Výběr z publikovaných článků, informace a zajímavosti, aktuality ze světa NLP.

Organická hypnóza a NLP

Také jste už několikrát uvažovali, kterým směrem se vydat, abyste se naučili něco naprosto unikátního, co můžete aplikovat jak na sebe, tak na druhé? Hledáte nějaký rychlý a účinný nástroj na vyřešení svých osobních situací nebo chcete pomoci někomu dalšímu?

Já sama jsem po těch nejefektivnějších metodách a postupech pátrala poměrně dlouhou dobu. A nakonec jsem nalezla dva. Prvním z nich je Neuro-lingvistické programování, o kterém jsem ve svých článcích již několikrát psala. Druhým je hypnóza, konkrétně její nejnovější typ, který v sobě obsahuje jak Ericksonský přístup, tak i NLP, a navíc i několik dalších novinek.

Čím více jste se při slově „hypnóza“ zarazili a řekli si, že to pro vás není, tím více vám doporučuji si článek přečíst. Minulý týden jsem spolu s dalšími 22 účastníky workshopu na vlastní kůži zažila, co Organická hypnóza umí. Je to ojedinělý způsob řešení situací, se kterými se běžně potýkáme, ale většinou nemáme dostatek schopností a trpělivosti, abychom je dořešili. Jsem si jistá, že mnozí z účastníků workshopu měli jedinečnou příležitost vyřešit si aktuální problémy. To samé můžete mít v případě zájmu i vy. Během jedinečného březnového certifikovaného výcviku Organické hypnózy vám Thomas Shillaw (zakladatel Organické hypnózy) představí nový model provádění hypnózy a terapie a naučí vás aplikovat ji i sami na sebe.

Na školení je kladen důraz na to, jak pomoci druhým či sami sobě přesunout se od problému k jeho řešení, a to prostřednictvím:

 1. Shromažďování informací, které jsou jedinečné pro každého jednotlivce na základě jeho map a filtrů. V této fázi si všímáme detailních změn v řeči těla, zatímco klient vstupuje do situací, které potřebuje řešit.
 2. Práce s klientem během jeho hledání možných řešení.
 3. Zpětné prezentace situace a řešení klientovi, a to za použití konverzační hypnózy. Hledání dalších možností s využitím NLP a Organické hypnózy.
 4. Testovací fáze - na základě všímání si drobných změn ve fyziologii při vnitřním prožívání jednotlivých variant řešení.

Jsem přesvědčena, že většina školení v oblastech osobního rozvoje přeceňuje nástroje a techniky na úkor smyslové vnímavosti a obvykle prezentuje zastaralé jazykové modely, které ani nás samotné, ani naše klienty nedokážou posunout na potřebnou změnovou úroveň.

Základní model, se kterým se studenti na kurzu Organické hypnózy budou učit pracovat, je ‚Shillawova metoda sugesce‘. Jedná se zřejmě o první kompletní multi-level (verbální a neverbální komunikační systém) ve světě.

Tato metoda sugesce se skládá z pěti klíčových oblastí:

 1. Vzorce sugesce
 2. Motivační rámec a struktura
 3. Model nakládání s námitkou
 4. Model dotazování
 5. Model řeči těla

Metoda klade důraz na všímání si byť i minimálních signálů a poukazuje na to, že změny ve fyziologii, gestech, výrazu tváře a tak dále mají tendenci být velmi významné. Účastník kurzu se naučí být velmi zvídavý, co se týče těchto signálů, a poté sestavit vlastní mentální mapu situace klienta.

Mohu-li vycházet z vlastních zkušeností, tak

 1. klient neví, jak vyřešit svoji vlastní situaci, a proto chce poznat někoho, kdo ji dokáže vyřešit jiným a netradičním způsobem, např. NLP či hypnózou;
 2. důvod, proč klienti v první řadě vyhledají NLP nebo hypnózu, je ten, že problémová situace je mimo vědomí osoby (tj. v nevědomí). Proto se NLP či hypnóza stávají velice užitečnými a důležitými, mají-li pomoci většině lidí pokročit na cestách, které pro ně mají význam, a které dosud nebyli schopni vyřešit na racionální úrovni.

Během kurzu Organické hypnózy nepoužíváme detailní skripta ani nesedíme a nepracujeme s manuály (i když vám bude poskytnuta příručka pro doplnění všech potřebných poznámek). Naše přesvědčení, založené na letech pozorování během tréninků hypnózy, je takové, že jak skripta, tak sezení a čtení instrukcí během cvičení jsou pro získání zkušenosti kontraproduktivní. Proto jsou všechna cvičení dodávána v dostatečně malých částech, aby bylo možné pochopit jednotlivé praktické techniky, a během semináře pak tyto techniky sestavit do komplexního přístupu k řešení problému pomocí užití hypnózy.

Výcviky NLP i Organické hypnózy učí, jak si všimnout určitých minimálních změn v řeči těla, které ‚prozradí‘, co se děje v nevědomé mysli klienta, a naučí vás s jeho nevědomím také komunikovat pomocí jazyka, symbolů a signálů. Při verbální komunikaci aplikujeme jazykové modely, které byly vyvinuty z přirozeného jazyka, a jsou proto maximálně efektivní. Odrážejí, jak je klient schopen použít svůj vlastní přirozený jazyk, a pomáhají v tom, aby se klient cítil pohodlně. Tím se otevírá cesta do hlubších úrovní rapportu a s ním spojená možnost úplného naladění se na druhou osobu a její získání pro spolupráci.

Své nově nabyté dovednosti můžete ihned začít praktikovat v každodenní konverzaci. Znamená to, že se nejedná pouze o dovednosti v rámci vedení koučovacího či terapeutického/ hypnoterapeutického sezení, ale velmi efektivně je můžete aplikovat na oblasti vyjednávání, ovlivňování, prodeje atd. Samozřejmě, že našim cílem není klienta zhypnotizovat, ale naladit se na jeho vlnu a nadchnout ho pro naši nabídku.

Toto školení představuje významnou zásadní změnu v přístupu. Od ostatních metod NLP a hypnózy se liší tím, jak:

 1. Prezentuje jedinečnou metodu sugesce.
 2. Zdůrazňuje rozpoznání minimálních změn v řeči těla jako klíč ke zjištění toho, co se odehrává v nevědomé mysli člověka.
 3. Je snadno aplikovatelné do dalších částí života a businessu.

NLP Premier Practitioner 2019 NLP Premier Practitioner Brno 2019 NLP AKADEMIE NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning