Centrum systemiky nabízí unikátní certifikované studium NLP v rámci specializovaných akademií.

Advanced NLP Master Practitioner

Výcvik je určen pro všechny, kteří chtějí:

 • Pochopit principy fungování lidského mozku a aplikaci nejnovějších výzkumů v oblasti neurověd do NLP, koučování a vzdělávání
 • Rozeznávat a využívat rozdíly mezi jednotlivými NLP školami a přístupy a naučit se je integrovat
 • Poznat principy a zákonitosti, na kterých fungují jednotlivé techniky klasického NLP
  • Kotvení, bourání kotev a kruh dokonalosti
  • Visual squash
  • SWISH
  • Rychlá léčba Fobie
  • N(6)-krokové přerámcování
 • Dokázat variovat způsob vedení jednotlivých technik podle typu klienta
 • Naučit se vést všechny NLP techniky na konverzační úrovni
 • Umět aplikovat všechny NLP techniky do byznysu, hypnózy, sportu a dalších oblastí
 • Seznámit se s novými pokročilými NLP technikami, např.
  • New Behavioral Generator
  • Jungle gym
 • Osvojit si koučovací systém BEAT a umět ho aplikovat do koučovací praxe
 • Naučit se metodu CIA a využívat jí pro zdokonalení svých schopností
 • Poznáte nové typy a úrovně modelování a pozic vnímání dle přístupu Roberta Diltse a Johna Over’durfa
 • Začít prakticky využívat nejvyšší formu modelování jiných osob tzv. Deep Trance Identification (DTI) a osvojit si tak specifické dovednosti velmi úspěšných osob
 • Seznámit se se strategiemi géniů a naučit se je aplikovat do různých oblastí

Seznamte se s nejnovějšími poznatky o fungování lidského mozku a naučte se je využívat při osobních změnách a koučování.

Poznejte principy, na kterých fungují jednotlivé NLP techniky, abyste je uměli flexibilně upravovat a aplikovat podle typu klienta a aktuální situace.

Praktické využití neurověd.

The Meta Pattern (Meta technika)

 • Naučíte se konkrétní postupy a kroky, které se ukrývají za každou technikou klasického NLP, NLP koučováním a hypnózou
 • Znalost Meta techniky vám umožní pochopit, z jakého důvodu obsahují konkrétní NLP techniky daný počet kroků a z jakého důvodu je dané pořadí kroků
 • Jakmile pochopíte jednotlivé kroky a jejich posloupnost v NLP technikách, tak budete schopni přizpůsobit vedení techniky přesně potřebám klienta a situaci
 • Dokážete využívat specifik klientova nervového systému pro efektivní realizaci změny

Obsah

 • Meta technika z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd
 • Jednotlivé kroky Meta techniky
 • Meta technika a klasiké NLP techniky
  • Kotvení, bourání kotev a kruh dokonalosti
  • Visual squash
  • SWISH
  • Rychlá léčba fobie
  • N(6)-krokové přerámcování
 • Různé variace Meta techniky a jednotlivých klasických NLP technik
  • Koučovací konverzační vedení s klientem či skupinou
  • Hypnotické vedení
  • Sebe koučovací vedení
 • Aplikace Meta techniky a klasických NLP technik do byznysu
  • Obchod a vyjednávání
  • Prezentace
  • Stanovování cílů
  • Vedení a hodnocení lidí

Koučovací metoda BEAT

 • Naučíte se komplexní metodu BEAT určenou pro koučování a změnu, který je mnohem větší než jen další NLP technika
 • Pochopíte nový system, který vám umožní vstoupit do stavu maximální výkonnosti, kdykoliv si budete přát
 • Budete schopni aplikovat BEAT nejen do koučování klienta nebo sebekoučování, ale i do velkého množství situací a kontextů, např. do sportu, meditace, byznysu, hypnózy atd.

Obsah

 • Metoda BEAT z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd
 • Jednotlivé kroky BEAT modelu
 • Praktické využití BEAT modelu
 • Aplikace BEAT systému
  • Koučování
  • Hypnóza
  • Meditace
  • Byznys
  • Sport

Neurovědy, z čeho se skládá a jak funguje náš mozek

 • Získáte základní znalosti z neurověd a principů fungování lidského mozku, díky kterým budete moci dosahovat lepších výsledků v koučování, terapii, marketingu a obchodu
 • Zjistíte z jakého důvodu nás mozek záměrně šálí a jaké mechanismy stojí za našimi rozhodnutími
 • Díky znalostem podstaty fungování lidského mozku budete umět lépe nakládat s informacemi, dokážete se ubránit marketingovým trikům a prohloubíte svoji odbornost

Obsah

 • Základní části mozku a jejich funkce
 • Principy/pravidla fungování lidského mozku
 • Jak mozek konstruuje realitu
 • Jak vzniká úsudek
 • Heuristiky a zkreslení
 • Volby
 • Fenomén kognitivní disonance
 • Mentální strategie rozhodování
 • Priming a jeho vliv na naše myšlení
 • Kotvení/ukotvení a jeho vliv na naše rozhodování

Neurovědy v koučování a vzdělávání

Nemusíte být neurovědci, abyste uměli aplikovat klíčové principy fungování mozku do koučování, vzdělávání a rozvoje sebe i druhých.
Tento kurz obsahuje praktické využití nejnovějších výzkumů v oblasti neurověd.

 • Poznáte poslední výzkumy z oblasti neurověd a psychologie a naučíte se je aplikovat do koučování, terapie a vzdělávání
 • Naučíte se, jak integrovat a využívat výsledky výzkumů pro zvýšení výsledků změn v navyklých vzorcích myšlení, pocitů a chování
 • Umět aplikovat klíčové principy/pravidla fungování mozku do koučování, vzdělávání a rozvoje sebe i druhých
 • Pochopíte, jaký neuronový mechanismus stojí za běžnými problémy a jak ho změnit pomocí NLP technik a hypnózy
 • Obdržíte praktické návody, jak správně vytvořit a zrealizovat školení, prezentaci či koučování, na základě principů fungování lidského mozku

Obsah

 • Vliv jednotlivých částí mozku na fungování člověka a jeho osobní změnu
 • Sebeřízená neuroplasticita
 • Práce s pamětí
 • Mirror neurony
 • Neurovědy a jejich využití v klasickém koučování, v NLP a ve vzdělávání a rozvoji

Metoda CIA

 • Seznámíte se s principem, který odkrývá tajné kroky, které využívají nejúspěšnější lidé na světě
 • Naučíte se principy hypnózy a NLP, které vám pomohou převzít a navzájem propojit nevědomé schopnosti významných osob
 • Poznáte, jak dále můžete rozvíjet svoje schopnosti tím, že si do svého života pustíte “tým svých snů”

Obsah

 • Metoda CIA z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd
 • Jednotlivé kroky CIA metody
 • Praktické využití CIA metody
 • Integrace CIA a BEAT
 • Technika: Strom života
 • Intergrace CIA a Disney strategie

Deep Trance Identification

 • Osvojíte si proces nejvyšší formy vstupu do druhých osob pomocí stavu hlubokého tranzu
 • Dokážete odstranit svoje filtry a absorbovat znalosti, dovednosti, smyslové zkušenosti, proces myšlení, emoční vnímavost, osobní přesvědčení a hodnoty těch nejlepších osob v dané oblasti
 • Poznáte kompletní strategii pro provedení DTI
 • Naučíte se několik různých forem DTI a jejich praktickou aplikaci do oblastí osobní změny, koučování a hypnózy
 • Seznámíte se s Reverse-DTI, kdy se vy nestanete někým jiným, ale někdo jiný se stane vámi a s dalšími technikami a postupy

Obsah

 • Deep Trance Identification z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd
 • Příprava na DTI: tvorba budoucího já, definování kontextů, výběr modelovaného a Proti-modelu, tvorba matice událostí, zapojení nevědomí do DTI procesu
 • Realizace DTI: rapport s modelovaným, podpora snění, výběr nejvhodnější DTI techniky (technika dle Raikova, Stanislavského metoda, kvantové pozice vnímání, BEAT DTI, opačné DTI, DTI budoucího já, strom života, ...), sugesce v klasickém DTI, Neurologické úrovně v DTI
 • Integrace DTI do požadovaných kontextů a využití v budoucnosti
 • Aplikace a testování

Strategie géniů

 • Seznámení s technikou modelování podle Roberta Diltse
 • Poznáte strategie géniů a naučíte se je aplikovat do praxe
 • Dokážete v praxi uplatňovat pokročilou strategií kreativity
 • Naučíte se měnit a zlepšovat svoje strategie a strategie druhých osob

Obsah

 • Modelování s NLP dle Roberta Diltse
 • Strategie Aristotela
 • Strategie Sherloka Holmse
 • Strategie Wolfganga Amadea Mozarza
 • Strategie Alberta Einsteina
 • Strategie Sigmunda Freuda
 • Strategie Leonarda da Vinci
 • Strategie Nikoly Tesly
 • Změna a nové nastavení strategií u sebe i klientů

Aplikace NLP

 • Naučíte se aplikovat jednotlivé techniky do různých kontextů
 • Seznámíte se s praktickými aplikacemi

Podmínky účasti

 • Absolvování kurzu NLP Master
 • Osobní rozhovor a odsouhlasení účasti Ing. Jitkou Ďuricovou

Rozsah výcviku

 • 5x3dny + 1 den certifikace

Kurz si můžete objednat přímo na našich webových stránkách v sekci "Termíny kurzů" nebo emailem: duricova@systemika-nlp.cz

Přehled termínů kurzů →

NLP Premier Practitioner - Modulový výcvik 2018 NLP Individual Practitioner - intenzivní výcvik 2018 Seznámení s NLP zdarma Praha 2018 NLP Premier Practitioner - in english Prague 2018k

BL ModelLumina Learning