Emoční inteligence

Během kurzu se naučíte porozumět sami sobě i ostatním, pracovat se svými pocity a vnitřními dialogy a zároveň zefektivnit komunikaci s druhými osobami.

Emoční inteligence nám pomáhá nejen poznat a ovládat vlastní emoce, ale i dokázat se nenásilně prosadit ve vzájemné komunikaci, motivovat ostatní, budovat vzájemné vztahy a umět předcházet možným konfliktům

Emoční inteligence je to, co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu v práci i v soukromí.

Během kurzu získáte praktické postupy, které vám pomohou uvědomovat si vlastní emoce, předcházet konfliktům a budovat si dlouhodobé vztahy. Dále se seznámíte s technikami, které se používají pro zlepšení a zefektivnění komunikace s druhými lidmi, předcházení a řešení konfliktů. Pochopíte, jak se rychle a jednoduše sladit s ostatními osobami i skupinami. Naučíte se číst neverbální komunikaci a identifikovat nesrovnalosti mezi tím, co vám lidé říkají, a jak jednají.

Emoční inteligence se nechá rozvíjet. Přijďte se i vy zjistit, jaké jsou její základní dovednosti a naučit s celou řadu technik a postupů, jak se v nich zdokonalit.

Obsah kurzu

 • Základní prvky emoční inteligence, její využití a rozvoj
 • Rozdíl mezi EQ a IQ
 • Základní součásti emoční inteligence, jejich vymezení a rozvoj
 • 4 základní dovednosti v EQ
 • Praktické vyzkoušení si práce s vlastními emocemi a s emocemi druhých
 • NLP Komunikační model a jeho využití v emoční inteligenci
 • Význam a propojení verbální a neverbální komunikace a schopnost odhalit případné nesrovnalosti v komunikaci
 • Budovaní vzájemných vztahů a důvěry pomocí rapportu
 • Pozice vnímání pro pochopení druhých osob, předcházení konfliktů a jejich řešení
 • Jazykové vzorce pro efektivnější komunikaci a zvládání námitek
 • NLP Metaprogramy a jejich využití v předcházení a řešení konfliktních situací
 • Zpětná vazba a zásady jejího předávání
 • Práce se stresem a techniky pro jeho zvládání

Tento kurz jako jediný pomáhá rozvíjet emoční inteligenci pomocí technik Neuro-lingvistického programování.

Certifikované kurzy v rámci NLP akademií