NLP Practitioner pro STUDENTY

Výcvik NLP Practitioner pro studenty zahrnuje obsahově kompletní mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování. Svojí formou, zaměřením a vedením jednotlivých technik je však přizpůsoben potřebám dnešních studentů středních a vysokých škol.

Obsah výcviku

Základní modely a principy NLP

 • NLP komunikační model – základní struktura NLP, která ukazuje, jak lidé získávají, zpracovávají a předávají informace a jakým způsobem můžeme pomocí NLP měnit své vnímání okolního světa a naše reakce na něj.

 • Rapport - technika pro nalaďování se na druhou osobu pomocí verbální a neverbální komunikace. Praktická aplikace do interakcí s druhými osobami např. při zkouškách, pohovorech.

 • Kalibrace - čtení neverbálního chování a očních pohybů u druhých osob, které pomáhá pochopit reakce ostatních lidí a identifikovat nesrovnalosti v komunikaci.

 • Reprezentační systémy – pochopení toho, jakými kanály primárně přijímáme, zpracováváme a předáváme informace a jak zjistit preferovaný reprezentační systém u sebe i u druhých lidí. Využívá se pro jednodušší zapamatovávání informací.

 • Submodality - struktury vnitřních reprezentací a jejich použití při změně vnitřního nastavení např. na odstraňování prokrastinace.

Jazykové modely

 • Meta Model jazyka - strukturované koučovací otázky, které pomáhají myslet "out of box". Jejich aplikace je možná i v rámci sebe-koučování.

 • Milton Model jazyka - původně hypnotické jazykové vzorce s využitím v běžném životě, např. při prezentaci či osobním jednání, pomáhají zaměřovat pozornost druhých osob požadovaným směrem. Jejich použití je možné i v psaném textu či v reklamě.

NLP Techniky

 • Landscape - transakční koučovací NLP technika pro efektivní stanovení cílů ve formě SMARTEP a definování konkrétní cesty a kroků pro jejich dosažení. V rámci výcviku se aplikuje do karierní cesty (výběr zaměření studia či budoucího povolání) či dalšího využití NLP v osobním životě.

 • Neurologické úrovně - transformační koučovací NLP technika, která pomáhá odstranit limitující negativní přesvědčení a nastavit svoji mysl na dosažení požadovaného cíle.

 • Pozice vnímání - technika pro přípravu na jednání s druhými osobam, např. na prezentace, zkoušky, výběrová řízení, či na pochopení minulých konfliktních situací a jejich další eliminaci.

 • Kotvení - techniky na ovládání pocitů v jednotlivých situacích; tvorba nových kotev a odstranění starých a nevyhovujících kotev. Vytvoření kotev pro rychlé zklidnění a soustředění, např. při zkouškách, testech.

 • Kruh dokonalosti - technika na změnu pocitů a ovládání nechtěných emocí, např. pro odstranění nervozity před prezentací, stresu a obavy při zkouškách. Používá se v rámci mentální přípravy při studiu.

 • Map Across - technika na změnu vnitřního nastavení, např. na to začít mít něco rád či přestat mít něco rád. Využívá se při prokrastinaci či začátku.

 • Visual Squash - technika na vnitřní konflikt, tj. rozhodování se mezi více variantami, např. při volbě školy, předmětů, pracovního zaměření.

 • Rychlá léčba fobie - technika na odstraňování strachů, fobií a negativních vzpomínek na minulé události. Používá se na změnu vzpomínek na minulé negativní události tak, aby nás tyto události nijak neovlivňovaly.

Celý výcvik je sebe-zkušenostní, takže kromě znalosti a procvičení vedení jednotlivých NLP technik si účastníci zpracují a vyřeší své konkrétní situace.

Součástí výcviku a ceny je získání mezinárodního certifikátu NLP Practitioner.

Výcvik je určený pro studenty středních a vysokých škol s minimálním věkem 15 let. Student se musí prokázat platnou ISIC kartou.

NLP Practitioner se skládá z 6 výcvikových dní rozdělených do 3 modulů, které zahrnují jak teoretické poznatky a praktické aplikace na sebe sama i na druhé osoby a 1 dne certifikace.

Certifikované kurzy v rámci NLP akademií