Ing. Ondřej Calábek, MIM

Ing. Ondřej Calábek, MIM

 • Kvalifikovaný NLP lektor a kouč / Qualified NLP lecturer and coach
 • Individuální koučink v češtině a v angličtině / Individual coaching in Czech and English
 • Bilingvní Čechoameričan / Bilingual (half Czech, half American)

Zaměření / Specialization:

 • Specializace na individuální přístup a rychlé efektivní změny v oblasti závislostí a motivace / Individual approach, quick and effective changes in the field of addiction and motivation
 • Pozitivní změny a sugesce pomocí hypnotického transu / Positive changes and suggestions using hypnotic trance
 • Aplikace NLP technik v oblasti osobního koučinku, zlepšení komunikace, prezentace / Application of NLP techniques in the field of personal coaching, improved communication and presentation skills

Lektorská praxe/Teaching experience: od/since 2007

Kvalifikace a certifikace/Qualifications and certificates:

 • NLP Advanced Master Practitioner Certification, Centrum systemiky a NLP
 • NLP Master Practitioner Certification, Centrum systemiky a NLP
 • NLP New Code Practitioner Certification, Centrum systemiky a NLP
 • Absolvent NLP kurzu Michaela Carrolla, NLP Academy London / NLP Course by Michael Carroll, NLP Academy London

Vzdělání/Educational background:

 • Inženýrský titul - Vysoká škola ekonomická, Praha / University of Economics, Prague
 • Bakalářský titul - Anglo-American University, Prague / BA in Business Administration – Anglo-American University, Prague
 • Absolvent Univerzity Nové doby (Institut alternativního vzdělávání) / Graduate of University of the New Age (Institute of Alternative Education)
 • Absolvent International School Manila, Filipíny / Graduate of International School Manila, Philippines

„Sebevědomí neznamená, že si ostatní myslí, že jsem úžasný. Sebevědomí znamená, že budu v pohodě, i kdyby si to nemysleli.“ „Confidence is NOT they will like me. Confidence IS I’ll be fine even if they don’t.”

Pokud si vyberete pro své školení NLP certifikovaného ITANLP trenéra, tak máte záruku, že prošel komplexním výcvikem a certifikací u spoluzakladatele NLP a New Code NLP Johna Grindera, spoluzakladatelky New Code NLP Carmen Bostic St. Clair a master trenéra Michaela Carrolla.

NLP Newsletter

E-mail newsletter - přihlášení k odběru novinek
Centra systemiky a NLP s.r.o.

Preferovaný formát zprávy

BL ModelLumina Learning