NLP koučování podle stromu života

Podrobné informace o kurzu

Slyšeli jste už o Stromu života dle Kabbaly a říkáte si, jak to souvisí s NLP? Anebo jste o něm ještě neslyšeli a jste zvědaví, o co konkrétně se jedná a z jakého důvodu máme tento kurz zařazený i do výcviku NLP Master Practitionera?

Na Strom života lze nahlížet z nejrůznějších úhlů pohledu a aplikovat ho v celé řadě různých situací a přístupů. My ho propojujeme s NLP koučováním, protože reprezentuje celou řadu cest, které vedou k celoživotní transformaci.

NLP koučování podle Stromu života je založené na přesné identifikaci problémové větve, na jejímž zlepšení je potřeba s klientem pracovat. Navíc přímo ukazuje, jaké techniky v při práci na konkrétní větvi, zvolit.

Z jakého důvodu se účastnit?

•    Pochopíte celý Strom života dle Kabbaly a naučíte se ho aplikovat jak do svého osobního života, tak i do NLP koučování

•    Poznáte všechny sefiry a cesty, které Strom života obsahuje, a také jejich význam v NLP koučování 

•    Zjistíte, jakou strukturu koučovacího postupu zvolit tak, aby byl v souladu s cestami dle Stromu života

•    Naučíte se identifikovat problémové větve u klienta na základě slov, větných spojení a způsobu přemýšlení, které se odrážejí v jeho odpovědích

•    Dozvíte se, jaké NLP techniky zvolit při řešení konkrétní problémové větve

•    Prakticky si vyzkoušíte strukturu koučování dle Stromu života 


Obsah

•    Seznámení se Stromem života a jeho praktické aplikace do osobní ho života a osobního rozvoje, tak do NLP koučování s externími klienty

•    Poznání jednotlivých sefir, jejich charakteristik a významu v koučování

•    Poznání jednotlivých cest a možnosti jejich vedení – nahoru a dolů Stromem života

•    Vedení celého koučovacího rozhovoru na základě sefir a cest a jejich přímém propojení s NLP

•    Identifikace problémových větví na základě rozhovoru s klientem

•    Správné zvolení a realizace NLP technik

•    Realizace koučovacího rozhovoru dle struktury Stromu života 

NLP nikdy nebylo v koučování tak strukturované a transparentní jako s využíváním Stromu života.


Termíny kurzu

Pro tento kurz aktuálně nejsou vypsané termíny. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Powered by Froala Editor


Neváhejte nás kontaktovat

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky