NLP Practitioner pro STUDENTY

Podrobné informace o kurzu

Výcvik NLP Practitioner pro studenty zahrnuje obsahově kompletní mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování. Svojí formou, zaměřením a vedením jednotlivých technik je však přizpůsoben potřebám dnešních studentů středních a vysokých škol.


Obsah výcviku

Základní modely a principy NLP

•    NLP komunikační model – základní struktura NLP, která ukazuje, jak lidé získávají, zpracovávají a předávají informace a jakým způsobem můžeme pomocí NLP měnit své vnímání okolního světa a naše reakce na něj. 

•    Rapport - technika pro nalaďování se na druhou osobu pomocí verbální a neverbální komunikace. Praktická aplikace do interakcí s druhými osobami např. při zkouškách, pohovorech.

•    Kalibrace - čtení neverbálního chování a očních pohybů u druhých osob, které pomáhá pochopit reakce ostatních lidí a identifikovat nesrovnalosti v komunikaci. 

•    Reprezentační systémy – pochopení toho, jakými kanály primárně přijímáme, zpracováváme a předáváme informace a jak zjistit preferovaný reprezentační systém u sebe i u druhých lidí. Využívá se pro jednodušší zapamatovávání informací.

•    Submodality - struktury vnitřních reprezentací a jejich použití při změně vnitřního nastavení např. na odstraňování prokrastinace.


Jazykové modely

•    Meta Model jazyka - strukturované koučovací otázky, které pomáhají myslet "out of box". Jejich aplikace je možná i v rámci sebe-koučování. 

•    Milton Model jazyka - původně hypnotické jazykové vzorce s využitím v běžném životě, např. při prezentaci či osobním jednání, pomáhají zaměřovat pozornost druhých osob požadovaným směrem. Jejich použití je možné i v psaném textu či v reklamě. 


NLP Techniky

•    Landscape - transakční koučovací NLP technika pro efektivní stanovení cílů ve formě SMARTEP a definování konkrétní cesty a kroků pro jejich dosažení. V rámci výcviku se aplikuje do karierní cesty (výběr zaměření studia či budoucího povolání) či dalšího využití NLP v osobním životě.

•    Neurologické úrovně - transformační koučovací NLP technika, která pomáhá odstranit limitující negativní přesvědčení a nastavit svoji mysl na dosažení požadovaného cíle.

•    Pozice vnímání - technika pro přípravu na jednání s druhými osobam, např. na prezentace, zkoušky, výběrová řízení, či na pochopení minulých konfliktních situací a jejich další eliminaci.

•    Kotvení - techniky na ovládání pocitů v jednotlivých situacích; tvorba nových kotev a odstranění starých a nevyhovujících kotev. Vytvoření kotev pro rychlé zklidnění a soustředění, např. při zkouškách, testech.

•    Kruh dokonalosti - technika na změnu pocitů a ovládání nechtěných emocí, např. pro odstranění nervozity před prezentací, stresu a obavy při zkouškách. Používá se v rámci mentální přípravy při studiu.

•    Map Across - technika na změnu vnitřního nastavení, např. na to začít mít něco rád či přestat mít něco rád. Využívá se při prokrastinaci či začátku.

•    Visual Squash - technika na vnitřní konflikt, tj. rozhodování se mezi více variantami, např. při volbě školy, předmětů, pracovního zaměření.

•    Rychlá léčba fobie - technika na odstraňování strachů, fobií a negativních vzpomínek na minulé události. Používá se na změnu vzpomínek na minulé negativní události tak, aby nás tyto události nijak neovlivňovaly.


Celý výcvik je sebe-zkušenostní, takže kromě znalosti a procvičení vedení jednotlivých NLP technik si účastníci zpracují a vyřeší své konkrétní situace

Součástí výcviku a ceny je získání mezinárodního certifikátu NLP Practitioner.

Výcvik je určený pro studenty středních a vysokých škol s minimálním věkem 15 let. Student se musí prokázat platnou ISIC kartou.

NLP Practitioner se skládá z 6 výcvikových dní rozdělených do 3 modulů, které zahrnují jak teoretické poznatky a praktické aplikace na sebe sama i na druhé osoby a 1 dne certifikace.


Termíny kurzu

Pro tento kurz aktuálně nejsou vypsané termíny. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Powered by Froala Editor


Neváhejte nás kontaktovat

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky