Komplexní výcvik koučování

Podrobné informace o kurzu

Komplexní výcvik koučování je prvním a jediným výcvikem koučování, který vás seznámí najednou s několika různými druhy a typy koučování a naučí vás všechny potřebné dovednosti pro práci kouče. Poznáte celou řadu koučovacích přístupů, které používají někdy shodné a někdy odlišné přístupy a techniky. Po absolvování výcviku budete mít k dispozici mnoho nástrojů a postupů, kterými můžete pomoci klientovi v dosažení jeho cílů a vizí.

Už jste někdy přemýšleli, v čem se odlišují jednotlivé koučovací techniky a přístupy? Chcete vědět co je to GROW model a jak a kdy ho co nejefektivněji použít? V čem spočívá síla a odlišnost systemického koučování? Co je to koučování zaměřené na řešení (Solution-focused Coaching) a jaké techniky a principy používá? Co je to Neuro-lingvistické programování a jaké koučovací a změnové techniky používá? Jak lze aplikovat do koučování narativní či gestalt prvky? Je možné využít v koučování prvky Ericksonovského přístupu?

Jak se liší koučování jednotlivce od koučování skupiny? Na co se zaměřit při kariérním, životním nebo výkonovém koučování? Jak úspěšně aplikovat jednotlivé koučovací přístupy na zvyšování výkonu obchodníků nebo jak efektivně manažersky koučovat své podřízené?

Na všechny tyto otázky vám odpoví právě komplexní výcvik koučování.

Výcvik je určen pro všechny zájemce o koučování a rozvoj sebe i ostatních. Nezáleží, na jaké pozici pracujete ani zda chcete být či už jste externím či interním koučem nebo zda plánujete koučování využívat jen jako jeden ze stylů vedení.

Naučíme Vás nejnovější a nejefektivnější techniky používané v koučování. Vy si sami vyberte, která z nich Vám vyhovuje a udělá z Vás výborného kouče.

Rozsah výcviku

Systemické a na řešení zaměřené koučování

•    Historie, filozofické základy, principy, základní předpoklady systemického koučování a koučování zaměřeného na řešení (Solution – focused Coaching)

•    Změna pohledu na situaci (zázračná otázka, škálování, výjimky a zdroje, přerámcování, práce s kontextem)

•    Změna chování (otázky na změnu chování, identifikace a rozšiřování možností, konstruování řešení, malé kroky k velkým změnám)

•    Vedení koučovacího rozhovoru (shromažďování podnětů, definování žádosti a zakázky, dohoda o kontraktu, realizace, paradoxní instrukce, oceňování, systemická doporučení)

•    Reflexe a sebereflexe

•    Pravidla práce s reflektujícími týmy

•    Překonání složitých situací v koučování

Neuro-lingvistické programování v koučování

•    Historie, základní principy a předpoklady NLP

•    NLP komunikační model

•    Navázání vztahu a čtení klienta (rapport, kalibrace, reprezentační systémy a oční vzorce)

•    Koučovací techniky (Pozice vnímání, Neurologické úrovně)

•    Změnové techniky (Map Across, SWISH, Kruh dokonalosti, Bourání negativních kotev, Visual Squash)

•    New Code techniky (Abeceda, NASA, Rytmus života)

•    NLP jazykové modely (Meta Model, Milton Model)


Narativní a skupinové koučování

•    Historie, filozofické základy, principy, základní předpoklady narativního přístupy, gestaltu a Ericskonovské hypnoterapie

•    Narativní přístup (kniha života, práce s příběhy, externalizace problému)

•    Gestalt přístup (cyklus zkušenosti, technika 3 židlí)

•    Ericksonovský přístup (imaginace, metafory, hypnotické kotvení, práce s nevědomím)

•    Teoretické i praktické aplikace jednotlivých koučovacích technik do koučování dvojic a skupin

•    Vyjednání zadání třetí strany pro skupinu

•    Koučování zaměření na tvorbu vizí, strategií, zvyšování výkonu atd.

•    Disney strategie


Personal Breakthrough Session

•    Struktura koučovacího rozhovoru vedeného pomocí Personal Breakthrough Session

•    Pokročilé NLP změnové techniky

•    Komunikace s nevědomím a jeho využití při intervencích

•    Časové linie

•    Identita, hodnoty a přesvědčení klienta – vyzjištění a práce s nimi

•    Pokročilé jazykové vzorce

•    Behavioral & Language Model

•    Zakotvení budoucích zdrojů


Certifikace

Pro certifikaci je třeba doložit nahrávku koučovacího rozhovoru s klientem v délce 60 minut, která splňuje dopředu stanovená pravidla a postupy


 Termíny kurzu

Pro tento kurz aktuálně nejsou vypsané termíny. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Powered by Froala Editor


Neváhejte nás kontaktovat

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky