On-line registrace do NLP kurzů. Využijte slevy za včasnou rezervaci.

Každý sudý čtvrtek v měsíci zde zveřejníme alespoň jednu nabídku (výcvik, kurz, koučování atd.), kterou v rámci akce "HAPPY THURSDAY" můžete - exkluzivně pouze během 24 hodin tohoto vybraného dne - objednat se slevou až 30%

Archiv kurzů NLP 01/1970 - 02/2020

ITA NLP certified BODY MIND WORK edumenu.cz

NLP Manažerská akademie

Tento kurz již proběhl 8.2.2016

Tento kurz je součást certifikované série tématických akademií v rámci akreditovaného centra NLP.

Výcvik NLP Manažerské akademie je určen všem zájemcům o získání a zdokonalení svých manažerských dovedností, a to bez ohledu na předchozí manažerskou praxi. Během výcviku se naučíte naprosto nové manažerské techniky, které jsou založené na Neuro-lingvistickém programování a výrazně vás posunou ve vašich manažerských kompetencích.

Rozsah výcviku:

 • NLP komunikace v manažerské praxi
 • Rapport jako postup pro vybudování vzájemné důvěry
 • Typologie osob a jednání s nimi (NLP typologie, Metaprogramy, B&L Model)
 • Předcházení konfliktním situacím a způsob jejich řešení (Pozice vnímání)
 • Zlepšování dovedností ve verbální a neverbální komunikaci
 • Efektivní zpětná vazba, její dávání a přijímání
 • Aktivní naslouchání
 • Motivace sebe sama i ostatních
 • Práce se stresem
 • Správná aplikace jednotlivých stylů vedení lidí
 • Empatie a asertivita v komunikaci
 • Prezentace a sebeprezentace
 • Efektivita a práce s časem
 • Kalibrace - čtení verbální a neverbální komunikace
 • Reprezentační systémy
 • Oční vzorce
 • Tvorba a bourání kotev
 • 8 krokový NLP prezentační model a jeho využití při prezentacích, školení a vedení porad

Všechny získané poznatky si prakticky vyzkoušíte přímo na výcviku a budete schopni je ihned aplikovat do reálných manažerských situací.

Cílová skupina:

 • Noví manažeři, kteří se seznamují s manažerskou prací
 • Stávající manažeři a majitelé firem, kteří hledají nové trendy a metody pro manažerskou práci
 • Studenti připravující se na budoucí manažerskou kariéru

NLP Manažerská akademie se věnuje nejdůležitějším oblastem manažerské praxe a doplňuje je o techniky NLP, které zajišťují rychlou a efektivní změnu a dosahování maximálních výsledků za minimum času.

Obsah:

Modul 1: Komunikace a řešení konfliktů

 • NLP komunikační model
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Rapport
 • Kalibrace aneb čtení neverbální komunikace ostatních lidí
 • Reprezentační systémy a oční vzorce
 • Předcházení konfliktům a jejich řešení
 • Pozice vnímání pro pochopení druhých osob
 • Asertivní techniky a obrana před manipulací
 • NLP typologie osob a její využití v manažerské praxi
 • Zpětná vazba a zásady jejího předávání
 • Zvládání námitek a obtížné komunikace
 • Jazykové vzorce pro efektivnější komunikaci

Modul 2: Vedení výběrových řízení

 • Behaviorální vedení výběrového řízení (S.T.A.R.)
 • Využití NLP technik k odhalení slabých míst v odpovědích uchazečů
 • Čtení neverbální komunikace kandidátů
 • Behavioral & Language model pro odhalení tendencí k jednání, hodnot a motivace kandidátů
 • Aplikace Metamodelu jazyka do výběrových řízení
 • Motivační a pracovní filtry kandidáta a jejich dopad na pracovní chování
 • Požadovaný profil kandidáta a sestavení inzerce pozice
 • Využití NLP v Assessment a Development Centrech
 • Tvorba rozvojových plánů

Modul 3: Vedení lidí, hodnocení a koučování

 • Stanovení cílů a práce sám se sebou
 • Manažer vs. lídr
 • Analýza aktuálně preferovaných stylů vedení
 • Situační vedení lidí
 • Manažerské koučování s prvky NLP (GROW model, Landscape, Neurologické úrovně)
 • Základní postupy delegování
 • Identifikace tendencí k jednání a motivačních faktorů členů týmu
 • Práce s osobními hodnotami (hierarchie hodnot a jejich využití při motivaci, rozvoji a hodnocení)
 • Vedení hodnotících rozhovorů
 • Příprava rozvojových plánů
 • Předávání a přijímání zpětné vazby
 • Konstruktivní kritika a pochvala
 • Motivace jednotlivců a týmů

Modul 4: Osobní efektivita, práce s časem a vedení porad

 • Stanovení priorit
 • Paretovo pravidlo při práci s časem
 • Plánování krátkodobých i dlouhodobých cílů
 • Identifikace „zlodějů času“ a plán na jejich odstranění
 • Odstranění rutin a zlozvyků a změna vnitřního nastavení (SWISH, Map Across)
 • Efektivní vedení jednání a porad
 • Práce s časem dle NLP
 • Plánování jednotlivých manažerských činností

Modul 5: Prezentace

 • Analýza současné prezentace
 • Sebeprezentace a zaujetí ostatních
 • 8 krokový NLP prezentační model
 • Odstranění nežádoucích pocitů a obav z prezentací
 • Prezentace na poradách a osobních jednáních
 • Pochopení zájmů ostatních v kontextu prezentací a porad
 • Jazykové modely pro prezentaci (Milton model)

Modul 6: Vyjednávání

 • Druhy a typy vyjednávání
 • Klíčové koncepty při vyjednávání
 • Příprava na vyjednávání
 • Budování rapportu
 • Vyjednávací techniky a taktiky
 • Kalibrace a oční vzorce
 • Reprezentační systémy
 • Kotvení
 • Meta Programy
 • Meta Model jazyka v obchodě
 • Milton Model jazyka
 • Pozice vnímání aneb „Vstoupení do bot druhé osoby”
 • Manipulace
 • Zvládání obtížných situací

Detailní informace o obsahu kurzu naleznete zde:

Úvod do NLP - PRAHA - 2020 Úvod do NLP - BRNO - 2020 NLP individuální výcvik NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning