Rozhovor s Jitkou Ďuricovou: NLP vám pomůže v práci i životě

Rozhovor s Jitkou Ďuricovou, konzultantkou, lektorkou, koučkou a zakladatelkou Centra systemiky a NLP. Tento článek vyšel v červnovém vydání serveru http://www.hrnews.cz/


Neurolingvistické programování (NLP) vzniklo jako psychoterapeutická metoda v 70. letech 20. století. Jejími autory jsou matematik, programátor a psycholog Richard Bandler a lingvista John Grinder. Kromě psychoterapie se objevuje také ve výcviku manažerů, obchodníků, personalistů, konzultantů a mnoha dalších profesích. Techniky NLP se stále vyvíjejí, a přinášejí tak další a další poznatky pro práci s lidmi. V rozhovoru pro HR News nám NLP představila Jitka Ďuricová z Centra systemiky a NLP.

Na co je možné neurolingvistické programování aplikovat?

Já bych řekla, že neexistuje oblast, na kterou by se NLP nedalo použít. Může se jednat o mezilidské vztahy, řešení konfliktů nebo vnitřní nerozhodnosti, dále pak o oblast leadershipu, výběru lidí, vzdělávání, prezentace, obchodních dovedností, ale i sportu, výchovy dětí, odstranění fóbií…


Znamená to, že „recept na úspěch“ může úspěšně využít jak manažer, tak student, kouč, personalista nebo obchodní zástupce, pokud se o tuto problematiku bude zajímat?

Ano, tyto techniky jsou svou strukturou postaveny tak, že se je může naučit a praktikovat skutečně kdokoliv, kdo má zájem na sobě pracovat a zlepšovat se v oblasti, ve které chce nebo ve které se profesně pohybuje.


NLP propojuje mozek, jazyk a programování. Jak to vše spolu souvisí?

Náš mozek se skládá ze dvou částí. Vědomá část se soustředí na aktuální ovlivnitelné činnosti. Druhá část je nevědomá, která je zodpovědná za chod našeho těla. Jsou to nevědomé procesy, které ani vědomě vnímat nemusíme. Tato část zároveň také obsahuje veškeré vzpomínky od narození až doposud. K některým z těchto vzpomínek máme přístup přes paměťové kotvy, k některým ne. Dokážeme si vybavit, co jsme dělali na své poslední narozeniny, neboť je to pro nás významný den. Těžko si ale dokážeme vzpomenout na události, které se staly před několika týdny, bez toho, aby s tím byla spojena nějaká hlubší emoce nebo zážitek. Tento den jsme ale prožili, a pokud se nám v tu dobu přihodilo něco negativního, tak my si to sice nemusíme pamatovat, ale ovlivňuje nás to v dalším životě, což se však dá v našem mozku přeprogramovat. Nevědomí je zodpovědné za všechny rutiny v našem životě a NLP umí ty nežádoucí z nich během pár minut odstranit. To vše práce s nevědomím umožňuje.

Z hlediska práce s jazykem veškeré informace, které předáváme ostatním, komunikujeme zkresleně. Něco vynecháme, překroutíme nebo zobecníme tak, abychom v krátkém čase předali náš pohled. Na stejnou situaci ale může jiný člověk nahlížet jinak, což může znamenat vzájemné nedorozumění. Proto pokud chci pochopit druhou osobu a poznat její způsob uvažování, musím začít přemýšlet stejným způsobem. To vše je možné pomocí vhodných koučovacích otázek.


Jak se lze naučit neurolingvisticky programovat?

Samozřejmě je dobré absolvovat certifikovaný výcvik, který člověka naučí pracovat s ostatními a posunout sebe i je dále. Také je možné absolvovat konkrétní aplikovaný výcvik, který je zaměřený už na určitou oblast, například obchod, leadership nebo nábor lidí, kde se vybírají pouze konkrétní techniky, které jsou pro danou problematiku relevantní.

Pokud někdo chce mít obecně široký rozhled v NLP technikách a získat schopnost aplikovat tyto metody do všech oblastí, pak určitě doporučuji komplexní výcvik. Tím základním je Premier Practitioner zahrnující dvě mezinárodní certifikace. Na tento výcvik pak navazuje pokročilejší Master Practitioner. Tyto dva výcviky se dají samy o sobě taktéž využít v profesním životě, neboť účastník se zde naučí techniky, které je schopen ihned aplikovat nejen v osobním životě, ale i v pracovním prostředí.


NLP tak trochu připomíná psychoterapeutické metody, ke kterým je potřeba patřičné vzdělání a odbornost. Přesto je výuka dostupná prakticky komukoliv?

Přesně tak. Není zde potřeba žádné psychologické ani jiné předchozí vzdělání, neboť jednotlivé techniky mají přesně danou naučitelnou strukturu.

My se navíc ještě před samotným výcvikem potkáváme s jednotlivými zájemci, abychom znali a pochopili jejich cíle, kterých chtějí pomocí výcviku dosáhnout. Výcvik není vhodný pro osoby, které si jeho pomocí chtějí vyřešit nějaké závažnější životní situace nebo psychické problémy. V takovém případě spíše doporučujeme absolvovat například nějaké osobní koučování, než samotný NLP výcvik. Certifikovaný výcvik je ideální pro ty, kteří se chtějí rozvíjet, zdokonalovat a pracovat s druhými lidmi.


Některé metody NLP jsou dokonce spojovány s hypnózou. Nejedná se tak trochu o manipulaci s lidmi?

NLP vzniklo na principech modelování práce terapeutů, z nichž jedním byl i známý hypnoterapeut Milton Erickson. Proto má NLP kořeny také v hypnóze. Hypnóza se zde využívá stejným způsobem jako při hypnoterapii, tedy pro individuální práci s klientem. Stejně tak jako tito hypnoterapeuti nevyužívají své metody k manipulaci s lidmi, tak ani NLP nemanipuluje se svými klienty. Pomáhá jim pouze k tomu, aby byli schopni vyřešit svou situaci na základě komunikace s nevědomím, které samo o sobě nikdy nestojí proti člověku, aby mu ublížilo, ale je naopak schopno nabídnout mu vhodné řešení.


Můžete blíže popsat tuto práci s nevědomím v souvislosti s NLP technikami?

Hypnóza sama o sobě sice pracuje s tranzovními stavy, ale tranzovní stavy zažíváme i v běžném životě a to i několikrát denně. Je to například chvíle, kdy čteme zajímavou knížku, která nás vtáhne do děje, když sledujeme televizi nebo posloucháme oblíbenou píseň, apod. Jsou to věci nebo příběhy, které vyhledáváme a navozují nám zároveň tranzovní stavy, které NLP cíleně využívá k tomu, aby pomohlo změnit to, co člověk v danou chvíli řeší.

Použití má navíc jasně danou strukturu, která zajistí rychlý vstup do tranzovního stavu a zároveň pouze do takové hloubky, která je dostačující. Není to tedy žádná zvláště hluboká hypnóza, kdy bychom se člověku snažili vnuknout nějaké sugesce.

Jsou samozřejmě metody, které pracují více s hypnoterapeutickými praktikami, což je například Organické NLP, které skutečně integruje hypnózu do jednotlivých NLP technik. Avšak NLP není jen o tranzovních stavech.


Jaký je rozdíl mezi NLP a koučováním?

Běžné koučování většinou funguje na bázi vědomí, kdy jsme schopni vytvořit si nějaké návyky na základě logického uvažování, ale neznamená to, že jde vždy o nejlepší řešení, které je navíc trvalé. Naopak využití tranzovních stavů v NLP pomáhá nalézat nová řešení, která by nás vědomě nenapadla a jsou ukryta hluboko v nevědomí.

NLP se samo o sobě dá použít také ke koučování. Kromě koučovacích technik však nabízí také techniky změnové, což ostatní koučovací přístupy nemají, a právě tyto techniky umožňují přeprogramování.


A co když jsou metody využity špatně? Mohou někomu přivodit újmu?

Jestli je technika použita dobře nebo špatně závisí na způsobu, jakým je veden výcvik. Je proto velmi důležité dodržet postup každé techniky. Obecně je velmi málo technik, které by mohly nějakým negativním způsobem ovlivnit klienta. Většinou je výsledkem špatného vedení to, že nenastane změna, která byla požadována. Výsledek tedy není negativní, ale je nulový. Je pár technik zaměřených například na odstraňování fóbií, kdy vždy upozorňujeme, na co je třeba dát si pozor.


Na rovinu. NLP tvrdí, že s jeho pomocí se zbavím fobií, depresí, budu umět komunikovat, získám klienta... De facto zázrak. Proč jsou tedy ve společnosti stále lidé, kteří trpí fobiemi, problémy, nerozumí druhým lidem, o úspěšném prodeji nemluvě?

Jednoduše proto, že o NLP nevědí. Pokud o něm vědí a vyzkouší si ho na sobě nebo vidí, jak jej praktikuje někdo jiný, tak mají většinou zájem to zkusit také. Kolik je ale věcí, o kterých nevíme a usnadnily by nám život? I ve vzdělávání jsou oblasti, o kterých víme a o kterých nevíme. Druhou věcí pak je, že ne každý chce investovat do vzdělávání a rozvoje. NLP se ale nelze jednoduše naučit tím, že si přečtu knížku, nutná je sebezkušenostní část učení.


V dnešní době je efektivita skloňována snad ve všech pádech. Je NLP měřitelné?

Ano, je. Například obchodní programy máme sestaveny s přesnou měřitelností výsledků, kdy měříme výsledky obchodníků před programem i po něm, díky čemuž získáme konkrétní údaje. V dalších oblastech, třeba leadershipu, pak hodnotíme postojovou změnu, zaujetí podřízených zaměstnanců pro danou vizi apod. Změny obecně bývají výrazné a vždy záleží na tom, jaký je cíl konkrétního programu.


Díky vzdělávání se v NLP tedy získám „recept na úspěch“, díky němuž se po zdařilé aplikaci stanu úspěšnou v tom, co dělám. Je nutné připravit se na zásadní změny v životě? Může být tento úspěch trvalý?

Změny, které vyplynou na koučovací schůzce, probíhají přímo na každém setkání a klient je tedy neřeší v mezidobí sám. Je třeba přesně definovat cíle, aby bylo zcela jasné, co má být výsledkem a jaké mohou být možné dopady na klienta i na jeho okolí. Každopádně ano, ty změny mohou být zásadní, zejména pokud se jedná o komunikaci a jednání s okolím a samozřejmě, mohou být trvalé. Velká výhoda NLP spočívá navíc v tom, že po výcviku účastníci mohou aplikovat NLP techniky jak na druhé, tak sami na sebe, a tudíž nemusí vyhledávat dalšího kouče, který by jim jejich situaci pomohl vyřešit.


Láká vás se dozvědět o NLP více?

>>> Vyberte si z našich NLP výcviků a kurzu kliknutím na tento odkaz a poznejte do hloubky tajemství Neuro-lingvistického programování.


Powered by Froala Editor

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky