Tajemství NLP aneb co ta písmenka vlastně znamenají

Neuro-lingvistické programování. Netradiční název, který v sobě ukrývá tajemství úspěchu, dokonalosti, sebepoznání a rozvoje. Nástroj, který pomáhá již 40 let, a přesto o něm mnoho lidí stále moc neví. Každý z nás má svoje slabé stránky. Někdy si je uvědomujeme více a někdy méně. V určitých případech dovolíme svému okolí, aby je poznalo. V dalších se je snažíme zakrýt nebo si je nepřipouštět. Když vedu výcviky nebo koučuji individuální klienty, tak opakovaně narážíme na základní čtyři oblasti, ve kterých se chtějí posunout.


Nejčastější oblasti rozvíjené během koučování

První oblastí je práce. Ať už jsme v jakékoliv pracovní roli nebo pozici, tak trávíme v práci minimálně třetinu svého všedního dne. A je smutné, když místo toho, abychom se na tuto část svého života těšili, tak se jí snažíme „přežít“. Vlastně promarníme 8 h  svého života v prostředí, které nám nevyhovuje či v pracovní náplni, která nás nebaví nebo v interakci s lidmi, jež jsou nám nepříjemní.

Druhá oblast se týká člověka jako takového. Jak jeho osobnosti a identity, vnitřních limitů, negativních přesvědčení o sobě samém či obav, tak toho, jak vypadají a jak je vnímá jejich okolí. Tito lidé si často nevěří ve věcech, které dělají. Obávají se neúspěchu. Velmi často to souvisí s jejich osobním vnímáním sama sebe a toho, jak se cítí ve svém vlastním těle. Jejich snahou bývá zhubnout, zpevnit svoji postavu nebo změnit svoje osobní návyky.

Další oblastí pro řešení jsou vztahy s druhými osobami, jak v oblasti pracovní, tak soukromé. V pracovní rovině to jsou spory, konflikty či neporozumění s lidmi, se kterými musíme pracovně přicházet do kontaktu. V osobní rovině převažují vztahy s partnerem, dětmi či rodiči partnera. Hlavním cílem je umět si věci vykomunikovat, domluvit se, eliminovat konflikty atd.

Posledním tématem bývá sport. Někdy se jedná o to, jak s konkrétním sportem začít, překonat první překážky a vytrvat v něm. Aby to nedopadlo jako s novoročními předsevzetími, které často končí už v lednu. Dalším zaměřením bývá, jak se v daném sportu posunout a dosahovat lepších a stabilnějších výsledků, a to nejen pomocí fyzického cvičení a tréninku, ale především díky změně přesvědčení, vnitřního nastavení a odstranění negativního vnitřního dialogu.

V které této kategorii se nacházíte vy? Kam zařadíte svoje nejaktuálnější témata? Co konkrétního teď řešíte a neumíte si s tím sami poradit?


Co je Neuro-Lingvistického programování?

Neuro-Lingvistické programování (NLP) vznikalo od poloviny 70.let 20.století jako psychoterapeutická metoda. Postupně se však jeho uplatnění začalo rozšiřovat daleko za tento rámec. Od terapie a koučování se přeneslo do celkového rozvoje lidí, vedení lidí, businessu, obchodu či sportu. V tuto chvíli je jen těžké najít oblast spojenou s rozvojem lidí a firem, kde by nemělo své zastoupení.

NLP má mnoho definic. Jednou z těch nejvýstižnějších, podle mého názoru, je: „NLP je uživatelský manuál na mozek.“ To vystihuje vše podstatné. Jako správný uživatelský manuál zahrnuje NLP různé konkrétní a specifické návody na všechny možnosti použití mozku tak, aby nám přinášel ty nejlepší výsledky, které chceme a potřebujeme. Tento manuál poskytuje přesný popis toho, jak se sebou zacházet, abychom měli v situacích, kterými procházíme, takové pocity, jaké v takovém okamžiku chceme mít, a chovali se tak, jak si přejeme. NLP je založeno na práci s naším vlastním mozkem, na změně způsobu přemýšlení, na práci s vlastními přesvědčeními, hodnotami či vnitřním dialogem. 


Principy NLP

Ačkoliv si to většinou neuvědomujeme, den za dnem sami sebe „programujeme“. Děláme ze sebe takový chytrý stroj, který spouští program za programem. Všechny tyto programy jsme si sami vytvořili, pečlivě na nich pracovali a upevňovali je jejich neustálým opakováním. Bohužel některé z nich nám už časem přestanou vyhovovat a nejsou pro nás žádoucí. Pak je nezbytné tyto programy odstranit a nahradit je jinými, které budou lepší a prospěšnější.

Kolikrát za rok upgradujeme svoje počítače nebo chytré mobilní telefony, aby byly výkonnější? A kolikrát za rok upgradujeme svoje vnitřní programy, abychom dosahovali lepších výsledků a byli efektivnější?

Princip je přitom úplně stejný. Sada programů v našich chytrých zařízeních je velmi podobná těm v našem mozku. Jen to, k čemu slouží a k čemu je potřebujeme a používáme, je jiné. Vezmeme-li do úvahy tento přístup, tak metody NLP můžeme použít na nejrůznější programy, které jsou součástí našeho života, a prostě je upgradovat. Začít s nimi jinak pracovat a dostávat jiné výsledky.


Z hlediska nejnovějších poznatků o fungování mozku a neurověd je NLP založeno především na principu neuroplasticity mozku. Ale není to jen tento princip, jak vědí absolventi našich pokročilých výcviků. NLP a jeho techniky přesně zapadají do nejnovějších výzkumů mozku. A jeho význam a důležitost tak stále stoupá. Kdysi bylo NLP spojováno především s oblastí koučování. Ale NLP se používá nejen v tomto kontextu, byť je zde jeho propojení asi nejznámější. Jeho techniky a postupy se aplikují v mnoha dalších oblastech, jako je zvyšování výkonnosti celých firem, rozvoj lídrů, obchod, prezentace, nábor a výběr lidí či skokové změny ve sportu… . NLP je v současnosti součástí všech firem a osob, které mají opravdový úspěch. Možná si nejsou vědomi toho, že NLP někdo do jejich firmy zavedl, protože místo NLP použil jiný název, možná nálepku osobní značky, či odlišného přístupu. Ale přesto je to Neuro-lingvistické programování.


Já a moji kolegové jsme pomohli díky NLP celé řadě jednotlivců i firem se rychle a efektivně posunout v celé řadě oblastí, které pro ně byly důležité a z nějakého důvodu se jim nedařilo je vyřešit svými postupy a metodami.

Představte si, jaké by to bylo, kdybyste dokázali změnit vše, co si přejete. Během pár hodin či dnů. Kdybyste se naučili ovládat pocity v jednotlivých situacích tak, abyste dostávali přesně takové reakce, jaké chcete. Jaké by to bylo, kdybyste mohli „překliknout“ v sekundě svoje chování na takové, jaké si přejete. Kdybyste se během pár minut dokázali zbavit svých zlozvyků či nechtěných reakcí. Jen si to představte… .


Zajímá vás Neuro-lingvistické programování a chtěli byste se dozvědět více?

Přihlaste se na výcvik buď prezenční NLP Premier Practitioner a nebo on-line NLP Practitioner ON-LINE, kde se naučíte veškeré NLP techniky pro využití na osobních setkáních s klienty i sami na sobě. 


>>> Více informací o výcviku NLP Premier Practitioner  naleznete kliknutím na tento odkaz.

>>> Více informací o výcviku NLP Practitioner ON-LINE naleznete kliknutím na tento odkaz. 


Powered by Froala Editor

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky