Program Úspěšný Kouč ON-LINE

Termín začátku: 1. 5. 2024 Lokalita / jazyk: ON-LINE Počet modulů: 39
123 140,- Kč (148 999,- s DPH 21%)
Objednat kurz

Podrobné informace o kurzu

9 měsíců, které vám pomohou k finanční, časové a osobní svobodě: 

Ovládněte umění koučování a rozjeďte vlastní byznys!


Komplexní on-line program pro začínající i pokročilé kouče, který vás vybaví všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi pro úspěch v koučování i rozjezd svého podnikání.

Vytvořili jsme unikátní on-line program, který vás provede celým procesem vývoje úspěšného kouče od A do Z. 


Za 9 měsíců vás naučíme vše, co potřebujete vědět pro rozjetí koučovací praxe:

●      Provedeme vás celým koučovacím výcvikem a naučíme vás techniky Neurolingvistického programování pro transformační koučování.

●      Pomůžeme vám nastavit vaši mysl na úspěch pomocí skupinového koučování.

●      Poskytneme vám mentoring od zkušených koučů a marketingových specialistů.

●      Naučíme vás veškeré potřebné vědomosti k rozjetí vlastního koučovací on-line byznysu.

●      A nejen to, budete součástí naší komunity stejně smýšlejících lidí, kteří vás podpoří na vaší cestě. 

 

9 měsíců, které vám pomohou k finanční, časové a osobní svobodě.


Ovládněte umění koučování a rozjeďte vlastní byznys!


Co všechno program obsahuje?

 Program je rozdělený do 4 částí, které na sebe navazují a celkově tak tvoří ucelený koncept.


1. Intenzivní výcvik koučování

Ucelený výcvik koučování, který vás naučí vše, co potřebujete k tomu, abyste se stali profesionálním koučem.

 

2. NLP Pracititioner ON-LINE

Výcvik NLP Practitioner ON-LINE je mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování, který zahrnuje kompletní znalosti a dovednosti potřebné pro práci se sebou i s klienty.

 

3. Nastavení mysli na úspěch

Skupinové koučování a mentoring, které posílí váš mentální přístup a poskytnout vám podporu v procesu rozvíjení vašeho vnitřního nastavení k úspěchu v podnikání.

 

4. Rozjezd koučovacího byznysu

Kompletní kurz, který vám poskytne všechny nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste rozjeli svůj koučovací on-line byznys.

 

1. Fáze Unikátní know-how

obsahuje výcviky NLP Practitioner ON-LINE a Intenzivní výcvik koučování

- V první fázi se zaměříme na transformační a transakční koučování. 

- ON-LINE výcvik NLP Practitioner zahrnuje techniky Neuro-lingvistického programování a jejich začlenění do koučovací struktury. 

- Budete postupně procházet lekcemi a koučovacími technikami a nástroji, které budete následně ihned aplikovat do praxe. 

- V rámci této fáze se bude také konat Intenzivní výcvik koučování, který vám dá náležité dovednosti pro vedení koučovacího rozhovoru, poskytování podpory klientům a začlenění NLP technik do struktury koučovacího rozhovoru.


Výcvik NLP Practitioner ON-LINE


Výcvik NLP Practitioner ON-LINE je mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování, který zahrnuje kompletní znalosti a dovednosti potřebné pro práci se sebou i s klienty. Svou formou je zaměřen na vedení jednotlivých NLP technik v on-line podobě přes videokonference. Zároveň je však koncipován tak, aby všichni jeho absolventi byli schopni aplikovat naučené techniky na osobních setkáních s klienty i sami na sobě. 


Co absolvováním výcviku získáte? 

- Zlepšení KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ v oblasti běžné komunikace, řešení konfliktů, ovlivňování, přesvědčování a prezentací. 

- Schopnosti potřebné pro stanovování a dosahování svých VIZÍ, CÍLŮ, PLÁNŮ a KROKŮ pro jejich dosažení. 

- Dovednosti potřebné pro řešení VNITŘNÍCH i VNĚJŠÍCH konfliktů, VYJEDNÁVÁNÍ a pro ZVOLENÍ nejvhodnější varianty ŘEŠENÍ. 

- ODSTRANĚNÍ ZLOZVYKŮ, nastavení NOVÉHO CHOVÁNÍ a změna VNITŘNÍHO NASTAVENÍ tak, abyste dokázali přeprogramovat svoji mysl na nové postupy a rutiny. 

- ZMĚNA vnímání OSOBNÍ HISTORIE a událostí, které ji ovlivnily a vytvoření svého IDEÁLNÍHO BUDOUCÍHO JÁ. 

- ODSTRANĚNÍ nežádoucích POCITŮ, STRACHŮ, FÓBIÍ a minulých negativních zážitků a jejich nahrazení požadovanými a chtěnými. 

Bonus: New Code NLP techniky pro změnu pomocí transových stavů. 

- Využití New Code změnového formátu pro změnu v konkrétních situacích technikami Abeceda a Dech života. 


Co se ve výcviku naučíte?


NLP komunikační modely


     Základní struktura Neuro-lingvistického programování

     Úroveň a význam filtrů pro získávání, zpracování a předávání informací

     Propojení komunikačních modelů s NLP technikami


NLP předpoklady

     Základní předpoklady, na kterých stojí celé Neuro-lingvistické programování

     Konkrétní propojení předpokladů s jednotlivými oblastmi a technikami


Budování rapportu

     Dosahování maximální důvěry a vnímavosti u lidí kolem vás

     Techniky nalaďování se na neverbální, paraverbální a verbální úrovni


Kalibrace

     Čtení neverbálních projevů druhých osob

     Práce s očními vzorci a odhalení nesrovnalostí v tom, co nám lidé říkají


Reprezentační systémy

     Pochopení toho, jak strukturujeme informace v naší hlavě

     Využití preferovaných reprezentačních systémů pro zlepšení komunikace s druhými osobami

     Aktivní využívání jazykových predikátů pro práci s jednotlivci i skupinou


Klasické NLP techniky


NLP koučovací techniky

     Efektivní nastavení SMARTEP cílů klienta tak, aby si stanovil svůj vlastní směr a záměr

     Vydefinování konkrétních kroků vedoucích ke splnění stanovených cílů se současným zajištěním ekologie vůči klientovi i okolí – Koučovací techniky pro práci se skupinou


Komunikace s druhý osobami

     Příprava na budoucí jednání s druhými lidmi

     Předcházení konfliktům, jejich rozbor a řešení


Kotvení

     Význam a funkce kotev v našem soukromém i pracovním životě

     Tvorba nových kotev pro jednotlivé typy situací

     Odstraňování negativních kotev na několika reprezentačních systémech


Submodality

     Struktury našich vnitřních reprezentací a jejich vliv na naše vnitřní nastavení, limitující přesvědčení, strachy a fóbie či opakovaná chování

     Postupy pro využívání změny submodalit v jednotlivých NLP změnových technikách


Rutiny

     Identifikace spouštěčů a odstraňování nechtěných zlozvyků a rutin


Vnitřní konflikt

     Práce s našimi vnitřními dilematy pomocí neuzavřených tvarů


Strachy, obavy, fóbie a negativní zážitky

     Postupy na odstraňování negativních minulých zážitků, které vedou k negativním a nechtěným pocitům, strachům či fóbiím


Časové linie

     Práce s časovými liniemi a zpracování minulých zážitků, které negativně ovlivňují klienta v současné situaci


Jazykové modely


Meta Model

     Původní jazykové vzorce, na kterých vznikalo NLP

     Koučovací jazykové vzorce pro odhalování překroucení v přemýšlení, nacházení myšlení "out of box" a pro doptávání se po detailech


Milton Model

     Vzory hypnotického jazyka původně používaného v Ericksoniánské hypnóze

     Praktická aplikace nejen v hypnóze, ale i v prezentacích, obchodním jednání či v psaném textu


Metafory

     Tvorba metafor ke stimulaci nevědomého učení a k podpoře klientova kreativního řešení


Jazyková flexibilita

     Záměrné využívání různých jazykových vzorců pro Chunk Up a Chunk Down v komunikaci


New Code NLP techniky


New Code změnové techniky New Code techniky a jejich použití pro dosažení vysoké výkonnosti a hlubokých změn u klienta


Koučovací setkání

Vedení koučovacího sezení Nastavení spolupráce s klientem a vybudování vzájemné důvěry Vedení koučovacího rozhovoru, vydefinování cílů a identifikaci kroků vedoucích k jejich dosažení Diagnostiku klienta na základě využití jazykových vzorců a následné správné zvolení a realizaci NLP technik


Etika kouče

     Etické hranice spolupráce s klientem – jak si je uvědomit a jak na nich pracovat

     Vymezení, řízení a zvládání očekávání klienta

     Identifikace rozdílů mezi obsahem a procesem

     Prevence závislosti klienta na koučovi

     Prezentace výsledků s využitím důkazů o úspěchu a prospěšnosti

     Dosažení komunikace mezi vědomou a nevědomou myslí klienta


Průběh výcviku


● Před začátkem výcviku obdržíte detailní materiály a přístup do členské sekce, kde jsou připravena videa s veškerým obsahem. 

● Budeme se scházet živě on-line na 8 pravidelných setkání přes Zoom videokonferenci, každé setkání je v délce 3 h, které slouží pro praktikování technik a zodpovídání dotazů. 

● Týden před začátkem každého setkání se vám otevře přístup v členské sekci, kde jsou předtočená videa s teorií i praktickými ukázkami, pro nastudování do každého setkání. 

● Techniky je možné studovat buď podle připraveného a dopředu zaslaného harmonogramu nebo samostatně na základě vlastního uvážení. 

● Dostanete přístup do FB skupiny i na Whats App, ve které jsou pouze účastníci tohoto běhu výcviku a jsou zde uložená: ○ videa ze všech společných on-line setkání ○ videa a komentáře zodpovídající dotazy ○ videa účastníků pro zpětnou vazbu ○ návody, rady, tipy a praktické zkušenosti 

● Během výcviku budete dostávat domácí úkoly, které vedou k procvičování jednotlivých probíraných oblastí. 

● Poslední den výcviku bude probíhat certifikace formou ukázek vybraných NLP Technik. 

● Splněním certifikace obdržíte 2 mezinárodní certifikáty: NLP Practitioner a NLP Kouč. 

● Lektor celého výcviku je Ing. Jitka Ďuricová. 

● Součástí výcviku jsou kompletní materiály s detailním popisem všech technik.


Termíny

 1. 5. 2024 

8. 5. 2024 

15. 5. 2024 

22. 5. 2024 

5. 6. 2024 

12. 6. 2024 

19. 6. 2024 

26. 6. 2024


Certifikát NLP Practitioner vydávaný ITCA NLP v UK, na kterých budou podepsaní: 

● John Grinder – spoluzakladatel NLP New Code NLP 

● Carmen Bostic St. Clair – spoluzakladatelka New Code NLP 

● Michael Caroll – NLP master trenér ITCA NLP 

● Jitka Ďuricová – mezinárodně certifikovaný ITCA NLP trenér pro ČR a SR Certifikát NLP Kouč 

● certifikát vydává NLP Academy ČR, která je součástí společnosti Centrum systemiky a NLP s.r.o.


2. Intenzivní výcvik koučování


Na NLP výcvik navážeme i výcvikem koučování, který je strukturovaný tak, abyste dokázali využít NLP techniky v koučovací struktuře. Výcvik obsahuje všechny znalosti a dovednosti potřebné k vedení koučovacího rozhovoru na úrovni profesionálního kouče.


Co absolvování výcviku získáte?

● Naučíte se různé typy koučovacích modelů od tradičního GROW modelu, přes systemické a narativní koučování, až po skupinové koučování. 

● Komplexní znalosti a dovednosti potřebné k profesionálnímu vedení koučovacích sezení.

 ● Celou strukturu koučovacího rozhovoru od navázání spolupráce až po jeho ukončení.

● Schopnost správného a cíleného kladení otázek, které povedou u vašeho klienta k jinému způsobu přemýšlení nad danou situací, a tím i k velkému myšlenkovému posunu v dané oblasti. 

● Nadhled nad celým koučovacím rozhovorem a uvědomění, jak co nejefektivněji vést celý rozhovor, aby vedl k požadovanému naplnění cíle u klienta. 

● Širokou škálu nástrojů a technik, které můžete použít v různých situacích s jednotlivými klienty. 

● Jistotu a sebedůvěru při vedení celého koučovacího rozhovoru, a to jak díky jasné struktuře, tak pomocí dalších technik. 

● Soubor postupů a otázek použitelných pro každé koučování. 

● Dostatečnou praxi pro vedení individuálních i skupinových koučovacích setkání.


Co se ve výcviku naučíte?


ÚVOD DO KOUČOVÁNÍ


Teoretická část:

     Co je koučování a jak se odlišuje od jiných přístupů

     Historie, vývoj a přístupy v koučování

     Základní předpoklady v koučování

     Přístupy v koučování

     Typy a druhy koučování

     Cíle a jejich stanovování

     Techniky kladení otázek

     Typy otázek v koučování, a kdy a jak je používat

     Základní a pokročilé techniky naslouchání v koučování

     Způsoby připojování ke klientovi

     Nastavení mysli během koučování


Praktická část:

     Příprava na koučovací rozhovor

     Nastavení spolupráce s klientem

     Způsoby vedení koučovacího rozhovoru

     Koučovací model GROW

     Koučovací model CESTA K CÍLI

     Kvadranty osvojování nových schopností


SYSTEMICKÉ A NA ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÉ KOUČOVÁNÍ


Teoretická část:

     Úvod do systemického přístupu a koučování

     Historie a filozofické základy systemického přístupu

     Systemika a systémové vědy

     Konstruktivismus

     Kybernetika 1. a 2. Řádu

     Obecná teorie sociálních systémů

     Teorie chaosu a emergence

     Autopoiéza

     Síla členství

     Principy koučování zaměřeného na řešení

     Klíčové kompetence systemického kouče

     Kvadranty pomoci podle Kurta Ludewiga

     Model ZEVNITŘ a jeho aplikace v koučování

     Druhy škál v koučovacím rozhovoru

     Systemické otázky v koučovacím rozhovoru


Praktická část:

     Struktura systemického koučovacího rozhovoru

     Rozšiřování podnětů

     Práce s metakontextem

     Výjimky a zdroje

     Použití jednotlivých škál

     Identifikace žádosti a definování zakázky

     Užitečně definovaný cíl

     Zázračná otázka

     Konstruování a rozvíjení řešení

     Dohoda o kontraktu

     Realizace zakázky

     Závěrečná intervence

     Zakončení koučovacího rozhovoru

     Role kouče, klienta a reflektujícího týmu

     Reflexe a sebereflexe

     Zadání třetích stran

     Nastavení klienta v koučování

     Překonání složitých situací v koučování


NARATIVNÍ KOUČOVÁNÍ


Teorická část:

     Narativní přístup a jeho využití v koučování

     Historie a filozofické základy a principy narativního přístupu

     Základní předpoklady narativního koučování


Praktická část:

     Dekonstrukce

     Re-membering

     Práce s příběhem

     Externalizace

     Autorizace

     Meta-Narace

     Kniha života


SKUPINOVÉ KOUČOVÁNÍ


Teoretická část:

     Hlavní rozdíly mezi individuálním a skupinovým koučováním

     Základní pravidla a principy skupinového koučování

     Organizující téma skupiny

     Kompetence kouče při práci se skupinou

     Skupinová dynamika a energie

     Typologie osob ve skupině

     Řešení komplikovaných situací

     Možná rizika pro kouče a jejich řešení


Praktická část:

     Vyjednání zadání třetí strany pro skupinu a její členy

     Nastavení spolupráce se skupinou i jednotlivci

     Představení zadání

     Vedení skupinového systemického koučovacího rozhovoru

     Vedení koučování pomocí Disney strategie

     Zakončení koučování

     Zpracování a předání výstupů zadavateli


A k tomu všemu vás bude neustále podporovat, vést v koučování, zajišťovat vám konstruktivní zpětnou vazbu a osobní podporu Jitka Ďuricová, Mezinárodně certifikovaná trenérka NLP a New Code NLP. Jitka s vámi bude aktivně komunikovat a pomáhat vám dosahovat vašich cílů. Její zkušenosti a odborné znalosti v oblasti NLP a koučování vám poskytnou pevný základ pro rozvoj vaší profesní i osobní cesty.


Jak bude výcvik probíhat?


● Před začátkem výcviku obdržíte detailní materiály a přístup do členské sekce, kde jsou připravena videa s veškerým obsahem. 

● 1. 5. 2024 se vám otevře první video v členské sekci pro nastudování. 

● Budeme se pravidelně setkávat na 6 videokonferencích, kde projdeme všechny vaše dotazy, a hlavně zde budete procvičovat koučovací metody a techniky. 

● Stanete se součástí komunity na WhatsApp a FB.


Termíny

Termíny setkání jsou vždy v úterý od 17:00 - 20:00 v datumech: 

7. 5. 2024 

14. 5. 2024 

21. 5. 2024 

11. 6. 2024 

18. 6. 2024 

25. 6. 2024 


Certifikát Kouč od Centrum systemiky a NLP s.r.o.


2. Fáze nastavení mysli na úspěch

Ke schopnosti nastavit svou mysl na úspěch vám pomůže skupinové koučování a mentoring od Ing. Jitky Ďuricové, mezinárodně certifikované trenérky NLP a New Code NLP, mentorky, NLP koučky a majitelky společnosti Centrum systemiky a NLP s.r.o..


3. Skupinové koučování a mentoring Nastavte svou mysl na úspěch


Cílem této fáze je posílit váš mentální přístup a poskytnout vám podporu v procesu rozvíjení vašeho mindsetu k úspěchu, odstranit limitující přesvědčení a identifikovat své byznys cíle.


Jak to bude probíhat?

Tato fáze probíhá od května do září a zahrnuje pravidelné skupinové koučování, které se budou konat každý měsíc po dobu 1,5 hodiny.

Koučování bude realizované pomocí videokonferenční platformy Zoom, což umožňuje interaktivní diskuse, sdílení zkušeností a vzájemnou podporu. Mentoring bude mít 2 části:

1. Část: Nastavení mysli na úspěch: Odstranění limitujících přesvědčení a budování sebedůvěry v koučování.

2. Část: Strategické postupy pro nastavení byznysových cílů v rámci koučování: Nastavení koučovacího byznysu a co potřebujete udělat pro to, abyste rozjeli koučování a dosahovali požadovaných finančních výsledků.


3. Fáze vybudování prosperujícího koučovacího podnikání

K umění všechno prodat vám pomůže kurz Rozjeďte svůj koučovací byznys s mentoringem a osobními technickými konzultacemi, který pomůže vybudovat své vlastní prosperující koučovací podnikání pomocí jasné marketingové strategie.


4. Rozjeďte svůj koučovací byznys


Tento kurz začíná po ukončení NLP Practitioner ON-LINE a výcviku Koučování, tedy 1. 7. 2024.

Jedná se o kompletní 6MĚSÍČNÍ KURZ, který vám poskytne všechny NÁSTROJE a ZNALOSTI potřebné k tomu, abyste se stali skutečně PROFESIONÁLNÍM KOUČEM, který se bude koučováním živit.

Kurz bude také doprovázen 20 osobními konzultacemi: 

10 strategických konzultací s Jitkou Ďuricovou, Mezinárodně certifikovaná trenérka NLP a New Code NLP, mentorka, NLP koučka a majitelka společnosti Centrum systemiky a NLP s.r.o.

10 technických konzultací s Zuzanou Šormovou, NLP koučkou, mentorkou a specialistkou na on-line marketing.


Co v rámci kurzu získáte?

● Kompletní přehled o fungování ON-LINE marketingu sestaveného pro rozjezd koučovacího byznysu od A do Z. 

● Jasnou marketingovou strategii a návody pro rozjetí koučovací praxe, abyste vždy měli plný diář klientů. 

● Stanovení realistických podnikatelských cílů a záměrů, vytvoření silné osobní značky pro odlišení od konkurence. 

● Vytvoříte si svá portfolia produktů a nabídek a naučíte se, jak si určit cenu vašich služeb. 

● Identifikujete si ideálního klienta a získáte přesnou představu o jeho potřebách a preferencích pro lépe přizpůsobené služby a nabídky. 

● Naučíte se efektivně využívat sociální sítě pro propagaci sebe sama a svých služeb a pro budování silné komunity kolem vás. 

● Naučíte se efektivně využívat síly e-mail marketingu pro budování vztahů a důvěry s klienty, včetně plánování a realizace e-mailových kampaní. 

● Zjistíte, jak vytvářet strategii pro efektivní prodejní funnely a lákavé nabídky, které osloví cílovou skupinu a povedou k nákupu služeb, a to včetně získávání stálého proudu nových klientů. 

● Seznámíte se s novými trendy v oblasti marketingu a využití umělé inteligence pro maximalizaci výsledků a snížení úsilí. 

● Nabyté vědomosti aplikujete krok po kroku ihned do praxe. 

● A mnoho dalšího!


Co se v kurzu naučíte?


MAPA ÚSPĚCHU K ROZJETÍ KOUČOVACÍHO BYZNYSU

Získáte komplexní přehled o fungování ON-LINE marketingu sestaveného pro rozjetí koučovacího byznysu, což vám umožní lépe porozumět tomu, jak efektivně propojit marketingové aktivity s rozvojem vašeho koučovacího podnikání.


JASNÝ SMĚR VAŠEHO PODNIKÁNÍ

Stanovíte si realistické podnikatelské cíle a záměr vašeho podnikání. Vybudujete si silnou osobní značku, která vás odliší od konkurence. Vytvoříte si portfolia svých produktů a naučíte se, jak připravit nabídku a správně nacenit své služby.


IDEÁLNÍ ZÁKAZNÍK

Pomůžeme vám identifikovat vašeho ideálního klienta a získat přesnou představu o tom, kdo si bude kupovat vaše služby. Na základě toho budete znát potřeby a preference svých budoucích zákazníků, což vám umožní lépe přizpůsobit vaše služby a nabídky jejich potřebám a získat tak jejich loajalitu a důvěru.


SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Naučíte se, jak efektivně využít sociální sítě pro propagaci vašeho byznysu. Ukážeme vám, jak vybudovat silnou osobní značku v ON-LINE prostředí a vytvořit si komunitu ideálních zákazníků, která bude ráda využívat vaše služby. Poznáte, jak si vytvořit grafický design vaší značky i jak vytvářet atraktivní videa, která zaujmou a upoutají pozornost.


FUNNELY a MAGNETY

Získáte strategii pro vytváření efektivních prodejních funnelů, které systematicky vedou potenciální klienty k nákupu vašich produktů nebo služeb, což vám umožní zvýšit konverze a ziskovost vašeho podnikání. Díky prodejním funnelům budete dosahovat lepších výsledků a vaše podnikání bude růst.


TVORBA PRODEJNÍCH STRAN

Naučíte se, jak se vytváří prodejní stránky obsahující lákavé nabídky, které osloví vaši cílovou skupinu, a které povedou k nákupu vašich služeb a k získávání stálého proudu nových zákazníků.


FACEBOOK REKLAMA

Naučíte se využívat Facebook, Instagram a LinkedIn jako efektivní marketingový nástroj pro dosažení širokého publika a zvýšení povědomí o vašem podnikání, pro dosažení lepšího dosahu a propagace vašich služeb.


E-MAIL MARKETING

Odhalíme vám, jak využít sílu e-mailingu pro budování vztahů a posilování důvěry s vašimi klienty. Naučíte se efektivně plánovat a realizovat e-mailové kampaně, které osloví vaši cílovou skupinu a přinášejí konkrétní výsledky. Tyto konkrétní kroky povedou k opakovaným nákupům vašich služeb.


UMĚLÁ INTELIGENCE

Seznámíte se s novými trendy a technologiemi v oblasti marketingu a budete schopni využít potenciál umělé inteligence pro maximalizaci výsledků a snížení úsilí.


STRATEGIE

Budete mít k dispozici konkrétní návody a strategie. Tento ověřený systém vám pomůže postavit váš koučovací byznys od základů a dosáhnout úspěchu v ON-LINE prostředí.


AUTOMATIZACE PRODEJE

Naučíte se nastavit své ON-LINE nástroje tak, aby fungovaly nezávisle na vás, a přitom jste měli neustále plný diář klientů.


VYUŽITÍ V PRAXI

Všechny teoretické poznatky, které získáte, budete schopni okamžitě aplikovat v praxi. Po absolvování programu získáte nejen kompletní průvodce pro rozjezd svého koučovacího byznysu, ale budete ho mít k dispozici po celou dobu vašeho koučovacího byznysu.


Průběh kurzu

- Dne 1. 7. 2024 získáte přístup do členské sekce, kde budou k dispozici veškeré lekce a materiály, které budou postupně zpřístupňovány až do prosince 2024. 

- Každý týden bude věnován studiu jednoho konkrétního tématu, které bude doplněno o úkoly z lekcí, které vám pomohou získat pevný základ pro úspěšné zahájení koučovací praxe a dovednosti potřebné k efektivnímu prodeji svých služeb. 

- S každou lekcí budete mít dostatek prostoru splnit úkol. Lekce budou vzájemně propojené a budou na sebe navazovat. 

- Každých 14 dní se také můžete zúčastnit skupinového mentoringu s majitelkou firmy Centrum systemiky a NLP, Mezinárodně certifikovaná trenérka NLP a New Code NLP, mentorka, NLP koučkou Jitkou Ďuricovou. 

- A každých 14 dní se také budete moci zúčastnit skupinových technických konzultací s naší marketingovou specialistkou a mentorkou Zuzanou Šormovou, která vám zodpoví všechny technické otázky.


A to není vše! K tomu všemu dostanete ještě řadu bonusů:


Webinář: Behavioral & Language model

NLP osobností typologie pro lepší porozumění chování vašich klientů.


Webinář: Psychologie prodeje pro kouče

Komplexní povědomí o psychologii prodeje a praktických dovednostech k úspěšnému prodeji vašich služeb a produktů.


Webinář: NLP Modelování

Metoda, která vás naučí, jakým způsobem převzít způsoby přemýšlení a chování nejlepších lidí v oblasti, a jak tyto způsoby ihned aplikovat do svého života.


E-booku: Tajemství úspěšných koučů: Jak rozjet svůj koučovací byznys

Praktický průvodce pro začínající kouče při zahájení profesionální koučovací kariéry.


A jako třešničku na dortu, k tomu všemu dostanete i tričko, diář a propisku s logem NLP Academy, přístup do naší komunity pod vedením mentora a doživotní přístup na výcviky v programu.


 

Powered by Froala Editor

Lektor kurzu

Ing. Jitka Ďuricová Profil lektora
Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky