On-line registrace do NLP kurzů. Využijte slevy za včasnou rezervaci.

NLP Practitioner

Tento kurz již proběhl 21.9.2022

Tento kurz je součást certifikované série tématických akademií v rámci akreditovaného centra NLP.

NLP Practitioner je mezinárodně certifikované výcvik Neuro-lingvistického programování .

Rozsah:

Základní modely NLP

 • NLP komunikační model
  • Základní struktura Neuro-ligvistického programování
  • Úroveň a význam filtrů pro získávání, zpracování a předávání informací
 • NLP předpoklady
  • Základní předpoklady, na kterých stojí celé NLP
 • Budování rapportu
  • Dosahování maximální důvěry a vnímavosti u lidí kolem vás
  • Techniky nalaďování se na neverbální, paraverbální a verbální úrovni
 • Kalibrace
  • Čtení neverbálních projevů druhých osob
  • Práce s očními vzorci
 • Reprezentační systémy
  • Pochopení toho, jak strukturujeme informace v naší hlavě
  • Využití preferovaných reprezentačních systémů pro zlepšení komunikace s druhými osobami

Klasické NLP techniky

 • NLP koučovací techniky
  • Efektivní nastavení SMARTEP cílů klienta tak, aby si stanovil svůj vlastní směr a záměr
  • Vydefinování konkrétních kroků vedoucích ke splnění stanovených cílů se současným zajištěním ekologie vůči klientovi i okolí -Koučovací techniky pro práci se skupinou
 • Komunikace s druhý osobami
  • Příprava na budoucí jednání s druhými lidmi
  • Předcházení konfliktům, jejich rozbor a řešení
 • Kotvení
  • Význam a funkce kotev v našem soukromém i pracovním životě
  • Tvorba nových kotev pro jednotlivé typy situací
  • Odstraňování negativních kotev na několika reprezentačních systémech
 • Submodality
  • Struktury našich vnitřních reprezentací a jejich vliv na naše vnitřní nastavení, limitují přesvědčení, strachy a fóbie či opakovaná chování)
  • Postupy pro využívání změny submodalit v jednotlivých NLP změnových technikách
 • Rutiny
  • Identifikace spouštěčů a odstraňování nechtěných zlozvyků a rutin
 • Vnitřní konflikt
  • Práce s našimi vnitřními dilematy pomocí neuzavřených tvarů
 • Strachy, obavy a fóbie
  • Postupy na odstraňování negativních minulých zážitků, které vedou na negativním a nechtěným pocitům, strachům či fóbiím
 • Časové linie
  • Práce s časovými liniemi a zpracování minulých zážitků, které negativně ovlivňují klienta v současné situaci

Jazykové modely

 • Meta Model
  • Původní jazykové vzorce, na kterých vznikalo NLP
  • Koučovací jazykové vzorce pro odhalování překroucení v přemýšlení, nacházení myšlení "out of box" a pro doptávání se po detailech
 • Mitlon Model
  • Vzory hypnotického jazyka původně používaného v Ericksoniánské hypnóze¨
  • Praktická aplikace nejen v hypnóze, ale i v prezentacích, obchodním jednání či v psaném textu
 • Metafory
  • Tvorba metafor ke stimulaci nevědomého učení a k podpoře klientova kreativního řešení
 • Jazyková flexibilita
  • Záměrné využívání různých jazykových vzorců pro Chunk Up a Chunk Down a záměrné ovlivnění komunikace

Etika pro NLP Practitioner

 • Etické hranice spolupráce s klientem - jak si je uvědomit a jak na nich pracovat
 • Vymezení, řízení a zvládání očekávání klienta.
 • Identifikace rozdílů mezi obsahem a procesem
 • Prevence závislosti klienta na koučovi
 • Prezentace výsledků s využitím důkazů o úspěchu a prospěšnosti
 • Dosažení komunikace mezi vědomou a nevědomou myslí klienta

Modulový NLP Practitioner se skládá z 10 výcvikových dní zahrnujících teoretické poznatky a praktické aplikace na sebe sama i na druhé osoby.

Obsah výcviku

Modul I.

 • Základy Neuro-ligvistického programování
  • Historie a definice NLP
  • Mozek a jeho fungování
  • NLP komunikační model
  • NLP předpoklady
  • Řetěz dokonalosti
  • Rapport
  • Kalibrace a oční vzorce
  • Reprezentační systémy
 • NLP koučovací techniky
  • Stanovování SMARTEP cílů a NLP rámce
  • Landscape
  • Neurologické úrovně
  • Pozice vnímání
  • Disney Strategie

Modul II.

 • Klasické NLP techniky
  • Map Across
  • SWISH
  • Změna přesvědčení
  • Kotvení
  • Bourání negativní kotvy
  • Kruh dokonalosti
  • Visual Squash
  • Rychlá léčba fóbie

Modul III.

 • Jazykové vzorce
  • Meta Model jazyka
  • Milton Model jazyka
  • Metafory
 • Časové linie
  • Re-imprinting
 • Opakování
 • Koučování externích klientů

Modul IV.

 • Certifikace
  • Certifikace NLP Practitiner

Navíc získáte unikátní mezinárodní certifikát vydávaný zakladatelem NLP a spoluzakladatelem New Code NLP Johnem Grinderem, spoluzakladatelkou New Code NLP Carmen Bostic St. Clair a Master trenérem Michalem Carollem.

BL ModelLumina Learning