NLP s hypnózou Basic

Podrobné informace o kurzu

Vstupte s námi do tajemství lidské mysli a buďte mezi prvními, kteří absolvují novou verzi výcviku NLP s hypnózou.

Během výcviku se naučíte nejlepší a nejefektivnější metody pro provedení rychlých změn u klienta pomocí propojení Neuro-lingvistického programování a hypnózy.Z jakého důvodu si vybrat kurz NLP s hypnózou?

Výcvik NLP s hypnózou kombinuje tranformační techniky a jazykové vzorce Neuro-lingvistického programování s Ericksoniánskou konverzační hypnózou.

Výcvik je ideální pro všechny, kteří se zajímají zároveň o hypnózu i o Neuro-lingvistické programování a chtějí oboje umět velmi účinně aplikovat na sebe i na klienta.Obsah výcviku


Čtení lidské mysli

Lidskou mysl můžeme číst rozpoznáním změn interních reprezentací, které se dají vyvodit z drobných odchylek řeči těla. Díky tomu můžeme odhalit nefunkční programy, jež jsou výsledkem propojení konkrétních spouštěčů a reakcí, a vyplývají z různých typů myšlení a nevědomého programování. 

Lidé vyhledávají NLP Practitionery a hypnoterapeuty většinou ve snaze přeprogramovat nevědomí poté, co jejich vlastní kognitivně-behaviorální přístup selhal.

Všechny typy myšlení provázejí mikro změny a signály čitelné z řeči těla. 

Naučíte se však nejen to, jak číst druhé osoby, ale také jak správně klást otázky a získávat odpovědi, které rozkryjí skryté podprahové zprávy. Potřebné odpovědi jsou přítomny v klientově verbální i neverbální komunikaci. 

Toto následně využijete pro tvorbu mentální mapy unikátního nevědomého programování daného člověka.

Konverzační hypnóza a programování nevědomé mysli

Trénink konverzační hypnózy v sobě zahrnuje pochopení psychologie přesvědčování. Poté, co se naučíte vytvořit mentální mapu unikátního nevědomého programování daného člověka, budeme se věnovat dovednostem profesionální komunikace, tak abyste byli schopni předat každému klientovi konkrétní podprahové poselství. 

Získáte schopnost rozpoznat limitující přesvědčení u klienta a změnit ho pomocí hypnózy, technik Neuro-lingvistického programování a pokročilých jazykových vzorců.

Hypnotické techniky

Naučíte se různé hypnotické techniky, jak Ericksonovské, tak i jiné. 

Po skončení výcviku budete o hypnóze nejen hodně věcí vědět, ale budete ji také celou umět. Od testů sugestibility, po různé techniky vstupu do hypnózy a prohlubování hypnózy, cílené skripty až po vyvedení z transu. 

Naučíte se navozovat hluboký rapport u klienta pomocí pokročilých verzí matchingu a mirroringu. Získáte schopnost rozpoznat limitující přesvědčení a změnit ho pomocí NLP technik a pokročilých jazykových vzorců.

Navíc získáte schopnost rozpoznat příznaky hypnotického transu prostřednictvím určitých znaků řeči těla. 


Miltonovský jazyk

V této části výcviku poznáte, jakým způsobem NLP kóduje jednotlivé formy vedení rozhovoru Miltona Ericksona do tvz. Miltonovských jazykových vzorců a jak je prakticky využívat v konverzační hypnóze. Budete umět prakticky vytvářet pokročilé hypnotické skripty, které povedou ke změně nevědomých programů u klienta. 

Získáte schopnost aplikace Miltonovského jazyka do oblastí mimo hypnózu a zároveň schopnost jeho rozeznávání a reakcí na něj.


Komunikace s nevědomím klienta

Poznáte unikátní způsob NLP hypnózy založené na komunikaci s nevědomím pomocí signálů a symbolů, díky němuž je možné rychle a trvale provádět změny u klienta. 

Tento typ hypnotické práce s kliente je navíc velmi ojedinělý, takže vám poskytne velkou výhodu při práci s klientem v porovnání s jinými hypnoterapeuty.

Naučíte se nejen, jak konkrétně komunikaci s nevědomím nastavit, ale získáte celé sety otázek, které povedou k identifikaci negativních nevědomých programů a zavedení nových programů do klientova života.


Časové linie

Naučíte se využívat různé typy časových linií pro změnu minulých zážitků. 

Budete schopni pomoci klientovi najít minulé události v nevědomí, které ho negativně ovlivňují v jeho současném životě a k nimž nemá běžný přístup. A následně vzpomínky pomocí NLP technik v klientově mysli zpracovat a přepsat.


Deep Transe Identification

Osvojíte si proces nejvyšší formy vstupu do druhých osob pomocí stavu hlubokého tranzu, díky čemuž získáte nástroj na změnu programů klienta na úrovni identity, přesvědčení a hodnot.

Pomocí DTI dokážete odstranit nevyhovující filtry a absorbovat znalosti, dovednosti, smyslové zkušenosti, proces myšlení, emoční vnímavost, osobní přesvědčení a hodnoty těch nejlepších osob v dané oblasti, resp klientova ideálního JÁ.

Poznáte kompletní strategii pro provedení DTI a naučíte se několik různých forem DTI a jejich praktickou aplikaci do oblastí osobní změny u sebe i u klienta.Detailní obsah výcviku

NLP Komunikační model

Kalibrace

Rapport

Reprezentační systémy

Konverzační hypnóza

Vedení hypnotického sezení

Testy sugestibility

Vstupy do hypnózy

Prohlubování transu

Hypnotické techniky

Miltonovské jazykové vzorce

Komunikace s nevědomím

N-krokové přerámcování

Healer Within

Časové linie

Re-imprinting

Deep Transe Identification

Praktické procvičování jednotlivých technik


 


Powered by Froala Editor


Neváhejte nás kontaktovat

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky