Intenzivní výcvik systemického koučování

Termín začátku: 19. 9. 2024 Lokalita / jazyk: Česko Počet modulů: 2
19 900,- Kč (23 500,- s DPH 21%)
Objednat kurz

Podrobné informace o kurzu

Intenzivní výcvik systemického koučování obsahuje všechny znalosti a dovednosti potřebné k vedení systemického koučovacího rozhovoru na úrovni externího či interního kouče a je určen všem, kteří chtějí poznat systemický přístup a rozvíjet svoji kariéru v oblasti systemického koučování nebo ve vedení jiných lidí. 

Uděláme z vás během 4 dnů systemické kouče, kteří mohou ihned začít pracovat s interními i externími klienty.

Staňte se vynikajícím koučem a neplaťte za to statisíce!


Obsah výcviku

Modul 1

Úvod do systemického přístupu a koučování, Vedení systemického koučovacího rozhovoru I. (shromažďování podnětů, definování žádosti a zakázky, dohoda o kontraktu):

•    Předpoklady, principy a přístupy koučování 

•    Formy spolupráce s klientem, typy koučování 

•    Klíčové kompetence systemického kouče 

•    Historie a filozofické základy systemického přístupu (radikální konstruktivismus, kybernetika 1. a 2. řádu, obecná teorie systémů, teorie chaosu, na řešení zaměřený přístup, zakázkový model) 

•    Kvadranty pomoci podle Kurta Ludewiga 

•    Způsob vedení koučovacího rozhovoru 

•    GROW model jako základní koučovací model 

•    Role kouče, klienta, reflektujícího týmu 

•    Začátek koučovacího rozhovoru a navázání vztahu 

•    Nastavení úvodních rámců a podmínek spolupráce 

•    Stanovování cílů a zaměření na jejich dosažení 

•    Základní struktura koučovacího rozhovoru 

•    Vedení systemického koučovacího rozhovoru (shromažďování podnětů, definování žádosti a zakázky, dohoda o kontraktu) 

•    Techniky vedení systemického koučovacího rozhovoru 

•    Typy systemických koučovacích otázek 

Modul 2

Vedení systemického koučovacího rozhovoru II. (realizace, paradoxní instrukce, oceňování, systemická doporučení), reflektující týmy, zadání 3. strany:

•    Vedení systemického koučovacího rozhovoru (realizace, paradoxní instrukce, oceňování, systemická doporučení) 

•    Zadání třetích stran 

•    Techniky aktivního naslouchání 

•    Zadání třetích stran 

•    Změna pohledu na situaci (zázračná otázka, škálování, výjimky a zdroje, přerámcování, práce s kontextem) 

•    Změna chování (otázky na změnu chování, identifikace a rozšiřování možností, konstruování řešení, malé kroky k velkým změnám) 

•    Reflexe a sebereflexe 

•    Pravidla práce s reflektujícími týmy 

•    Překonání složitých situací v koučování 

•    Zakončení systemického koučovacího rozhovoru 

Podmínky certifikace

Obhajoba nahrávky systemického koučovacího rozhovoru v délce 60 minut. Proces certifikace je volitelný.

Termíny jednotlivých modulů

•    19. - 20.09.2024

•    17. - 18.10.2024


Powered by Froala Editor

Lektor kurzu

Ing. Jitka Ďuricová Profil lektora
Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky