On-line registrace do NLP kurzů. Využijte slevy za včasnou rezervaci.

Každý sudý čtvrtek v měsíci zde zveřejníme alespoň jednu nabídku (výcvik, kurz, koučování atd.), kterou v rámci akce "HAPPY THURSDAY" můžete - exkluzivně pouze během 24 hodin tohoto vybraného dne - objednat se slevou až 30%

Archiv kurzů NLP 01/1970 - 01/2020

ITA NLP certified BODY MIND WORK edumenu.cz

Facilitace a vedení porad - Praha

Tento kurz již proběhl 1.-2.2.2017

Tento kurz je součást certifikované série tématických akademií v rámci akreditovaného centra NLP.

Kurz Facilitace a vedení porad s NLP vám poskytne seznámení se systemickým a NLP přístupem a s jejich využitím ve vedení skupinových setkání. Cílem facilitace je zapojení všech zúčastněných osob do konstruktivního dialogu, tvorby nových nápadů a dohody o dalších postupech a řešeních. Kurz se zaměřuje na nejdůležitější oblasti nutné pro kvalitní a efektivní facilitaci.

Detailní informace o obsahu kurzu naleznete zde:

Obsah kurzu:

Systemický přístup - historie a filozofické základy systemiky

 • Radikální konstruktivismus
 • Kybernetika 1. a 2. řádu
 • Obecná teorie sociálních systémů
 • Teorie chaosu
 • Autopoiéza jako sebeutváření a sebeorganizace živých systémů
 • Na řešení zaměřený přístup
 • Zakázkový model

Neuro – lingvistické programování – historie a základní principy NLP

 • NLP komunikační model
 • Neuro – Lingvistika – Programování

Facilitace – osvojení technik facilitace jako prostředku pro dosažení požadovaného cíle v pracovní skupině

 • Co je facilitace a kde se používá
 • Základní facilitátorské nástroje
 • Základní principy facilitace
 • Obsah a procesy facilitace
 • Typy společných setkání
 • Facilitace vs. systemické skupinové koučování
 • Postup facilitovaného setkání
 • Zásahy facilitátora
 • Eliminace komplikací
 • Facillitační metody a techniky
 • Praktický nácvik facilitace

Vedení porad

 • Typy porad, jejich účel a cíle
 • Obsah a časový harmonogram porady
 • Role na poradě
 • Zásady přípravy a plánu porady
 • Organizace a metody řízení porad
 • Práce s dynamikou skupiny
 • Důležité kroky v průběhu porady
 • Zakončení porady a následné kroky
 • Nejčastější chyby porad

NLP techniky pro efektivnější facilitaci a vedení porad

 • Budování rapportu
 • Kalibrace
 • Reprezentační systémy
 • Meta Model jazyka
 • Pozice vnímání aneb „Vstoupení do bot 2. osoby”
 • Kotvení
 • Praktický nácvik NLP technik

NLP Premier Practitioner 2019 NLP Premier Practitioner Brno 2019 NLP AKADEMIE NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning