Výběr z publikovaných článků, informace a zajímavosti, aktuality ze světa NLP.

LUMINA LEARNING

Lumina Learning je metodologie, která prostřednictvím inovativních psychometrických nástrojů pomáhá společnostem uskutečňovat změny. Jejich záměrem a cílem je zlepšit osobní efektivitu na všech úrovních společnosti.

LUMINA LEARNING

  • Metodologie, určená pro HR manažery, kouče, vrcholový management a řídící pracovníky
  • Používá a sjednocuje filozofii performance managementu, kariérního plánování, talent managementu a náboru zaměstnanců
  • Využívá psychometrické nástroje a měří konkrétní kvality, charakteristiky, kompetence v rámci pracovního prostředí, pracovních pozic a rolí
  • Spojuje přepracovaný systém „Velké pětky“ („The Big 5“) a Jungovy teorie osobnosti
  • Je východiskem pro sebepoznání, definování potenciálu a rozvoj
  • Využívá názorné barevné zobrazení, a tím je obsah lehce zapamatovatelný a rychle aplikovatelný

LUMINA LEARNING - FORMY

Programy Lumina Learning vytvářejí konstruktivní prostředí pro motivaci a projev potenciálu. Jsou vysoce interaktivní a vedené formami, které jsou ve spojení s cílem a potřebami klienta: a to od konzultací, tréninků, workshopů až po individuální a skupinový koučink. Často používanou formou jsou i outdoorové programy.

Více informací naleznete podle zaměření:

Lumina Learning

Lumina Learning

Lumina Learning

Lumina Learning

Úvod do NLP - PRAHA - 2020 Úvod do NLP - BRNO - 2020 NLP individuální výcvik NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning