On-line registrace do NLP kurzů. Využijte slevy za včasnou rezervaci.

Mentální trénink pro sportovce

Tento kurz již proběhl 28.06.2022

Tento kurz je součást certifikované série tématických akademií v rámci akreditovaného centra NLP.

Mentální příprava ve sportu se stává stále důležitější součástí úspěchu.

Cílem mentálního tréninku je naučit sportovce stanovit si své cíle a umět si je správně vizualizovat, mít pod kontrolou svoje myšlenky i emoce, dokázat se plně koncentrovat a aktivně pracovat s rutinami. Vnitřní motivace, emocionální stabilita a důvěra ve vlastní schopnosti jsou základem úspěchu v každém sportu.

Během kurzu se naučíte:

 • Identifikovat svoji vnitřní a vnější motivaci a používat strategie na její zlepšení
 • Stanovovat si své krátkodobé i dlouhodobé cíle a vizualizovat si je
 • Identifikovat svoji vnitřní a vnější motivaci a aplikovat strategie na její zlepšení
 • Pracovat se svými myšlenkami a dostanete je pod svoji kontrolu
 • Efektivně využívat rutin tak, abyste maximalizovali svůj výkon
 • Ovlivňovat svoje emoce a získat emoční stabilitu v jakékoliv situaci
 • Rozvíjet svoji sebedůvěru a poznáte, jak zacházet s neúspěchem
 • Kontrolovat svoji pozornost a zlepšit koncentraci

Kurz je založen na technikách Neuro-Lingvistického programování a jejich praktické aplikace do mentální přípravy pro sportovce.

Obsah kurzu:

 • Základy mentální přípravy ve sportu
 • Model BToL v oblasti sportu
 • Pyramida výkonnosti
 • Osobní hodnoty, motivace a strategie na její zlepšení
 • Stanovování krátkodobých a dlouhodobých cílů
 • Vizualizace a mentální reprezentace cílů
 • Limitují myšlenky a jejich odstranění
 • Nastavení rutin pro zvyšování výkonu
 • Emoční stabilita a práce s kotvami
 • Zvýšení sebedůvěry a práce s neúspěchem
 • Kontrola pozornosti a zlepšení koncentrace

BL ModelLumina Learning