Umění přesvědčit

Co způsobilo, že jste se rozhodli kliknout na tento odkaz a začít číst anotaci tohoto kurzu? Možná to byla zvědavost způsobená jeho názvem, možná vaše potřeba najít si netradiční školení, které z vás udělá výjimečné obchodníky, možná doporučení od někoho, kdo zná NLP a vysvětlil vám jeho přínosy nebo možná něco úplně jiného. Na tom nezáleží. To na čem skutečně záleží je, jestli tento kurz naplňuje všechna vaše očekávání a přínosy tím, že vás naučí opravdu efektivní metody a techniky práce s jazykem.

Slova jsou tím, co ovlivňuje a zaměřuje mysl nás i ostatních požadovaným směrem. Jen je důležité vědět, jaká slova a kdy použít.

Tento kurz je založen na praktickém využití pokročilých jazykových vzorců vycházejících z Neuro-lingvistického programování a Ericksoniánské konverzační hypnózy.

Slova mohou být zbraní, mohou působit jako droga a mohou přinést i ohromné bohatství.

Možná si ani neuvědomujete, jak často jsme hypnotizováni. Nemám tím na mysli to, že budete usínat… Hypnotizují nás politici, reklamy, literatura, kino, televize, známí i cizí lidé… a dokonce i my sami sebe hypnotizujeme. Děje se to, ať si to přejeme nebo ne. A nezávisle na tom, zda si to uvědomujeme. Pravdou je, že během hypnózy se stáváme více ovlivnitelnými sugescemi a naše mysl je citlivější ke slovům a větám, kterým lze jen těžko odolat. Ale naprosto stejné jazykové vzorce nás ovlivňují i v běžném životě. A přitom je tak snadné tyto slova a věty poznat, umět se jim bránit nebo je začít sám účelně a efektivně využívat.

NLP umí zaměřit mysl druhých osob požadovaným směrem a získat je tak na svoji stranu.

Účast na kurzu vám přinese pochopení a praktické procvičení NLP jazykových vzorců v oblasti obchodu a vy tím umožníte své konkurenci, aby logicky a racionálně hledala příčiny svých neúspěchů, zatímco vy budete pracovat s nevědomou a emocionální stránkou klienta.
Samozřejmě tyto znalosti nejsou pro všechny. Jsou určeny jen těm, kteří si uvědomují, kolik peněz jim protéká mezi slovy a chtějí tento průtok zastavit.

Zlatou medaili na olympiádě vyhrává ten, kdo má často lepší čas jen o jednu setinu sekundy. A právě na tomto kurzu můžete objevit svou setinu sekundy, která vám přinese vaši zlatou medaili v soutěži s konkurencí.

Během kurzu se naučíte techniky přesvědčování, které vám umožní ovlivňovat myšlení ostatních lidí, jejich nálady a chování. Jedná se o znalosti a dovednosti, které se může jednoduše a rychle naučit každý z nás.
Zároveň se naučíte číst druhé osoby na základě jejich neverbální komunikace a odhalovat jejich způsob přemýšlení na základě jimi používaných jazykových spojení v komunikaci.

Obsah kurzu:

  • Kouzlení slovy
  • Působení slov a vět na naše vědomí a podvědomí
  • Hypnotické jazykové vzorce v konverzaci
  • Ovlivnění významu pomocí spojek
  • Tajemná síla implikací
  • Předpoklady jako základ efektivní manipulace mysli
  • Význam metafor a příběhů v komunikaci
  • Efektivní dotazování a odhalování způsobu přemýšlení
  • Behavior&Language Model aneb jak přemýšlíme, hovoříme a jednáme
  • Čtení řeči těla a skrytých významů v komunikaci

Certifikované kurzy v rámci NLP akademií