když lidé vědí, o čem přibližně NLP je, a přihlásí se na naše ukázky či kurzy, i tak dostávám často dotazy, v jakých oblastech a činnostech je možné NLP využít.

Vzhledem k šíři všech možností raději otázku obracím na “kde NLP využít nelze?”. A odpověď na ni je jednoduchá: neznám oblast v životě, kde by se využít nedalo. Možná nějaká taková je, ale já o ní nevím, a opravdu mě žádná taková oblast nenapadá.

NLP má mnoho definic. Jednou z nich je ta, že: „NLP je uživatelský manuál na mozek.“ A pokud je to uživatelský manuál, tak by měl zahrnovat návody na všechny možnosti použití mozku. Souhlasíte? Jestliže ano, pak tento manuál poskytuje přesný popis toho, jak se sebou zacházet, abychom měli v situacích, kterými procházíme, takové pocity, jaké v takovém okamžiku chceme mít, a chovali se tak, jak si přejeme. Všechno je to o práci s mozkem, o změně způsobu přemýšlení, o práci s vlastními přesvědčeními, hodnotami či vnitřním dialogem. Ačkoliv si to většinou neuvědomujeme, den za dnem sami sebe „programujeme“. Děláme ze sebe takový chytrý stroj, který spouští program za programem. Všechny tyto programy jsme si sami vytvořili, pečlivě na nich pracovali a upevňovali je jejich neustálým opakováním. Bohužel některé z nich nám občas nevyhovují a nejsou pro nás žádoucí. Pak je nezbytné tyto programy odstranit a nahradit je jinými, které budou lepší a prospěšnější.

Kolikrát za rok upgradujeme svoje počítače nebo chytré mobilní telefony, aby byly výkonnější? A kolikrát za rok upgradujeme svoje vnitřní programy, abychom dosahovali lepších výsledků a byli efektivnější?

Princip je přitom úplně stejný. Sada programů v našich chytrých zařízeních je velmi podobná těm v našem mozku. Jen to, k čemu slouží a k čemu je potřebujeme a používáme, je jiné. Vezmeme-li do úvahy tento přístup, tak metody NLP můžeme použít na nejrůznější programy, které jsou součástí našeho života, a prostě je upgradovat. Začít s nimi jinak pracovat - a dostávat jiné výsledky.

Kdysi bylo NLP spojováno především s oblastí koučování. Ale NLP se používá nejen v tomto kontextu, byť je zde jeho propojení asi nejznámější. Jeho techniky a postupy se aplikují v mnoha dalších oblastech, jako je zvyšování výkonnosti celých firem, rozvoj lídrů, nábor a výběr lidí či skokové změny ve sportu. NLP je v současnosti součástí všech firem a osob, které mají opravdový úspěch. Možná si nejsou vědomi toho, že NLP někdo do jejich firmy zavedl, protože to nazval jinak. Dal tomu nálepku možná osobní značky, možná odlišného přístupu, ale přesto je to NLP.

Já osobně jsem se s NLP potkala právě ve firemním výcviku určeném pro vrcholový management. Nevěděla jsem, že se jedná o NLP, ale věděla jsem a vyzkoušela jsem si sama na sobě, že tyto techniky opravdu fungují a jsou postavené na naprosto jiných principech, než jaké jsem do té doby znala. Tvůrci výcviku však byli tajemní jako hrad v Karpatech a nechtěli nic prozradit. Nezbylo mi tedy než zapátrat a identifikovat, že se jedná o NLP techniky.

NLP se v dnešní době využívá v řadě oblastí, oborů i soukromých činností. Pomáhá nám správně si vybrat lidi do týmů, efektivně komunikovat a prezentovat, dobře vést lidi, rozvíjet a školit zaměstnance tak, aby z toho měli maximální možný přínos, lépe obchodovat, kvalitněji žít či dosahovat výsledků v jednotlivých sportech… a mnohem více.

Když koučuji klienty, tak narážíme na základní čtyři oblasti, ve kterých se chtějí posunout. První je to, jak se jim daří v práci a co by v ní chtěli dosáhnout. Často se jedná o kariérové koučování s přesahem do různých činností a kompetencí, které chtějí a potřebují zvládat lépe. Druhou oblastí jsou věci týkající se jejich osoby. Jak vnitřních limitů a obav, tak toho, jak vypadají. Velmi často chtějí zhubnout nebo změnit svoje osobní návyky. Další oblastí jsou potom vztahy s druhými osobami - jak v oblasti pracovní, tak soukromé. V té převažují vztahy s dětmi či tchýní :-) A posledním tématem bývá sport. Buď jak s ním začít, nebo jak se v něm posunout. Již mnohokrát jsem řešila jak nechuť ke sportu jako takovému, tak zlepšení se v některém z nich – zde jednoznačně převažuje golf :-) Přitom jen velmi málo lidí ví, že za špičkovými výkony sportovců stojí velmi často techniky NLP.

Pro následující měsíce pro vás připravujeme celou paletu různých témat a kurzů s NLP, kde si toto vše můžete prakticky vyzkoušet.

Autorka článku: Ing. Jitka Ďuricová

  • NLP Master Practitioner
  • NLP Practitioner ON-LINE
  • NLP Premier Practitioner
  • NLP Master Practitioner ON-LINE 2024
  • Intenzivní výcvik Systemického koučování