Centrum systemiky a NLP s.r.o. Pomáháme lidem růst, zvyšovat svoji hodnotu a vydělávat více peněz

NLP ONLINE KURZY

Chcete lidem porozumět a ne jen naslouchat?

Tento článek byl publikován na serveru HR News - http:www.hrnews.cz - Portálu pro profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů.

Chcete lidem porozumět a ne jen naslouchat? Naprogramujte si svůj úspěch díky NLP!

Neurolingvistické programování (zkráceně NLP). Že vám to vůbec nic neříká a zní to možná až příliš sofistikovaně? Propojení mozku a jazyka, respektive vyjadřování, byste si ze školy ještě dokázali vybavit, avšak k čemu slouží zmíněné programování? A to nejdůležitější. Jak to vše upotřebit nejen v osobním životě, ale zejména ve firemní praxi?

Nejen tyto otázky se snažila objasnit profesionální konzultantka, koučka a lektorka systemických metod a NLP Jitka Ďuricová spolu se svými posluchači v rámci úvodní lekce certifikovaného kurzu NLP Premier Practitioner.

Proč jsou ti nejúspěšnější lepší než průměr?

Záludné NLP techniky nejsou zase úplná novinka. Život jim vdechli lingvista John Grinder a programátor Richard Bandler, kteří v 70. letech 20. století pozorovali práci úspěšných psychoterapeutů, zejména slavného Ericsona. Důvod? Zjistit, čím je dáno, že jsou jedni ve své práci lepší než druzí. Otázkou však zůstává, lze se vůbec recept na úspěch naučit? Ano, lze. Výsledkem se stal postup, který je naučitelný už za jediný den.

Techniky NLP fungují na 100 %, pokud je děláte správně

Mluvíme-li o správném postupu, pak: „každá z technik NLP je v podstatě jako recept na bábovku. Pokud jednotlivé kroky dodržíte, bude výborná. Můžete si sice recept individuálně přizpůsobit a přidat pár rozinek nebo více cukru, aby výsledek byl ještě lepší, zapomenete-li ale bábovku dát do trouby, je to špatně,“ říká Jitka Ďuricová. Úspěch tedy lze ovlivňovat. Musíte jen znát posloupnost kroků a umět kombinovat techniky podle aktuálních potřeb, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.

Proč o tom všem ale hovoříme? A je tato metoda pro vás vůbec reálně využitelná? Zapřemýšlejte:

  • „Nebojím se vyjednávání s lidmi, ale z nějakého důvodu nestojíme vždy na stejné straně.“
  • „Akvizice je má noční můra, nedaří se mi dotáhnout obchody do konce.“
  • „Chtěl/a bych lidem skutečně porozumět a nejen naslouchat.“
  • „Každý máme svého strašáka, já se chci zbavit toho svého.“

Pokud jste alespoň jednou přikývli, pak znáte svou odpověď. NLP však není žádné meditační cvičení, nauka nebo náboženství. Techniky nestaví na zkoumání rozpoložení mysli a nitra, to je spíše doménou esoterických metod. NLP je v tomto jiné. Základ spočívá v pochopení mozkových procesů, složek vědomí a zejména pak nevědomí, ve kterém jsou uloženy všechny zdroje, o nichž ani netušíte, ale jsou klíčem k překonání překážek.

I programy v našem mozku lze (pře)programovat skrze jazyk.

„Co na srdci, to na jazyku“ říká přísloví. Podle NLP bychom však spíše použili větu: „Co v hlavě, to na jazyku.“ Veškeré vaše projevy a vyjadřování na základě vnějších podnětů jsou totiž determinovány specifickými filtry v mozku, které navíc často informaci ještě překroutí, zobecní nebo dokonce vymažou určité souvislosti. Dochází pak k určitému zkreslení a podle toho také k odpovídající reakcivycházející z vašich přesvědčení, hodnot, postojů, zkušeností nebo tendencí. Díky tomu pak často podléháte určitému rutinnímu jednání, které nejste sto samovolně změnit (přeprogramovat), ačkoliv byste rádi.

Pomocí specifických technik ale můžete docílit úspěchu, ať už to pro vás znamená cokoliv – lepší prezentaci, méně nedorozumění, odstranění fóbií... NLP je tedy zajímavý nástroj, který můžete aplikovat jak na osobní trable, tak na komunikaci s klienty nebo zaměstnanci. Použití NLP je tedy velmi široké a prakticky každý v něm nalezne využití.

Jak to vše upotřebit ve firemní praxi?

Bavíme-li se o využití technik, pak kromě osobního života vás bude bezpochyby zajímat i profesní upotřebení, na které se orientuje zejména modifikovaný New Code NLP. Ve firemní praxi jsou žádané zejména specificky zaměřené NLP kurzy. „V jedné čistě internetové společnosti aktuálně realizujeme NLP Leadership Program, kde se pomocí jazykových vzorců nebo technik pro změny postojů zaměřujeme primárně na vedení lidí a schopnost získat si je pro svou vizi,“ uvádí lektorka. NLP Business Practitioner je naopak zaměřený více na obchod. Zde se obchodníci učí, jak lépe vyjednávat nebo odolávat stresu díky technikám jako je Pozice vnímání nebo Rapport a dalším. Následně jsou schopni určit i po telefonu typologii zákazníka, sladit se s jeho potřebami a nabídnout řešení. Využití lze ale také nalézt při řešení konfliktů a dalších komunikačních problémů a to díky NLP Mediaci, která pojímá i prezentační dovednosti.

Metodika NLP je ale užitečná i HR oblasti, kde pomáhá zejména při výběrových řízeních. „Lidé jsou v jistém smyslu řízeni určitými metaprogramy, které například ovlivňují to, zda člověk potřebuje být pochválen za dobře odvedenou práci nebo se umí ujistit sám,“ říká Jitka Ďuricováa dodává, že jakmile si vyprofilujete ideálního kandidáta na pozici, pak díky NLP tyto tendence k chování snadno odhalíte. Kromě náboru se nástroje NLP uplatní i v oblasti vzdělávání, pro kterou naopak existují techniky, které odhalí, jak lidé absorbují poznatky, a pomůže obsáhnout adekvátní metodiku učení se.

Naučte se vnímat situaci z více úhlů

Jednou z výše zmíněných technik, o které si na závěr povíme, je Pozice vnímání, kterou nejvíce využijete při řešení konfliktních situací a jednání. Technika je založená na tzv. kotvení do prostoru, kdy reálně vymezíte pozice svému já, druhé osobě a osobě pozorovatele. Můžete jej využít i v případě prezentací, abyste zvýšili pozornost publika, neboť vymezíte prostorové určení jednotlivým tématům. V technice začínáte i končíte v roli sebe sama (já) a popisujete situaci z pohledu dané osoby, kterou byste měli znát, přičemž třetí pozice pozorovatele poskytuje doporučení první osobě, tedy vám. Velmi důležitá je také deskripce toho, co v určité situaci vidíte, kde se nacházíte, co slyšíte, cítíte…

Připadá-li vám to směšné, pak vězte, že celý tento postup a popis všech okolností pouze vytváří lepší vizualizaci konkrétní (konfliktní) situace ve vašem mozku. Navíc kolikrát jste už byli nuceni nahlížet na situaci z vícera úhlů a příliš se vám to nedařilo? Mnohokrát? A to je ono... Bonusem je, že to opravdu funguje, aspoň tak hodnotili aktivitu účastníci kurzu, kteří si modelově vyzkoušeli řešit vlastní osobní i profesní konflikty.

Jak bylo řečeno, technik je mnoho a kurz NLP Premier Practitioner představuje v podstatě základní pilíře technik a jejich aplikaci na různé oblasti. Rozsah kurzu je tudíž rozdělen celkem do pěti modulů obsahujících na 15 tematických celků usilujících o komplexní pochopení problematiky. „NLP se ale z knížky (článku) člověk jednoduše nenaučí, musí si jej zažít,“ uzavírá zkušená lektorka.

Chcete se i vy naučit pracovat s procesy ve vaší mysli a naprogramovat si tak cestu k vlastnímu úspěchu? V jaké situaci byste metody NLP rádi využili?

  • NLP Master Practitioner
  • NLP Practitioner ON-LINE
  • NLP Premier Practitioner
  • NLP Master Practitioner ON-LINE 2024
  • Intenzivní výcvik Systemického koučování