On-line registrace do NLP kurzů. Využijte slevy za včasnou rezervaci.

Každý sudý čtvrtek v měsíci zde zveřejníme alespoň jednu nabídku (výcvik, kurz, koučování atd.), kterou v rámci akce "HAPPY THURSDAY" můžete - exkluzivně pouze během 24 hodin tohoto vybraného dne - objednat se slevou až 30%

Archiv kurzů NLP 01/1970 - 09/2020

ITA NLP certified BODY MIND WORK edumenu.cz

NLP HR Practitioner

Tento kurz již proběhl 11.-13.2.2016

Tento kurz je součást certifikované série tématických akademií v rámci akreditovaného centra NLP.

Absolvováním certifikovaného NLP HR Practitioner se naučíte aplikovat NLP na sebe, na jednotlivce i skupiny a využívat jej při jednotlivých HR činnostech, výběru lidí, motivaci, prezentacích, školeních či při koučování. Komplexní znalosti a dovednosti, které se zde naučíte, vám pomohou k dosažení vynikajících výsledků ve vašem osobním i pracovním životě, a to tak, že:

  • Upevníte svou pozici a akceptaci u vašich interních a externích zákazníků, nadřízených, podřízených, u partnerů a dodavatelů, vybudujete si důvěru a zlepšíte vztahy.
  • Posílíte své sebevědomí a sebehodnotu a pochopíte svou motivaci. Stanovíte si své profesní, rozvojové i osobní cíle, odstraníte své bariéry a vydáte se na cestu k úspěchu a tak získáte respekt a uznání.
  • Posílíte své schopnosti analýzy potřeb, získáte dovednosti klíčové pro to, abyste byl/a tím skutečným HR business partnerem pro klíčové lidi ve vedení vaší firmy, budete umět identifikovat potřeby a přinášet řešení pro business vaší firmy.
  • Naučíte se koučovat, vést sebe i druhé ke změně, připravovat a realizovat školení.
  • Zvýšíte své schopnosti nalézt ty správné lidi na správná místa a odhalovat jejich pravou motivaci a osobnostní nastavení.
  • Zlepšíte svou schopnost komunikace, argumentace, empatie, porozumění a přesvědčivé prezentace.
  • Budete umět odhalovat ty pravé problémy, rychle jít k věci, efektivně řešit konflikty a řídit skupinová jednání i při náročných tématech.

Během výcviku poznáte nejnovější trendy v oblasti NLP, které přebíráme od NLP Academy UK, kde jsou certifikováni i naši lektoři. NLP techniky, které se ve výcviku naučíte, jsou vytvářeny spoluzakladatelem NLP a New Code NLP, kterým je John Grinder, spoluautorkou New Code NLP Carmen Bostic St. Clair, a Master trenérem, jímž je Michael Carroll.

Po absolvování výcviku získáte mezinárodní certifikát NLP Practitioner vydaný Centrem systemiky a NLP.

Náš výcvik vám umožní nejen získat certifikaci NLP, ale především výrazně posunout vaší současnou kariéru, nebo začít novou kariéru. Kromě aplikace NLP do oblasti lidských zdrojů se také naučíte, jak používat NLP techniky ve vašem osobním životě tak, abyste maximalizovali dosažení vynikajících výsledků ve všech oblastech a sférách vašeho života.

Z jakého důvodu se účastnit certifikovaného výcviku NLP HR Practitioner?

V 14 dnech modulového výcviku se naučíte jak veškeré teoretické zázemí nejnovějších přístupů v NLP, tak i praktickou aplikaci silných technik NLP do oblasti lidských zdrojů. Ty pak můžete ihned aplikovat jak na výběr lidí, tak na oblast rozvoje ostatních při školení, výuce a koučování, při obtížných rozhovorech, i je použít k dosažení svého osobního úspěchu.

Během kurzu získáte emocionální stabilitu i vyšší pocit sebevědomí, naučíte se, jak efektivně komunikovat s uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci, kolegy i nadřízenými na vědomé i nevědomé úrovni. Budete umět účinně naplánovat, realizovat a vyhodnotit nábor a výběr zaměstnanců, motivovat nově nastoupivší osoby a dále je rozvíjet. Také získáte potřebné schopnosti pro koučování a osobní změny u druhých včetně toho, jak posunout sama sebe v oblastech, které si stanovíte. Budete umět efektivně používat nové prezentační techniky.

Dozvíte se, jak vytěsnit z mysli špatné vzpomínky a nahradit je jinými. A poznáte, jak můžete pomoci ostatním udělat to samé. Kurz vám poskytne návod, jak pevněji uchopit do svých rukou vlastní budoucnost a jak pomoci vytvořit budoucnost jiným.

Harmonogram výcviku:

Modul 1 – Klasické NLP I. – Úvod do NLP a New Code NLP, principy úspěchu, předpoklady a formování cílů (3 dny)
Modul 2 - Klasické NLP II. - Reprezentační systémy, rapport a submodality, kotvení (3 dny)
Modul 3 – Vedení výběrového řízení s NLP (2 dny)
Modul 4 – NLP pro HR a personalisty (2+1 den)
Modul 5 – Prezentační dovednosti s NLP (2 dny)
Modul 6 – Certifikace (1 den)

NLP modulový výcvik - PRAHA - 2020 NLP premier practitioner - BRNO - 2020 NLP individuální výcvik NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning