Centrum systemiky a NLP s.r.o. IČ: 24151424, DIČ: CZ24151424

Mgr. Eva Janíčková

Zaměření:

 • Specializuji na lidské zdroje, osobnostní a týmový rozvoj, komunikační dovednosti a na vztahovou problematiku v rodinném i profesním kontextu.

Firemní praxe:

 • Sociální oblast, školství, veřejná správa, firemní prostředí
 • Mezinárodní projekty v sociální oblasti (Švýcarsko, Německo, Norsko-Island-Lichtenštejnsko) a národních projektech v oblasti školství (Úřad vlády, Ministerstvo pro místní rozvoj, Univerzita Palackého v Olomouci, Pražský inovační institut)

Kvalifikace a certifikace:

 • Sociálně-psychologický výcvik; Psýché Praha (40 hod.)
 • Systemický přístup k práci s krizí; Gaudia Praha (100 hod.)
 • Řešení konfliktu technikou mediace; Asociace mediátorů ČR (100 hod.)
 • Systemická práce s párem a rodinou; ISZ Praha (200 hod.)
 • Na řešení orientovaná terapie a poradenství – komplexní psychoterapeutický výcvik; Dalet Olomouc (710 hod.- výcvik schválen Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro zdravotnictví)
 • Výcvik koučování; Systemický institut, Asociace koučů ČR (90 hod.)
 • Systemické koučování; NLP – Centrum systemiky (2 moduly/ NLP Premier Practitioner – zahrnuje obsahově dva kompletní mezinárodně certifikované výcviky Neuro-lingvistického programování)
 • Systemický přístup v pomáhajících profesích; Systemický institut, Asociace koučů (800 hod.) NLP Practitioner Certification, Centrum systemiky a NLP
 • NLP New Code Practitioner Certification, Centrum systemiky a NLP
 • NLP Organic Hypnosis Certification, Centrum systemiky a NLP

Vzdělání:

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Sociální pedagogika, Bc. Mgr.
 • Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy, UTB ve Zlíně, Doplňující pedagogické studium

Motto:

Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti. (Tomáš Baťa)

Místo konání kurzů, adresa školícího centra NLP

NLP ZDARMA

NLP ZDARMA UKÁZKA

Aktuální termínky NLP kurzů - slevy až 30% za včasnou registraci

 • NLP Practitioner ON-LINE 2024
 • Intenzivní výcvik systemického koučování
 • NLP Premier Practitioner 2024
 • NLP Master Practitioner
 • NLP New Code Practitioner
 • NLP Master Practitioner ON-LINE 2024