Centrum systemiky a NLP s.r.o. Pomáháme lidem růst, zvyšovat svoji hodnotu a vydělávat více peněz

NLP ONLINE KURZY

Osobní charisma

Když se o někom řekne, že má charisma, většina z nás ví, o čem je řeč. Zeptáte-li se ale vícero lidí, co vlastně ono “charisma” je, pravděpodobně uslyšíte dosti rozdílné definice. Pro mě, jako člověka aplikujícího Neuro-lingvistické programování, je charisma něco, co můžeme sami u sebe velmi dobře rozvíjet. Lidé si často myslí, že charisma souvisí s krásou, v praxi to tak ale není. Možná máte stejně jako já zkušenost s tím, že vás někdo upoutal svojí krásou, a když jste jej pak blíže poznali, zjistili jste, že kromě vzhledu na něm není nic, co by vás zaujalo. Na druhé straně existují lidé se zvláštní přitažlivostí a osobním kouzlem, kterých jste si zprvu možná ani nevšimli, ale ve chvíli, kdy jste je slyšeli mluvit, na vás udělali velký dojem. Charismatičtí jsou často i lidé s tělesným handicapem, takže opět: nespočívá to v dokonalém vzhledu. A nemyslím si, že člověk charisma buď má, nebo nemá; je tu spíše škála většího nebo menšího charismatu a my sami jsme schopni ovlivňovat, kde se na této škále právě nacházíme. V čem to tedy spočívá? A dá se to naučit?

Richard Bandler (jeden ze zakladatelů NLP) říká, že NLP je určitý přístup, který s sebou přináší sérii technik; a já věřím, že charisma začíná právě u přístupu. Přesněji řečeno, věřím, že charisma začíná naším stavem mysli, resp. našim vnitřním nastavením. Je možné, že charisma JE stav. Vaše nastavení mysli je to, co je za tím, jak zní váš hlas, a za tím, jak se vyjadřujete pomocí slov i řeči těla. My sami jsme schopni všechny tyto prvky ovlivnit; důležité však je, abychom to dělali přirozeně a nikoli mechanicky, jinak to působí nevěrohodně a uměle.

Položte sami sobě několik otázek, které můžete umocnit tím, že se vžijete do některé (z vašeho pohledu) velmi charimatické osoby a do pocitů lidí okolo ní. V NLP tomuto postupu říkáme „pozice vnímání“:

 • Co se děje uvnitř tohoto člověka majícího velké charisma?
 • Co způsobuje, že lidé daného člověka vnímají jako charismatického?
 • Jak jeho vnitřní nastavení mysli ovlivňuje lidi kolem něj – ty, kteří ho poslouchají, a ty, ke kterým směřuje jeho komunikace?
 • Co na jeho chování a vnitřním naladění je pro ostatní tak magneticky (charismaticky) přitažlivé?

Souhlasíte-li s tím, že charisma je nastavení mysli, resp. přímo magnetický stav, jaké se domníváte, že jsou myšlenky uvnitř tohoto stavu? Kdo absolvoval výcvik v NLP, ten ví, že naše myšlenky ovlivňují naše pocity, a ty pak následně ovlivňují naši “chemii”. Společně se tyto faktory ovlivňují navzájem, a všechny společně určují naše reakce, chování a působení na okolí.

Charimatičtí lidé se takovými povětšinou nenarodili a jejich osobní příběh nebývá jednoduchý ani přímočarý. Kdybychom měli najít společné rysy, kterými se vyznačují, pak jsou to vnitřně vyrovnaní lidé, kteří dobře přijímají sami sebe, jsou si vědomi svých silných i slabých stránek a umí vědomě a bez předpojatosti vnímat druhé. Charismatičtí lidé nejsou ve všem perfektní a dokonalí; jednají však konzistentně, mají určité hodnoty a jsou připraveni je hájit. Navíc si užívají dané situace a těší se z nich. Už jste viděli někoho, kdo působil charismaticky a kdo zároveň vypadal, že v dané situaci být nechce nebo že je mu nepříjemná? Pokud jste se dívali na inaugurační projev Baracka Obamy, mysleli jste si, že mu jde jen o to dostat se na konec své řeči a sestoupit z pódia? Možná byl nervózní a popletl pár řádek, ale strhl všechny, kteří ho poslouchali, na vlně své energie.

Z jakého důvodu je charisma dnes tolik žádané? A proč se poptávka po charismatu rozšířila ze světa herců, modelek a vysoké politiky do managementu a do každodenní práce s lidmi? S tím, jak je pojem “management” postupně nahrazován pojmem “leadership”, mění se i požadavky kladené na manažerskou roli: zatímco dříve nás u manažerů zajímaly především výsledky (a méně už to, jakými cestami jich manažer dosáhl), od leadera se očekává schopnost zapojit lidi do tvorby a dosahování výsledků, motivovat je, nadchnout je pro věc - a tady už charisma hraje podstatnou roli. Na kurzech leadershipu dnes lidé mnohem více pracují se svým vnitřním nastavením a se svými postoji, spíše než aby se učili “manažerské techniky”. Pozitivní působení na ostatní rozhoduje o úspěchu a neúspěchu leadera.

Pokud víme, jak na to, a pokud jsme ochotni věnovat tomu čas a úsilí, může si své osobní charisma vybudovat každý z nás. Charisma se nedá jen tak mechanicky “natrénovat”; můžeme ho však v sobě nalézt nebo ho podpořit svým osobním rozvojem. Jedním z klíčových bodů je dokázat se zbavit vnitřních zábran, které naše působení na druhé negativně ovlivňují. Naše osobní vyzařování bude silné, pokud budeme sami sebou, budeme vědomě využívat svých silných stránek a korigovat ty slabé, budeme si uvědomovat své tělo i emoce a pracovat s nimi, a budeme schopni empaticky, nestranně a nezaujatě vnímat druhé lidi. Naučíte-li se standardním NLP dovednostem, umožní vám výraznou pozitivní změnu vnitřního nastavení; to je velmi dobrý první krok k vytvoření magnetismu, díky němuž budou lidé chtít být s vámi a naslouchat vám. Nemusí to být jediná cesta ke zvýraznění vašeho charismatu, ale je to užitečný první krok. Když zvažujete vše, co můžete udělat, abyste získali vyšší magnetičnost, větší charisma, můžete vyzkoušet i práci s různými vnitřními stavy, které pak můžete zintenzivnit a vyzařovat na lidi kolem vás. A zároveň přitom sledovat jejich reakce.

Možná teď namítnete, že se to sice snadno říká, ale v praxi to znamená spoustu práce. Jenže ta práce je už sama o sobě dobrodružstvím a první úspěchy vám pomohou udržet se na cestě. Pro začátek stačí chtít.

Chcete-li se pustit do prvních kroků, mám pro vás několik tipů, jak začít:

Sepište si své silné a slabé stránky.

Rozmyslete si, při kterých činnostech můžete uplatnit a využít své silné stránky, a jakým způsobem chcete pracovat na zlepšení či eliminaci stránek slabých. A zaveďte si “deník”. Pravidelně využívejte to, v čem jste dobří, a zároveň dělejte kroky pro korekci svých “slabostí”. Vše si zaznamenávejte do deníku. Pokud si nejste jistí, co jsou vaše silné a případně i slabé stránky, zeptejte se několika lidí, kteří vás dobře znají.

Usmívejte se

Ve chvílích, kdy si uvědomíte, že se cítíte skleslí, smutní či vyčerpaní, a kdy byste chtěli tento stav změnit, začnete úsměvem: prostě se usmívejte, i když to třeba bude úsměv mechanický a násilný. Vydržte alespoň půl minuty. Potom narovnejte záda, stáhněte ramena jakoby dozadu a dolů, zvedněte hlavu, zahleďte se (dle možností) “do dáli” a znovu se usmějte. Vnímejte, jak se vaše emoce proměňují. Pokud se v tuto chvíli můžete jít alespoň trochu projít, udělejte to. Stále držte rovná záda, hlavu vzhůru, a snažte se udržet si i vnitřní úsměv. Potkáte-li cestou někoho, s kým můžete prohodit pár slov, promluvte o něčem pozitivním, případně něco oceňte či pochvalte. Vnímejte, jak se nyní cítíte.

Najděte si charismatické lidi

Například v práci, ve svém okolí nebo ve videozáznamu na webu. Přemýšlejte, co z jejich chování a vystupování na vás zvláště působí a také byste to chtěli umět či takovými být. Toto chování pak začněte napodobovat a aktivně jej používejte.

Až tato cvičení vyzkoušíte, nejen že si ověříte, že existuje propojení mezí tím, jak uvažujeme, jak se tělesně i emočně cítíme a jak jednáme, ale také zjistíte, že když změníme jednu věc, ovlivní to zároveň i ty ostatní. Změníme-li držení těla, mění se naše emoce i náš způsob přemýšlení. Změníme-li způsob uvažování, mění se naše pocity i náš tělesný postoj. A začneme-li se chovat jinak, začneme se rovněž jinak cítit, jinak přemýšlet a naše vyzařování se změní. Důležité je být v pohodě, dát si čas, postupovat po menších krocích, být zvědaví a všímat si zpětné vazby z okolí, která ukáže, jak se vám na cestě k vyššímu charismatu daří. “Charisma” je velké zobecnění a může znamenat pro různé lidi různé věci. Řekla bych však, že začíná tím, že sami sebe naplníte svou vlastní a jedinečnou směsí zajímavých myšlenek, silných pocitů a tužeb, a že potom budete ochotni, nebo ještě lépe že budete chtít sdílet tuto vaši přitažlivou energii s lidmi okolo vás.

 • Základy Neuro-lingvistického programování ON-LINE
 • Výcvik systemického koučování ON-LINE
 • NLP s hypnózou
 • Šťastná rodina aneb NLP pro rodiče
 • NLP Practitioner ON-LINE 2024
 • NLP Premier Practitioner 2024
 • NLP Master Practitioner