Centrum systemiky a NLP s.r.o. Pomáháme lidem růst, zvyšovat svoji hodnotu a vydělávat více peněz

NLP ONLINE KURZY

NLP modelování v byznysu aneb Cesta k dokonalosti

Stalo se vám někdy, že jste viděli a slyšeli nějakého člověka dělat určitou věc tak dobře, až jste si řekli: „Tak bych to taky chtěl/a umět“? Většina z vás si nejspíš v duchu odpoví „ano“.

Možná je tato osoba součástí vaší firmy, možná je to pro vás naprosto cizí člověk. Je úplně jedno, jestli se s danou osobu osobně znáte, nebo zda jste ji viděli a slyšeli na nějaké konferenci, společenské akci nebo někde jinde. Možná jste se s tou osobou ani nemohli reálně setkat vzhledem k času (např. již nežije), anebo vzhledem k vzdálenosti či s ohledem na hierarchii. Předpokládám však, že jste ji měli možnost vidět a slyšet, přinejmenším prostřednictvím nějakého záznamu.

Jaké by to bylo, kdybyste byli schopni napodobit její chování a sami jej zopakovat? Co byste tím získali? Jakých jiných výsledků – v práci či v soukromí – byste tím byli schopni dosahovat? Jakou hodnotu by pro vás mělo, kdybyste se naučili způsob, jak přejímat myšlení a chování jiných lidí, např. těch, kteří jsou špičkami v tom, co dělají? Neuro-lingvistické programování vzniklo „modelováním“ tří významných osobností, které dokázaly v 70. letech minulého století pozitivním způsobem výrazně měnit a ovlivňovat životy svých klientů. Těmito osobnostmi byla rodinná terapeutka Virginia Satir, zakladatel Gestalt terapie Fritz Pearls a fenomenální hypnoterapeut Milton Erickson. Právě nevědomé převzetí jejich chování, dotazování a způsobu práce s klienty dovedlo Johna Grindera a Richarda Bandlera ke vzniku Neuro-linvistického programování. Oba zakladatelé NLP strávili celé měsíce času tím, že se učili naprosto stejně aplikovat jednotlivé verbální a neverbální charakteristiky daných terapeutů, a to až do doby, kdy dosahovali naprosto stejných výsledků jako jejich „modely“. Říkáte si: „A jak to modelování asi funguje?“ Poskytneme vám teoretický návod krok za krokem. Můžete se jím inspirovat, ale pokud to s modelováním myslíte vážně a chcete se v určité dovednosti opravdu stát „panem dokonalým“ či „paní dokonalou“, pak je základním předpokladem k tomu, abyste se naučili správně modelovat, absolvování našeho výcviku NLP Business Practitioner nebo NLP Master Practitioner. Pozor, jiné firmy sice nabízejí výcviky v NLP, ale kompletní teorie a nácvik modelování u nich nemusí být (a často také není) součástí kurzu. Modelování je tou nejvyšší úrovní v NLP, a pokud se ho naučíte od někoho, kdo reálně modeloval osoby úspěšné v určité oblasti, získáte tím schopnosti, které můžete využít ve všech oblastech svého života. Níže uvedený způsob modelování pochází přímo od jednoho ze zakladatelů NLP, Johna Grindera:

NLP modelování krok za krokem:

  1. Nalezení modelu
  2. Nevědomé osvojení
  3. Praxe
  4. Kódování
  5. Testování a vyučování

Krátký popis a tipy pro každý z kroků:

1. Nalezení modelu

Je zcela zřejmé, že nalezení takového člověka, který je v dovednosti, kterou sledujete nebo která vás zajímá, excelentní, je pro zdar projektu osobního modelování klíčové. Řekněme, že chcete modelovat člověka s vysokou výkonností v kontextu byznysu; doporučuji najít si někoho, kdo vykonává obdobné činnosti, jaké děláte vy nebo jaké chcete dělat, a tyto činnosti pak modelovat.

2. Nevědomé osvojení

Tohle je ten nejdůležitější krok vůbec. Hodně lidí je v určité činnosti excelentní, ale když je požádáte, aby vám nastínili jednotlivé kroky, často je pro ně obtížné vysvětlit, co dělají. Je to proto, že danou kompetenci ovládají nevědomě, tj. dělají ji, ale nevědí, jak to konkrétně dělají, nedovedou vám ji popsat krok za krokem. Skvělým příkladem je Virginia Satir, kterou John Grinder a Richard Bandler modelovali. Virginia byla vynikající terapeutka, která na změnu u klienta reagovala vnitřními pocity. John a Richard kódovali její činnost poté, co si tuto dovednost nevědomě osvojili, a pak uspořádali sezení, kterého se Virginia rozhodla zúčastnit (i přes varování ohledně účinku, jaký by to mohlo mít). Virginia nemohla uvěřit tomu, že existuje specifický kód toho, co dělá během svých sezení - a poté, co celou činnost vnímala vědomě, nebyla schopna druhý den zopakovat dovednosti, které předtím velmi pěkně předváděla po celá léta. Dělala totiž vědomě to, co předtím dělala nevědomě. Pro Virginii byla pocitová reakce nevědomou odpovědí kalibrující to, co její klient přináší. Během NLP modelování John a Richard kódovali skutečnost, že se klienta dotazovala určitým specifickým jazykovým vzorcem a intervencemi, kterých si nebyla vědoma.

Nevědomé osvojení je klíčovým prvkem v modelování, a dokud nejste schopni jej dosáhnout, nemůžete přesně zjistit vnitřní nastaveni, filtry a myšlení daného člověka, a tím pádem ani kódovat dané chování.

3. Zavedení vzoru

To, co jste modelovali, nyní praktikujte. Dělejte to, pozorujte reakce na vaše nové chování a všímejte si úrovně výkonu, které dosahujete. Svolejte třeba několik klientů a udělejte prezentaci. Jestliže dokážete kopírovat váš model a zlepšit svůj výkon, pak víte, že jste si vzor osvojili. Pokud ne, vraťte se a dále modelujte. Někteří lidé se rozhodnou skončit v tomto bodě a používat vzor bez toho, že by jej chtěli učit druhé. Čím lépe máte vzorec zavedený, tím vědomějšími se stáváte, což vede k následujícímu kroku.

4. Kódování vzoru

Když už u vás dojde k onomu osvojení vzoru, rozeberte si konkrétní kroky, které k tomuto osvojení vedou. Pokud budete chtít tuto dovednost naučit jiné osoby, buďte specifičtí ohledně smyslů; popisná slova jako „stoupněte si doprostřed jeviště“ jsou interpretační a nemají pro toho, kdo se od vás učí, jak si model osvojit, žádný účinek. Během modelování také můžete zjistit, že určitá část modelu není nezbytná. Nemusíme například mluvit tichým, chraplavým hlasem, když aplikujeme Ericksonovskou hypnózu.

5. Testování a učení

Pokračujte v testování - a ve chvíli, kdy je váš kód explicitní a jasný, učte daný vzor druhé lidi. Jestliže mohou na základě vašeho kódování kopírovat danou aktivitu, pak víte, že váš kód je správný a efekt přináší požadovaný výsledek. Příkladem toho je i proces, který je nyní znám jako NLP!

Celý reálný proces modelování je poměrně zdlouhavý, značně náročný a je potřeba při něm dodržovat několik pravidel, které učíme absolventy našich výcviků NLP Business Practitioner a NLP Master Practitioner.

Jako novinku pro rok 2014 jsme pro vás připravili jedinečný kurz: celý tento kurz vznikl právě na principu modelování a naučí vás ojedinělý způsob prezentací Steva Jobse.

  • NLP Master Practitioner
  • NLP Practitioner ON-LINE
  • NLP Premier Practitioner
  • NLP Master Practitioner ON-LINE 2024
  • Intenzivní výcvik Systemického koučování