On-line registrace do NLP kurzů. Využijte slevy za včasnou rezervaci.

Každý sudý čtvrtek v měsíci zde zveřejníme alespoň jednu nabídku (výcvik, kurz, koučování atd.), kterou v rámci akce "HAPPY THURSDAY" můžete - exkluzivně pouze během 24 hodin tohoto vybraného dne - objednat se slevou až 30%

Archiv kurzů NLP 01/1970 - 02/2020

ITA NLP certified BODY MIND WORK edumenu.cz

Vedení výběrového řízení s NLP

Tento kurz již proběhl 21.6.2016

Tento kurz je součást certifikované série tématických akademií v rámci akreditovaného centra NLP.

V dnešním silně konkurenčním a rychle se měnícím prostředí si řada organizací uvědomuje, že kvalita zaměstnanců, jejich motivace a pracovní nasazení jsou pro úspěch a zisk společnosti naprosto klíčové. Současná doba vyžaduje od nově nastoupivších osob vyšší vzdělanost, kultivovanost a schopnost práce sama se sebou. Tato nová realita vyžaduje od základu nové myšlení a postupy i v oblasti lidských zdrojů. Pojetí lidí jako “zdrojů” je dnes na ústupu a firmy se začínají přiklánět spíše k pojetí lidí jako “kapitálu”.

To vše klade obrovské nároky i na manažery a personalisty v HR a na jejich neustálý rozvoj a orientaci v nových přístupech. Lidé na těchto pozicích nejen, že musí umět vybrat vhodné kandidáty, správně nastavit procesy řízení výkonnosti, hodnocení a odměňování, ale také být strategickým partnerem vedení společnosti a umět zaměstnance rozvíjet pro stávající i budoucí pozice. Aby to lidé v HR dokázali, sami potřebují mít dostatečné znalosti a kompetence, a také vědět, jaké jsou nejnovější a nejefektivnější trendy a metody. A mezi ně rozhodně patří Neuro-lingvistické programování a koučování.

Kurz Základy Neuro-lingvistického programování pro HR je určen pro manažery, personalisty a další osoby v HR, které mají zájem jak o osobní rozvoj, vzdělávání a koučování, tak o implementaci NLP přístupu do oblasti lidských zdrojů a procesů s nimi spojenými. Ukazuje nové techniky při výběru zaměstnanců, práce sama se sebou a s druhými, a to pomocí jazykových modelů, NLP technik a Behavioral & Language Modelu. Kurz nabízí nové náhledy a prostředky, jež pomohou vybrat vhodné kandidáty do týmů, správně je rozvíjet a efektivně komunikovat napříč organizací.

Obsah kurzu

  • NLP model komunikace - model, který vysvětluje, jak lidé vědí to, co vědí, a jakým způsobem probíhá mezilidská komunikace
  • Budování rapportu - techniky NLP, díky nimž budete moci snadno získat důvěru a zvýšit vnímavost lidí kolem vás
  • Kalibrace – nástroje NLP, které vás naučí, jak přečíst neverbální komunikaci druhých osob, jak ji pochopit a jak na ni reagovat; aplikace a využití kalibrace při výběrových řízeních
  • Reprezentační systémy - struktura informací v lidské mysli, která umožňuje rychle a snadno změnit svoje přesvědčení, jež jsou hlavní příčinou neúspěchu a překážkou úspěchu
  • Meta Model jazyka - ukazuje, jak používat jazyk k větší přesnosti a konkrétnosti, jak odhalit sobě i druhým lidem zkreslené či vynechané části sdělení a ukázat jim nové možnosti
  • Behavioral & Language Model – pochopení způsobu přemýšlení a tendencí k jednání druhých osob na základě jejich řeči a chování; aplikace a využití B&L Modelu při výběrových řízeních

Úvod do NLP - PRAHA - 2020 Úvod do NLP - BRNO - 2020 NLP individuální výcvik NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning