Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Výchova dětí s NLP

Děti jsou fantastické. Dokážou neuvěřitelně rychle nasát nové znalosti a zkušenosti. A tak moc nás chtějí potěšit a získat naši lásku a uznání. My jsme jejich životními vzory, takže pokud pozorujeme jejich chování, tak se vlastně díváme sami na sebe. To znamená, že pokud chceme, aby se naše děti začali chovat jinak, tak musíme začít především sami u sebe. A na tomto principu je založené i naše školení.

Neuro-lingvistické programování (NLP) se používá při koučování i terapii. Dlouhou dobu se NLP využívalo především ve světě byznysu a teprve nedávno se začalo s jeho aplikacemi do vzdělávání a výchovy dětí.

NLP učí nové způsoby pohledu a jednání v oblastech:

 • Komunikace
 • Řešení konfliktů
 • Vyjednávání a dosahování "win-win"
 • Zaměření se na řešení místo na problémy
 • Přerámcování situací
 • Přístup ke svým schopnostem a zdrojům
 • Překonání ztráty
 • Řízení změny

Za zrodem NLP stála - mimo jiné - rodinná terapie Virginie Satirové. Souběžně s NLP se vyvíjela i Kognitivně behaviorální terapie (KBT) a Transakční analýza (TA), které mají s NLP mnoho společných prvků a jsou používány především při práci s dětmi a rodinami.

Co se naučíte:

 • Základní pravidla a kořeny NLP
 • Jak se NLP prolíná s ostatními terapiemi
 • Z jakého důvodu je NLP vynikající při výchově dětí
 • Co znamenají logické úrovně a jakou hrají roli při vytváření identity hodnot daného člověka
 • Odhalit a pochopit principy své komunikace a co udělat pro její zkvalitnění
 • Poznat způsob svého přemýšlení
 • Pochopíte, jaké jsou vaše základní tendence k jednání (metaprogramy) v rodinném kontextu
 • Získat odezvu, kterou preferujete
 • Efektivně dávat a přijímat zpětnou vazbu
 • Vyjednávat tak, abyste dospěli k "win-win" výsledku
 • Předávat všechny schopnosti svým dětem
 • Vytvořit s dětmi silný rapport, kdykoliv to budete potřebovat
 • Získat a udržet požadovanou míru sebevědomí a překonat svoje obavy
 • Poznat svoje silné stránky a schopnosti i způsob jejich využití
 • Přijímat kritiku a umět zacházet jak s kritikou, tak s pocitem selhání
 • Vytvořit u dítěte sebevědomí ve škole, ve sportu, při komunikaci s přáteli a v dalších situacích
 • Přenášet všechny nově naučené schopnosti a techniky na svoje děti
 • Překonat pocity viny a vytěsnit je navždy ze svého života
 • Získat své dítě pro to, co potřebujete
 • Pochopit hněv a závist a umět na ně adekvátně reagovat
 • Ovlivňovat své vnitřní konflikty a aplikovat tyto techniky na své děti
 • Efektivně komunikovat a udržovat rapport s teenagery
 • NLP Master Practitioner
 • NLP Practitioner ON-LINE
 • NLP Premier Practitioner
 • NLP Master Practitioner ON-LINE 2024
 • Intenzivní výcvik Systemického koučování